Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

centur, alia ex Bibliotheca eadem Vaticana Tua Ti. bi fortasse jucundiora , ac nostris hominibus utiliora,in his luculentum Remigii Antisiodorensis Monachi in Evangelium S. Matthæi.Commentarium , cujus quidem Commentarii maximam jam partem exscripsi, eam , quæ reliqua est , Te indulgente, me exscripturum confido, atque integrum Sicardi Cremonensis Episcopi Mitrale, modo vita mihi, et facultas suppetat, ad Teafferam. Interea communibus omnium bo. norum votis insistens Deum precor Optimum Maximum, ut Te ad Catholicæ Ecclesia

amplificationem, ad literarum bonarumque artium incrementum, ad Pontificiæ ditionis felicitatem quam diutissime sospitem, atque incolumem conservet;a Te vero, SANCTISSIME PATER, etiam atque etiam peto, ut me, qui pietate et obsequio erga Te nemini concedo, Patrocinio Tuo non indignum existimes,mihiquegenibusTuis advoluto, Tuosque pedes osculanti Apostolicam benedictionem , Paternæ Tuæ in me charitatis pignus impertiaris.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Quant

uanta a Christianis hominibus adhiben, da cura sit , ut externorum rituum , quibus Catholica Ecclesia in Sacramentis administran. dis , in sanctissimo Misse Sacrificio peragen, do , atque in Divinis Officiis celebrandis utitur, vim assequantur , quivis facile existimabit, qui ad uberrimos fructus', quos accurata illo. rum cognitio parit , animum adverterit. Ut enim in Catechismo Romano Parte il. de Sacra. mentis in genere verissime traditur ;, que Sa» cramento efficiuntur , cæremonie ipsæ ma» gis declarant , ac veluti ante oculos ponunt,

et earum rerum sanctitatem in animos fide. » lium altius imprimunt. Deinde vero mentės, illorum

qui eas intuentur et diligenter observant ad sublimium rerum cogitatio. nem erigunt , fidemque in eis , et charita, » tem excitant . Itaque Tridentina Synodus.

» et Ses.

[ocr errors]

Sessione xxiI. de Sacrificio Missæ Cap. viii. mandat , Pastoribus , et singulis curam ani

marun gerentibus , ut frequenter inter Mis,, sarum celebrationem vel per se , vel per alios en ex iis , quæ in Missa leguntur , aliquid ex,, ponant , atque inter cetera sanctissimi hujus şi Sacrificii mysterium aliquod declarent,diebus presertim Dominicis , et festis sione xxiv. de Reformatione Cap. vil. , ut fii, delis populus ad suscipienda Sacramenta ma» jori cum reverentia , atque animi devotione

accedat , precipit Episcopis omnibus », non solum , cum hæc per se ipsos erunt po» pulo administranda , prius illorum vim , et » usum pro suscipientium captu explicent , sed , etiam idem a singulis Parochis pie pruden9 terque , etiam lingua vernacula , si opus

et commode fieri possit , servari stu,, deant.

Quoniam vero sacrarum ceremo, niarum originem , naturamque Christianæ plebi explicare nullo modo potest , qui eain cognitam perspectamque non habeat, Patres Concilii Clovechovice in Anglia anno DccLvil. Præ. side S. Cutberto Cantuariensi Archiepiscopo ce.

ut

[ocr errors]

> sit

[ocr errors]

lebrati , ut Collect. Concill. Editionis Vene tæ an.MDCCXXIX. Tom.viil. col.323. legiinus, decimo docueruut decreto , ut Presbyteri omne sui gradus officium legitimo ritu per

omnia discánt exhibere posse : deinde ut » symbolum fidei ac Dominicam orationem , » sed et sacrosancta quoque verba , quee in » Missæ celebratione, et officio Baptismi solen

niter dicuntur , interpretari , atque expo» nere posse propria lingua , qui nesciunt in discant ; nec non et ipsa sacramenta , qui in Missa , ac Baptismate , vel in aliis Ec

clesiasticis Officiis visibiliter conficiuntur , » quid spritualiter significent , et discere stu

deant : ne vel in ipsis intercessionibus , quibus pro populi delictis Deum exorare noscun

vel ministerii sui officüs inveniantur » quasi muti , et ignari , si non intelligant ner

verborum suorum sensum, nec sacramenta, quibus per eos alii ad æterram proficiunt sau lutem .

Cum igitur Ecclesiasticos homines , atque illos imprimis , quibus credita est animarum

non vulgari , sed exquisita Christia.

[ocr errors]

·cura

« PoprzedniaDalej »