Kunstwoordenboek, of: Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen

Przednia okładka
De weduwe J. Allart, 1821 - 498
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 415 - Den mond tot een ftil lagchen trekken. Men GRIMLACHT uit vriendelijkheid , of tevredenheid. Men MEESMUILT, op het hooren van een gezegde, dat genoegen geeft , doch tevens eenige twijfeling baart, en daarom nadenken verwekt.
Strona 296 - Daar nogtans herberg ook genomen wordt voor de benaming van een wijn- of bierhuis, waar men zich met...
Strona v - En, fchoon -wij vele -woorden thans nog niet volkomen onderscheiden kunnen , is het echter niet onmogelijk, dat derzelver...
Strona 365 - BILLIJKEN , GOEDKEUREN. Verklaren , dat men iets acht te zijn , zoo als het behoort te wezen. GOEDKEUREN zegt zulks in het algemeen; BILLIJKEN is het goedkeuren van iets, dat zedelijke waarde moet hebben.
Strona 85 - Een dwingeland wordt gevreesd , door die hem naderen , ontzien door bijna allen , geacht, door niemand.
Strona 180 - STORTEN, zie PLENGEN. STOTTEREN, zie HAKKELEN. STOUT, zie DAPPER. STOUTMOEDIG , zie DAPPER. STOVEN, zie BAKKEN.
Strona 160 - SCHROOM is éene niet zeer ftefke vrees, welke bij ieder , zonder onderfcheid , door een moe^ dig befluit te overwinnen is. Ten aanzien der VREES Is zulk eene zelfsoverwinning niet aan alle geftellen mogelijk. SCHRIK is eenc (terkc vrees, die ons plotfeling overvalt. ANGST en BANGHEID , beide afgeleid van <ng , drukken die beklemming des gemoeds uit» welke vrees ^ fchrik , en andere, met dezelve verwante , aandoeningen verwekken.
Strona 389 - BOORD, KANT, KUST, OEVER, RAND, STRAND, WAL, ZOOM. De 'grenzen van een vlak. BOORD...
Strona 160 - ETEN en SPIJZEN worden alleen van redelijke wezens, VRETEN, daarentegen , van redelooze dieren gebezigd ; dit heeft het gebruik bepaald , fchoon beide deze woorden oogenfchijnlijk van een' en denzclfden ftam afkomftig zijn ; want vreten is eigenlijk niet anders , dan vereten , geheel opeten en verteren.
Strona 257 - ... om een papier , tegen betaling van zekere kosten , in regten bruikbaar te doen zijn.

Informacje bibliograficzne