Ante-Nicene Fathers: The Writings of the Fathers Down to A.D. 325

Przednia okładka
Hendrickson Publishers, 2004

Informacje bibliograficzne