Obrazy na stronie
PDF

BIBLIOTEKA WARSZAWSKA.

BIBLIOTEKA

WARSZAWSKA.

PISMO POŚWIĘCONE

NAUKOM, SZTUKOM I PRZEMYSŁOWI.

W1864.

Tom drugi.

POCZET NOWY, TOM II.

WARSZAWA.
W drukarni Gazety Polskiej,
przy ulicy Daniło wiczowskiej Nr. 619.

1864,

Haryard College Library

Gift of .
Archibald Cary Cooliga, Ph.D.

October 31, 1885,

"Stav TOr

SLAV 5198 77

Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy. Warszawa, dnia 21 Marca (2 Kwietnia) 1864 r.

Cenzor, Paweł Lachmanowicz.

CO ZNACZYŁA I GDZIE BYŁA UKRAINA

PRZEZ

Juliana Bartoszewicza.

Nic w świecie zabawniejszego, jak te stare historyków naszych etymologiczne wywody.

„Ukrainę czyli ziemię po obu stronach Dniepru leżącą, mówi Czacki, możnaby nazwać ojczyzną Ukrów (Rozprawa o nazwisku Ukrainy i początku kozaków). „Ta horda barbarzyńskich Słowian, mówi daléj Czacki, przyszła do Europy" z okolic zawolżańskich, a przeszedłszy Dniepr w pierwszych po Chrystusie wiekach, osiadła częścią w dawnéj Sarmacyi, częścią przebywszy Wisłę, Odrę i Elbę, opanowała opuszczone ziemie starych Germanów, którzy pod różném imieniem znani, skruszyli tron słabych następców potężnego Augusta. · ( Ukrach, że siedzieli nad Odrą do Brandeburgii należącą, tam gdzie dotąd ślady ich nazwiska zostały w Uckermarcku, wspominają niemieccy kronikarze IX i X wieku”. Jednakże, chociaż tak dobrze zna Czacki losy owych Ukrów, hordy barbarzyńskich Słowian „wnosić jest mu rzeczą nader trudną”, czy Ukrowie dali nazwisko Ukrainie, czy też swoje własne od niej wzięli, albowiem objaśnia Czacki: „nie masz w starożytności śladu, gdzie ta horda miała siedlisko,

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »