Obrazy na stronie
PDF

19 Respondit Jesus, et dixit eis, Destruite tem

plum hoc, et intra triduum erigam illud. 20 Dixerunt ergo Judæi, Quadraginta et sex annis

ædificatum est templum istud, et tu intra triduum

illud eriges? 21 At ille loquebatur de templo corporis sui. 22 Postquam ergo suscitatus fuit ex mortuis, recor

dati sunt ejus discipuli quod hoc sibi dixisset, et crediderunt scripturæ, et sermoni quem Jesus

dixerat. 23 QUUM autem esset Hierosolymis in Pascha, in

festo, multi crediderunt in nomen ejus, spectan24 tes signa quæ edebat. Ipse aulem Jesus non

credebat eis semetipsum, eo quod nosset omnes: 25 nec opus esset ut quisquam ei testaretur de ho

mine: ipse enim sciebat quid esset in homine. 3 ERAT autem quidam ex Pharisæis, cui nomen 2 erat Nicodemo, ex primoribus Judæorum. Hic

venit ad Jesum nocte, et dixit ei, Rabbi, scimus te a Deo venisse magistrum: nemo enim potest hæc signa edere quæ tu edis, nisi Deus sit

cum eo. 3 Respondit Jesus, et dixit ei, Amen, amen,

dico tibi, Nisi quis genitus sit iterum, non potest

videre regnum Dei. 4 Dicit ei Nicodemus, Quomodo potest quispiam

nasci qui sit senex? num potest in uterum matris

suæ secundo introire, et nasci? 5 Respondit Jesus, Amen, amen, dico tibi, Nisi

quis fuerit genitus ex aqua et Spiritu, non potest 6 introire in regnum Dei. Quod genitum est ex

carne, caro est: et quod genitum est ex Spiritu, 7 spiritus est. Ne mireris me dixisse tibi, Oportet 8 vos iterum gigni. Ventus quo vult spirat, et

sonum ejus audis, sed nescis unde veniat, et quo vadat; ita est quisquis genitus est e Spiritu.

9 Respondit Nicodemus, et dixit ei, Quomodo

possunt hæc fieri? 10 Respondit Jesus, et dixit ei, Tu es magister u ille Israelis, et hæc non nosti? Amen, amen,

dico tibi, Quod scimus loquimur, et quod vidi

mus testamur: sed testimonium nostrum non re12 cipitis. Si terrena dixi vobis, et non creditis;

quomodo, si dixero vobis cælestia, credetis? 13 Nullus enim ascendit in cælum, nisi qui de

scendit e cælo, nempe Filius hominis qui est in 14 cælo. Prout autem Moses extulit serpentem in 13 deserto, ita extolli oportet Filium hominis: ut

quisquis credit in cum, non pereat, sed habeat 16 vitam æternam. Ita enim Deus dilexit mundum,

ut Filium suum unigenitum illum dederit, ut

quisquis credit in eum, non pereat, sed habeat 17 vitam æternam. Non enim misit Deus Filium

suum in mundum ut damnet mundum, sed ut 18 servetur mundus per eum. Qui credit in eum

non condemnatur: qui vero non credit, jam con

demnatus est; quia non credidit in nomen uni19 geniti Filii Dei. Hæc est autem condemnatio,

quod Lux venit in munduin, sed dilexerunt ho

mines potius tenebras quam lucem; quia sunt 20 eorum mala opera. Quisquis enim quæ mala

sunt agit, odit lucem, nec venit ad lucem, ne 21 arguantur opera ipsius: qui vero dat operam

veritati, venit ad lucem: ut manifesta fiant upera ipsius, quod secundum Dcum facta fuerint.

POSTEA venit Jesus et discipuli ejus in Ju dææ territorium: et illic commorabatur cum cis,

et baptizabat. 23 Baptizabat autem etiam Joannes in Ænon

prope Salim, quoniam aquæ multæ erant illic 24 et veniebant ac baptizabantur. Nondum enim

conjectus fuerat Joannes in carcerem.

25 Orta est igitur quæstio quibusdam ex disci26 pulis Joannis cum Judæis de purificatione. Ve

neruntque ad Joannem, et dixerunt ei, Rabbi, is qui tecum erat apud trajectum Jordanis, cui tu testimonium dedisti, ecce baptizat, et omnes

veniunt ad eum. 27. Respondit Joannes, et dixit, Homo non potest

recipere quicquam, nisi fuerit ei datum e cælo. 28 Vos ipsi mihi testes estis me dixisse, non sum

ego Christus, sed missus sum qui apparerem 29 coram co. Qui habet sponsam sponsus est:

amicus autem sponsi, qui stat ct audit eum,

gaudio gaudet propter voccm sponsi: hoc ergo 30 gaudium meum impletum est. Illum oportet 31 crescere, me vero minui. Qui superne venit,

supra omnes est: qui e terra est, terrenus est,

ct tcrrena loquitur; qui e cælo venit, supra 32 omnes est. Et quod vidit et audivit, hoc testa. 33 tur: sed testimonium ejus nemo recipit. Qui

recipit ejus testimonium, is obsignavit Deum 34 veracem esse. Nam is demum, quem misit

