Obrazy na stronie
PDF

BIBLIOTEKA WARSZAWSKA.

[blocks in formation]

WARSZAWA.
W drukarni Gazety Polskiej,
przy ulicy Da uiłowiczowskiój Nr. 619.

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

Wolno drukować, % warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy. . Warszawa, dnia 19 Września (1 Października) 1862 r.

Cenzor, RADCA KOLLEGIALNY

Stanisławski.

MŁODOŚC
FRYDERYKA CHOPINA.

PRZEZ

Maurycego Karasowskiego.

--

Gdybyśmy cheieli w muzycznych, najznakomitszych tego czesnych kompozytorów utworach, dopatrywać psycholo. gicznego związku, łączącego ich prace % ziemią na której się zrodzili i wzrośli, to w żadnym nie istnieje on w tak wysokim stopniu, jak w utworach naszego mistrza Fryderyka Chopina. Rodzinną swoją ziemię ukochał on miłością tak silną i tak wytrwałą, że ani świetne powodzenia, ani długoletnie pośród obcych przebywanie, w niczem zmniejszyć lub zatrzeć jej nie było w stanie. I nikt też lepiej od niego, nie wyraził tej miłości w artystycznych pracach swoich: polonezy, mazurki, ballady, koncerta nawet, wszystko to nacechowane jest piętnem najdelikatniejszych rodzin. nych odcieni, z niesłychanym wdziękiem artyzmu oddanych. Potężny duch narodowości wskroś je przenika i owiewa; poetyczne zaś natchnienie wzmocnione gruntowņemi naukowemi studyami, jaśniejące niezwykłą głębokością myśli oraz jéj niewyczerpaną oryginalnością, postawiło go odrazu w najpierwszym rzędzie najznakomitszych współczesnych muzyków.

Życiorysy tego wielkiego mistrza tylokrotnie przez obcych i własnych rodaków kreślone, pominąwszy indywi

Ton IV. Paidaioraik 1862

« PoprzedniaDalej »