Biblioteka warszawska, Tom 2

Przednia okładka
A. Krasiński, 1862

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 208 - Od ustanowienia nieodwołalności jurysdykcji patrymonialnej w XVI w. — powiada Lubomirski 9) — kmiecie przekładali żale i krzywdy w suplikach. Liczne są one po archiwach ekonomicznych: i już proste niby tylko skromnym wyliczeniem krzywd będące, już wymowne i dźwięczne niby psalmy, których podniesienia dźwięk zdaje się ująć w bolejącym słowie; już na ostatek niby pisane wśród krzyków, łkań i łez, wśród agonii cierpień i nędzy, błyszczą uśmiechem szyderczym, smutnym,...
Strona 345 - W wieku XV. namnożyło się u nas mecenasów tylu co i uczonych«. Na str. 337 wymieniwszy niektóre zasłużone dzieła z wieku XVI., taką dodaje uwagę: »Rej pisał wzór szlachcica, Górnicki dworzanina, Paprocki senatorów, królów, hetmanów; była to choroba wieku, wszystkie literatury ówczesne filozofowały w podobny sposób i mądrość praktycznego życia wcielały w obrazy mniej więcej świetne i żywe« (choroby takiej życzylibyśmy zapewne każdemu wiekowi). Na str. 386 dając...
Strona 166 - Wzory sztuki średniowiecznej iz epoki odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce. Podjął się tego kolosalnego zamierzenia kierowany myślą obywatelską: „Będzie to sposób przechowania od zagłady i niepamięci wielu pamiątek dziejowych lub sztuki
Strona 330 - B. mniej potrzebnie przed swymi czytelnikami, dlaczego pisze histon'e literatury, nie zaś polityczną, mówi między innemi: »musicie wiedzieć, iż mam wstręt do przerabiania rzeczy znanych i opisywanych już tyle razy na rozmaite sposoby«.
Strona 385 - Memoires secrets et inedits de Stanislas Auguste, comte Poniatowski, dernier roi de Pologne..., — Journal prive du roi Stanislas Auguste pendant son voyage en Russie pour le couronnement de 1'empereur Paul ler.
Strona 346 - Sobolewski zamierzał wykonać też pracę na rozleglejszą skalę, sprawiło to wielkie wrażenie (że zamierzał?), wywołało wielki ruch umysłowy* (chyba tu przestawione wiersze, i to co miało następować po Bentkowskim, położone po Sobolewskim). O Łuk. Gołębiowskim tak: »Łuk. Gołębiowski wydał wiele dzieł, które na celu miały nibyto przedstawienie dawnego wewnętrznego życia narodu. Opisywał tedy lud polski, domy i dwory, gry i zabawy, ubiory, badał ze źródeł; spółczesnym...
Strona 336 - jest to w calem znaczeniu tego wyrazu poemat bohaterski, jakiego nam dotąd niedostawało« 362. (Więc nie niższy przynajmniej np. od Jerozolimy, Iliady itp.; poemat ten, dodać tu wypada nawiasem, autor stanowczo uważa za poemat Wacł. Potockiego, co do mnie nigdybym nie uwierzył, iżby wiersz tej Wojny Chocimskiej i wiersz np. Argenidy mogły być utworem jednego pióra. Sam Szajnocha, na którego rozumowaniu zdaje się tu opierać autor, hipotezy...
Strona 6 - Ponieważ w Sądzie Referendarskim zasiadał tylko jeden sędzia, którego wyroki były nieodwołalne, a przez stan, interes i usposobienie był obcym ludowi wiejskiemu; nie miał przeto w oczach ludu tych warunków bezstronności i powagi, którą historyk w nim radby widzieć.
Strona 223 - Po rozmyślnym stanu włościan roztrząśnieniu — pisze prawodawczyni — znalazłam, że póty los ich podlegać wielorakiemu zewsząd uciemiężeniu będzie, póki pewne i trwałe ustawy nie zabezpieczą ich majątku i nie ograniczą tak ich powinności, ażeby nigdy ani pomnożone, ani pomniejszone być nie mogły arbitralną rządców wolą.

Informacje bibliograficzne