Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Gardliński Maciej, 141.

| Grodnieńskie skarby, 133.
Gdańsk, 28, 158, 280, 296.

Grotkowski, 178.
-. clo, 8o.

Grudziądz, 155.
fancel, fonsol (pfundzoll), 191, 194. Gryfowie, 177.
- jurgielt, 28.

Grzy mala Jan, 141.
- kupcy, 161, 403.

Guliński Maurycy, 13.
- senat, 161.

Gulski Stanislaw, starosta barski, 201, 204.
- wysłańcy, zob. Bergman, Czieremberg, Giese, Gunila, druga żona Jana III Szwedzkiego.
Schachman.

253, 259, 280.
Gdań szczanie, 147, 344.

Gustaw Waza, 404. 405.
Gde szyński Krzysztof, 32, 201.

- familia, 405.
Geda num, zob. Gdańsk

- successores, 408.
Gembicki Wawrzyniec, 86.
Germania, zob. Niemcy.

H.
Gibelius, Rigensis, 100.
Gidziński Andrzej, 82.

Habspurk, 419.
Giebułtowski Jan, 82.

Halicz, 191.
Giedro yć Melchior, biskup żmudzki, 228. - podczaszy, zob. Taranowski Andrzej.
Giese Konstanty, wyslaniec gdański, 382. - podkomorzy, zob. Raszko Prokop.
Gleński Kasper, 13.

- roki ziemskie, 192.
Gliniecki Krzysztof, 153.

- sejmik, 190.
Gnieźnieński arcybiskup, zob. Karnkowski Heissberg Jonas, agent arcyksięcia Ernesta.
Stanislaw,

74, 105, 316, 323, 324, 423, 438.
- kapitula, 163.

Helena, żona Aleksandra, córka Wasila mo-
Goliat, 349.

skiewskiego, 414.
Golub, 409.

Helvetica respublica, 408.
Gorajski, 31, 180, 250, 338.

Henryk IV, cesarz rzymski, 238, 360, 394
Gorecki, 205.

Henryk Walezy, król polski, 110, 138, 223,
- Jan z Osmolina, 82.

228, 233, 295, 307, 311, 350, 408, 416.
Górka Andrzej, kasztelan międzyrzecki, 112, - constitutio, 304, 330, 355.
128.

- ordynacya, 123, 187.
- Stanisław, wojewoda poznański, 18, 113, Herbult Wojciech, 420.
257, 336.

Herburt, 208, 342, 343.
Górski Jan, 142.

-- Jan z Fulsztyna, chorąży lwowski, 192, 190,
- Stanislaw, 13.

197, 245.
Gorzski Floryan, 82.

- Mikolaj 2 Fulsztynu, kasztelan przemyski,
Goślicki Wawrzyniec, biskup chelmski, 26, 197, 428.
65, 197, 428.

- Mikolaj z Fulsztynu, wojewoda ruski, 197,
Goslawski Andrzej, 82.

232, 315.
- Piotr, 13, 82.

- Szczęsny, starosta mościcki, 82, 192, 197
Gostomski Anzelm, 130, 154.

Herburtowski Mikolaj, 83, 96.
- Hieronim, kasztelan nakielski, 65, 113, 206, Hetman koronny, zob. Zamoyski Jan.
207, 223, 382.

Hierusalem, 349.
- Stanisław z Leżenic, wojewoda rawski, sta Hispania, Hiszpania, 200, 275, 419, 420.
rosta radomski, 13, 18, 217, 235, 256, 284, - król, 44, 231, 305, 308, 315, 336, 367, 430,
359, 382.

Hlebowicz Jan, † wojewoda trocki, 113, 128,
- brat wojewody rawskiego, 284.

140, 149, 153, 174, 189, 200.
Gostwiczki Jakub, 180.

Hlebowiczowa, 148, 162, 196, 205.
Gostyński Marcin, 113.

Hrodelski wojski, zob. Lipski Świętoslaw.
Goworek Andrzej, 82.

Humiejowski Humień, 197.
-- Stanislaw, 82.

Hurowieczki, zob. Uhrowiecki
Grabowiecki starosta, zob. Cieciszewski Husy ci, 339.

Jerzy.
Grabowski Baltazar, 142.
Grabski Jan, 120.

Inderland (Niderlandy), 419.
Grach, zob. Krak.

Indya, 375.
Granowski, 76.

Inflanty, Iflanty, Inflanckie księstwo, siemia,
Gratianus, Rigensis, 160.

Livonia, 76, 103, 115, 116, 130, 133, 138,
Grecka wiara, 339.

139, 148, 100, 168, 169, 173, 183, 188,
Gripsholm, 406

191, 194, 203, 304, 305, 310, 339, 344,
Groczno, 163.

307, 308, 405, 417, 423.

[ocr errors][ocr errors]

47

75, 82, 170, 208, 234, 250, 317, 323, 324, | - Piotr, biskup chelmiński, 206, 214, 228,
343, 384, 385, 392, 393, 420, 422-424, 249, 329, 382, 391.
426.