Deus, verba Dei loquitur: non cnim huic ad. 35 metitur Deus Spiritum. Pater diligit Filium, 36 et omnia dedit ei in manum. Qui credit in

Filium, habet vitam æternam; qui vero non

obedit Filio, non videbit vitam, sed ira Dei .. manet super eum. 4 UT ergo cogvovit Dominus Pharisæos audivisse

ipsum plures discipulos facere et baptizare quam 2 Joannem, (quanquam Jesus ipse non baptizabat, 3 sed discipuli ejus,) reliquit Judæam, et abiit 4 rursum in Galilæam. Oportebat autem eum

transire per Samariam. 5 Venit ergo in urbem Samariæ quæ dicitur

Sichar, juxta prædium quod dedit Jacobus Josepho 6 filio suo. Erat autem ibi fons Jacobi. Jesus ergo

fatigatus ex itinere, ita sedit ad fontem; hora enim erat quasi sexta.

Venit mulier Samaritana ut hauriret aquam: 8 dicit ei Jesus, Da mihi potum. Nam discipuli

ejus abierant in urbem, ut cibos emerent. 9 Dicit igitur ei mulier illa Samaritana, Quo

modo tu, Judæus quum sis, potum a me poscis quæ sum mulier Samaritana? (non enim utuntur

Judæi Samaritanis.) 10 Respondit Jesus et dixit ei, Si nosses donum

illud Dei, et quis sit ille qui dicit tibi, Da mihi · potum, tu petiisses ab eo, et dedisset tibi aquam

vivam. u Dicit ei mulier, Domine, neque quo haurias

habes, et puteus profundus est; unde ergo habes 12 aquam illam vivam? Num tu major es patre

nostro Jacobo, qui dedit nobis. hunc puteum, ex

quo ipse bibit, et filii ejus, et ejus pecora? 13 Respondit Jesus, et dixit ei, Quisquis bibit 14 ex aqua ista, sitiet rursus; quisquis autem bibe

rit ex aqua illa quam ego ei dabo, nequaquam unquam sitiet; sed aqua illa quam ego ipsi dabo,

fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æternam. 15 Dicit ei mulier, Domine, da mihi aquam istam,

ut non sitiam, neque veniam huc ad hauriendum. 16 Dicit ei Jesus, Vade, voca virum tuum, et

veni huc. 17 Respondit mulier, et dixit ei, Non habeo virum.

Dicit ei Jesus, Bene dixisti, Non habeo virum : 18 quinque enim viros habuisti; et nunc quem habes, non est tuus vir; hoc vere dixisti.

Dicit ei mulier, Domine, conspicor te prophe20 tam esse. Patres nostri in hoc monte adorave

runt: et vos dicitis, Hierosolymis esse locum

illum ubi oporteat adorare. 21 Dicit ei Jesus, Mulier, crede mihi, venit tem.

[ocr errors]

pus, quando neque in monte hoc, neque Hiero22 solymis adorabitis Patrem. Vos adoratis quod

nescitis: nos adoramus quod scimus: quia salus 23 ex Judæis est. Sed venit tempus et nunc est,

quum veri adoratores adorabunt Patrem spiritu

ac veritate: etenim Pater tales quærit qui ipsum 24 adorent. Deus est Spiritus: et qui adorant eum,

oportet ut spiritu ac veritate adorent. 23 Dicit ei mulier, Scio Messiam venturum (qui

dicitur Christus); quum venerit ille, nobis an

nunciabit omnia. 26 Dicit ei Jesus, Ego is sum, qui loquor tibi. 27 INTEREA vero venerunt ejus discipuli, et mirati

sunt quod cum muliere loquerelur: nemo tamen

dixit, Quid quæris? aut, Quid loqueris cum ea? 28 Reliquit ergo hydriam suam mulier, et abiit 29 in urbem, dixitque cjus loci hominibus, Adeste,

videte hominem qui dixit mihi quæcunque feci: 30 num iste est Christus ille? Exierunt ergo ex

urbe, et venerunt ad eum. 31 Interim autem rogabant eum discipuli, dicen32 tes, Rabbi, ede. Ille autem dixit eis, Ego cibum habeo edendum, quem vos non nostis.

Dicebant ergo discipuli alii ad alios, Num quis attulit ei quod ederet?

Dicit eis Jesus, Esca mea est exsequi voluntatcm ejus qui misit me, ct consummare ipsius 35 opus. Nonne vos dicitis, Adhuc quadrimestre

spatium superest, el messis erit? Ecce, dico

vobis, Attollite oculos vestros, ct spectate regi36 ones, nam albæ jam sunt ad mcsscm. Ceterum

qui metit, mercedem accipit, et congregat fru.

clum in vitam æternam: ut et qui scminat, simul 37 gaudeat, et qui metit. Nam in hoc dictum illud

verum est, Alius est qui scminat, et alius qui 38 mclit. Ego misi vos ad id mçtendum in quo

« PoprzedniaDalej »