Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

norum rituum notitia præstare oporteat , ne in ipsos quoque cadunt gravissina illa verba Isair Cap.xxiv. ver.2. , et erit sicut populus,

sic et sacerdos itemque illa Christi Domini apud S. Matthæum cap.xv. ver.14., Cot

ci sunt , et duces cæcorum ,, neve parvuli panem petant, et non sit qui frangat eis , quod Judaico populo accidisse Jeremias Trenorum cap.lv. ver.4. querebatur', haud dubito eosdem perluhenter lecturos Opus ad hanc usque diem inedituin , quod ex MS, Codice membranaceo

Vaticane Bibliothece inter Vaticanos 6.5046. descriptum , atque adnotationibus, ubi res postulare videbatur, a me illustratum , typis , quam fieri potuit diligentissime , excudendum curavi . Quis Opus istud elucubraverit elucubraverit ; ad suamne tantum, an etiam ad aliorum, Ecclesiasticoruin presertim insti. tutionem ,

minime constat . Etenim Opus in Codice, ex quo sumptum est , et Titulo , et Prologo caret . Ac ne illud quidem constare arbitror, hujus Operis Auctorem Episcopalein dignitatem obtinuisse . Nam illa num cix. pag.202. ,, ut cum dignitatem Episcopatus Epi

et cur

[ocr errors]

scoporum oculis demonstremus , et digne » noscamus

quid sumus , et quod fuimus professione , actione potius , quam nomine demonstremus , Anonyinine nostri sint , an er alterius , qui Episcopus fuerit , Opere ab eodein ut alia passim , ad verbum exscripta non liquet. Illud certum est , atque exploratum , Opus istud ante annum circiter mclxviil. compositum , perfectumve non fuisse . Etenim num.cx. pag.211. testimonium affertur ex Alexandri III. ad Episcopum Herefordiensem , ut Concilii Lnterarensis III. anno MCLxxix. habiti Parte xxvi. cap.xxv. Collect. Concill. Editionis citatæ Tom. xiil. col.562. indicatur ,

epistola

, quie epistola anno circiter mclxviil. in Pithoeana Editione Decretalium Gregorii IX.: lib.1. tit.xi. cap. III. scripta existiinatur .. Neque vero ab Auctoris ætate cetas Codicis , de quo Opus descripsi , abest longius , ut chara. cteris conformatio a folio presertim quarto ( nam folia priora quatuor alia manu , veteri illa quidem , sed etatis paulo recentioris , suppleta sunt ) dipthongorum omissio , et constans voces istas conscilium , calciamentum,

collumb

pna , juditium , sollempnitas , dapnatur , vixeribus , contrictionem , quoheres , pro consilium , calceamentum , columna , judi. cium , solemnitas , damnatur

visceribus , contritionem, cohæres, ut alias oinittam , scribendi ratio declarat . Etenim ne Codicem Autographum censeam , facit ingens mendorum , quibus scatet , copia ; quæ profecto menda in Operis Auctorem , virum nempe diu multum. que in veterum Patrum lectione versatum , atque adeo doctum , conferri sine maxima injuria non possunt ; quem quidem ut Seculo xil. provecto vixisse , atque hoc Opus elucubrasse putem , eo potissimum adducor , quod ipsum ex nullius Auctoris , qui post Alexandrum III. claruerit , scriptis profecisse anìinadvertam .

Jam ad Opus ipsum quod attinet , tercentis undecim sectionibus absolvitur ( nam quod in Editione cccxıl. numerus prefixus extreme şectioni fuerit , ex eo profectum est , quod , typorum inendo , sectioni cxcvil, numero cxcix, przemniso , erratuin deinceps sit in numerica consequentium omnium sectionum inscriptione) in quibus ritus , qui in Teinplis consecrandis ,

ne

et Sacramentis administrandis usurpari solent , explicantur , quid in Divinis Officiis , et Misse Sacrificio singulis Dominicis ceterisque per an. num diebus legatur, et cur legatur , exponitur , ac de Ecclefie origine , capite , ineinbris, de precipuis sacrarum Ædium partibus , deque imaginibus , que in ipsis pingi consueverunt , de Ecclesiasticis Ordinibus , et Officiis , de veftibus Pontificalibus, et Sacerdotalibus de festis Sanctorum , qui præcipue eo tempore a Latina Ecclesia colebantur , ac demuin singula enumerem , de futura

de futura corporuin resura rectione , de Purgatorio de extremi judicii die, de doctrina Antichristi et de Judæorum mensa breviter , pie , et pro seculi , quo Anonya mus noster scripsit, conditione , erudite disseritur . Illud autein maxime ad hujus Operis commendationem facit , quod ejus Auctor oin. nia , que de sucris Christianoruin ritibus, et de Ecclesiasticis Oficiis cum Sancti Isidorus Hispalensis , Ivo Carnotensis , Bruno Signiensis, tum alii singulari doctrina viri , quoruin libri vel injuriu temporum interciderunt , vel adhuc in Bibliothecarum pluteis latent , literis man

ba

2

darant , maximo studio collegit, atque in Opus suum opportune transtulit . Quamobrem hoc Opus magno in pretio habitum ab hominibus rei Liturgice studiosis fuit , ut notationes in Codice ad pleraque loca apposite declarant , atque ad ipsum Cl. Laurentius Zaccagnius Vaticance Bibliothecce Præfectus in nott. mss. ad Hiero-Lexicon Dominici Macri , quce in eadem Biblioteca servantur,ad voces Rogationes , Stola, Virga provocare non dubitavit ,

Unum reftat , ut quid in hoc Opere edendo preftiterim , Te paucis doceam . Principio , cum in Codice , quo usus sum , ut jain monui,

, ritulus deeffet , ac de Operis Auctore non modo nihil certi haberem , sed ne suspicari quidem possem , Opus ipsum ita inscribendum judicavi: Sacrorum Ecclesiæ Rituum Divinorumque Officiorum Explicatio ab Anonymo seculi xil. Scriptore elucubrata ex Vaticano Codice num.5046. nunc primum eruta. Prieteren Veterum Patrum, eorum imprimis , qui de sacris ritibus , divinisque officiis egerunt , Opera,summa diligentia evolvi, ut quid ex fingulis Anonymus noster, accepisset , deprehen.

« PoprzedniaDalej »