Koszakowski Maciej, 141.
Kazimierz, król polski, 77, 79, 109, 157— - Mikolaj, 141.

159, 173, 241, 331, 368, 338, 339, 346, | Koszycki gunt, 176.
429.

Kowalewski Józef, podsędek ziemski kra-
- statut, 212, 369, 439.

kowski, 179, 207.
Kępski Kasper, 82.

Kowalski starosta, zob. Przyjemski Stani-
Ketskie wójtowstwo, 178.

slaw.
Kijowski książę, 77, 431.

Kozacy, kozacy Niżowi, Niżowcy, Ukraine
- wojewoda, zob. Ostrogski Konstanty.

swowoleństwo, 90, 100, 111, 115, 127, 130.
- województwo, 192, 195, 277.

133, 138, 147, 101, 174, 182, 191, 194,
Kisielnicki Adam, 141,

222, 277, 278, 306, 310, 312, 337, 338,
- Marcin, 141.

347, 367.
Kiszka Jan, 18.

Kozel, 178.
-- Mikolaj, starosta drohicki, 147, 149, 150. Kozirowski Jakub, 82.
-- Mikołaj, + wojewoda podlaski, 147.

– Jan, 83.
Klemens VIII, papież, 75, 231, 252-254, Kozlowski Mikolaj, 82.

257, 258, 260, 266, 275-277, 289, 316, Krajczy koronny, zob. Opaliński Piotr.
566, 376, 408, 418, 438.

Krak, 346.
Kleparzanie. 178.

Kraków, 1-3, 18, 19, 22, 23, 25, 39, 41,
Kliński Krzysztof, opat pelpliński, 249, 269. 49, 52, 54, 61, 64, 65, 67, 84, 94, 105,
398.

107, 109, 119, 158, 174, 231, 290, 297,
Kmita Matias, 83.

312, 307, 430, 437.
Kochanowski Stanisław, 13.

- akademia, 177.
Kolek Bartlomiej, 82.

- archidyakon, 235, 393.
- Waleryan, 13, 31.

- biskup, zob. Radziwili Jerzy.
Kollakowski Jan, 141.

- biskup t, zob, Myszkowski.
Kolnieński gród, 142.

- biskupstwo, 27, 79, 109, 116, 129, 132,
- podstarości, zob. Rakowski Jan,

140, 167–169, 188, 203, 212, 228, 234,
-- powiat, 142, 143.

235, 369, 392, 393, 423, 439.
Kolski lowczy, zob. Miloszewski.

- chorąży, zob. Chelmski Marcin.
- zjazd, 77, 166, 224, 318, 410, 434, 435. – kapitula, 235.
Komornicki Pawel, 83.

-- kasztelan, 9.
Komorowski Erazm, 201.

- klasztor Bernardynów, 40,
– Krzysztof, kasztelan sądecki, 65, 177, 196, - konwokacya, 246.
200

- kościół św. Stanisława, 22.
- Mikołaj, 13.

- okazowanie. 175.
- Stanislaw, 13.

- poborca, zob. Morski.
Konarski kasztelan, zob, Bykowski Stanislaw, - podczaszy, zob. Pieniążek Jan.
Koniecpolski Andrzej, 82.

- podkomorzy ziemski, zob. Cikowski Stani.
Konopacki Achacy, 162.

slaw.
- Fabian, 162.

- podsedek ziemski, zob. Kowalewski Józef.
- Jerzy, 162.

-- poslowie, 9, 29, 32, 206, 207, 210, 222,
- Łukasz, 162.

248, 309, 379, 392, 393, 396, 420, 425.
Konstantynopol, Constantinopolis, 89, 412. - prasolowie, 174.
Korczyn, v. Nowemiasto, 22, 40, 107, 131, - rajcy, 178.
180.

– stolnik ziemski, zob. Jordan Spytek,
- kaptur, 10, II.

-- trybunal, 32.
- konfederacya, 339.

- tumult, zob, zbór.
Korczyński, 204.

-- wesele, 101.
- Łukasz, 82.

- wojewoda, zob. Firlej Mikolaj.
- Maciej. 82

-- województwo, 36, 37, 46, 72, 73, 88,
Korybuț, książę litewski, 339.

170, 175, 177, 194. 234, 235, 278, 319,
Korytko Stanisław ze Zwinogrodu, 83.

309, 384, 403, 422.
Korzeński Klimunt, 13.

- wojski, zob. Szafraniec Stanislaw.
Kościelecki Andrzej, 112.

- zbór, tumult, 2, 6, 9, 17. 24, too, 127,
Kosielecz, 103.

172, 185, 340, 346, 347, 390, 415
Kosiński Kasper, 144.

- župnik, 122.
Kostka Krzysztof, wojewoda pomorski, 163, - župy, 174.
249, 269, 398.

| Krasinowski Jan z Krasinowa, 82.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »