Biblioteka warszawska, Tom 4

Przednia okładka
A. Krasiński, 1862

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 431 - ... wydzierżawiania dóbr pańskich żydom, o czem podobnież inny świadek z tych samych lat, oświecający nas zarazem o nieszczęsnych skutkach tego wciśnięcia się żydów między szlachtę a lud: „Większą. sumę nad insze chrześcijany w arendach panom pozwoliwszy, wysiadują żydzi po wszystkich województwach, miasteczkach i wsiach arendy, a co na niektórych miejscach widzimy, że cały tydzień poddani robią, to ani z prawa żadnego, ani z podania przodków, ani z zwyczaju pospolitego,...
Strona 50 - Dajmy pokój przysięgom; zaraz skończę: Bezbożność to wielka; Bóg widzi Jak wielka w mężczyznach bezbożność! Cny młodzian się tego nie wstydzi, Gdy tylko nastręczy się możność. Wszak nimeś cel życzeń otrzymał, Przysiągłeś się ze mną ożenić!
Strona 221 - Mów, do pioruna! mów, co byś uczynił? Jesteś-li gotów płakać, bić się, pościć? Dać się rozedrzeć? rzekę wypić do dna? Jeść krokodyle? I jam także gotów. Przyszedłeś tutaj jęczeć, w grób jej skakać Dla urągania mi? Daj się z nią razem Żywcem pogrzebać, i ja to uczynię; A jeśli prawisz o górach, niech na nas Runą miliony włók ziemi, aż z sapu Powstały kopiec, stercząc w głąb eteru, Ossę w brodawkę zamieni. Jeśli umiesz Szermować gębą — i ja to potrafię....
Strona 138 - Nie ma kraju nad Podole! Jak zasięgnie tylko oko I daleko i szeroko. Świat kłosami tylko płynie I w obszarach oko ginie. . . Tu kraj cały jednym łanem I nadany wszelkim płodem: Płynie mlekiem, płynie miodem — A lud cały wielkim panem! Ziemie czarne, niepochybne, Pasze żyzne, wody rybne, Mało wprawdzie trochę łasa, Ale za to chleb do pasa. Z rolą człek się tam nie kłopi: Słomę pali, nawóz topi I, co zmoże, w skład wyorze, A, jak umie, Boga chwali!
Strona 138 - A nad niemi długie sioła; Na lewadach za sadami Bujny lud, jak w ulu pszczoła. Niby sosna, niby wiosna, Ukraińska krasawica, A mołojec każdy wojec, Raźny, harny — a od lica, W sercu śmiałem, w żyłach zdrowych Bije dotąd krew koszowych...
Strona 432 - ... to mianowicie stało z dawną dziesięciną od chowu bydła czyli tak zwaną powołowszczyzną, o której dowiadujemy się. ze skarg spółczesnych, iż „opłacaną przedtem w dziesięć lat jeno, potem w siedm, zaś w pięć, we trzy znowu, nakoniec co rok wybierać poczęto." Nieprzewidzialnym biegiem rzeczy posunął się ucisk aż do zranienia ludu w jego najświętszych uczuciach religijnych, a to prawie wyłącznie przez arendarzów żydowskich, którzy dzierżawą swoją we wszelkie...
Strona 40 - Ogłaszanymi zostaną Przez twe zajmujące tony, Co umila nasze strony: Mazur i Krakowiak luby, Stąd szukaj zaszczytu, chluby, Nagrody talentu, trudów, Że głosząc pieśń naszych ludów, Jako ich współziomek prawy, Przydasz wieniec do ich sławy. Chór Choć opuszczasz nasze kraje, Lecz serce twoje wpośród nas zostaje; Pamięć twego talentu istnieć u nas będzie, Życzym ci serdecznie pomyślności wszędzie.
Strona 219 - Aleksander w proch się obrócił, proch jest ziemią, z ziemi robimy kit i dlaczegożbyśmy tym kitem, w który on się zamienił, nie mogli zalepić beczki piwa? Potężny Cezar przedzierzgnął się w glinę, Którą przed wiatrem chłop zatkał szczelinę.
Strona 432 - Wzbraniając zaś dawnych swobód, umnożono w nieskończoność dawne obowiązki i danie, jak się to mianowicie stało z dawną dziesięciną od chowu bydła czyli tak zwaną powołowszczyzną, o której dowiadujemy się. ze skarg spółczesnych, iż „opłacaną przedtem w dziesięć lat jeno, potem w siedm, zaś w pięć, we trzy znowu, nakoniec co rok wybierać poczęto.
Strona 47 - Jakże mnie wszystko oskarża i wszystko Leniwej zemście mej bodźca dodaje! Czymże jest człowiek, jeżeli najwyższym Jego zadaniem i dobrem na ziemi Jest tylko spanie i jadło? Bydlęciem, Szczerym bydlęciem. Ten, co nas obdarzył Tak dzielną władzą myślenia, że może I wstecz i naprzód poglądać, nie na, to Dał nam tę zdolność, ten udział boskości, Rozumem zwany, aby w nas jałowo Leżał i butwiał. Jestli to więc skutkiem Zwierzęcej, bydła godnej niepamięci, Czy trwożliwego...

Informacje bibliograficzne