CIT. Komentarz: Podatki i rachunkowość

Przednia okładka
Wolters Kluwer, 17 kwi 2014 - 1088
CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

W piątym wydaniu publikacji, oprócz podstawowych problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, przedstawiono:
  • ostatnie zmiany związane z pojawieniem się nowego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - spółki komandytowo akcyjnej,
  • nowe zasady opodatkowania sprzedaży wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych,
  • liczne przykłady wyjaśniające sposoby dokonywania korekt kosztów w myśl przepisów ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce,
  • poglądy Ministerstwa Finansów oraz organów podatkowych w budzących wątpliwości sprawach z zakresu tego podatku,
  • linię najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ich zmiany w stosunku do poszczególnych artykułów ustawy,
  • porównanie podatkowego i rachunkowego rozliczania przychodów i kosztów,
  • wpływ umów międzynarodowych na polski podatek dochodowy od osób prawnych.


W komentarzu uwzględniono również zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r. i mają charakter dostosowawczy do zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Omówiono nową definicję samochodu osobowego oraz przepisy dotyczące przychodów i kosztów podatkowych związanych z korektą podatku VAT wynikającą z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Książka ułatwia interpretację poszczególnych artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zawiera liczne przykłady zastosowania tych przepisów, dzięki czemu czytelnik może łatwo przyporządkować orzecznictwo i pisma organów podatkowych do swojej sytuacji.

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Informacje bibliograficzne