Obrazy na stronie
PDF

BIBLIOTEKA WARSZAWSKA.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

WARSZAWA.
W drukarni Gazety Polskiej,
przy ulicy Danilowiczowskiej Nr. 619.

[ocr errors]

Harvard College - Library

Archibald Cary Cooli., Ph.

... October 31, 1895,

-slav 7012
SLAV
5198
77

• Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanéj liczby egzemplarzy.. Warszawa, dnia 21 Marca (2 Kwietnia) 1862 r.

Censor, RADCA KOLLEGIALNY

Stanisławski.

REDAKCYA
BIBLIOTEKI WARSZAWSKIEJ.

Odwołując się do ogłoszenia, w zeszycie na miesiąc luty b. r. zamieszczonego, przypomina, że termin na konkurs wyznaczony przez p. Augusta Cieszkowskiego, (co do planów za budowy dla szkoły rolniczéj), upływa z końcem kwietnia. Odwołując się raz jeszcze do spółudziału szanownych panów Budowniczych polskich, z ufnością, że uwzględnią zaproszenie, mające na celu dobro ogólne, redakcya ponawia zapewnienie, iż dołoży wszelkiego starania, aby rozpoznaniem prac przedstawionych, i przyznaniem nagrody, kierowały znajomość rzeczy i najzupełniejsza bezstronność.

« PoprzedniaDalej »