Obrazy na stronie
PDF
ePub

»toriae cognoscendae causâ martyrum Hise »panorum res gestas studiosè legerim, fa» teor, vel amore patriae, vel meâ erga „D. Vincentium reverentiâ ductus, li„bentissimè legi quaecumque, de hoc. cla»rissimo martyre, litteris mandata reperi. „Sed de ejus corporis, translatione dubiam »apud nostrates quaestionem esse animad» verti, nec satis hactenus explicatami. Nam i omnes quidem fatentur eo tempore', quo » Hispanią penè tota à sarracenis fuit occu, 9 pata, delatým fuisse à christianis corpus » S. Vincentii ex urbe Valentia in alias 9 terras ; sed de cloci tamen nomine liti» gant. Quidam enim tradunt sacrum corpus » nostri Vincentii anno Christi. octingente»simo quinquagesimo quinto ab Audaldo » monacho , et altero ejus socio transla» tum, in monasterium nomine Castrum, - » tunc ordinis Benedictini, dioecesis Albien» sis. Quam narrationem summatim continet » Aimoinus antiquus gallorum historicus liwbro 5. cap. 20., et breviaria utem Valen: » tina praedicant. Quin et ego ipse jante 9 triginta annos incidi in libellum veteris wimpressionis Ammonii monachi de hujus» modi utranslatione; cujus exemplum, vel nimpressum, vel manuscriptum non dubi

»to apud vos esse , cụm hujus sancti cor. »pus tunc ad vos delatum habeatis. Sige. obertus autem historicus anno 970 ait: cor

pus Sancti Vincentii levitae martyris, »quod olim à duobus monachis ex Hispa"niâ in urbem Italiae Capuam perlatum » fuerat, et ex Capua Cordunum, tandem à » Corduno translatum in urbem Metensem, » operâ Theodorici Metensis episeopi, hoc » ipso anno 970; nisi forte alius Vincen» tius martyr hispanus hic sit, nam constat »ejusdem nominis: plures fuisse. Alii vero »ex nostratibus , in primis autem lusitani, » contendunt nostri Vincentii corpus anno. » fere 760 ex urbe Valentiâ :relatum in » promontorium Hispaniae sacrum , quod

vergit ad occidentem , et ibi anno 1 173 ab » Alphonso rege Lusitaniae repertum, trans» latum esse in urbem Olisiponem, ubi di» cunt hodie religiosè coli. Id probant non » modò ex suis chistoriis , sed testimonio » etiam antiqui historici Rasis sarraceni, » Quin etiam Robertus Abbas montis , qui »ante quingentos annos scripsit, in addiutionibus ad Sigeberțum, anno 1184, cum » utramque opinionem, et Ammonii, et lü» sitanorum-retulisset, neutrant ausus est » definire. Auget verò magis hujusmodi du

„ bitationem quod apud Laurentium- Su.. wrium legitur in vitâ Sancti Domnoli epis.. » copi Cenomanensis, qui vixit circa annum: 9570 (interfuit enim secạndae synodo Tu. » ronensi) caput Sancti Vincentii martyris, » ab eodem Domnolo.positum fuisse in eco, » clesiâ urbis Cenomanensis, quae nunc vul »go Lemain dicitur, quod de nostro Vin»centio dictum intelligit Caesar Baronius » in martyrologio; et praeterea quod Cae. » saraugustae in Hispaniâ ejusdem Sancti „Vincentii bracchium religiosè ostendunt. » Ego quidem multis causis, quas comme: •» morare longum esset, adducor ut credam.

» corpus nostri martyris Valentini apud vos ,» potius esse. Id ut apud nostrates confir »mare possim, te, pater religiosissime, obce » secro, ut si forte eum libellum Ammo-, » nii, vel historiolam translationis beati, » Vincentii apud vos habetis , quae vix erit » trium foliorum, non ex breviariis, sed ex » lectionariis longioribus fideliter describi, net ad me, mitti vestra paternitas curet.. » Facier in eo non mihi modò, sed ipsi. » sancto martyri rem, ut spero, gratissi-. "mam. Nam in ejus gloriam libellum ipsum, » ne iterum pereat, typis mandari cupio. » Poterit autem suam ad me epistolam di.,

grigere in Hispaniam in urbes vobis proxi»mas, vel Barcinonem, vel Urgellum ad » reverendissimos dominos episcopos Bar» cinonensem, vel Urgellensem; vel si ma„luerit , in curiam Philippi Hispaniarum »regis catholici ad Petrum Franquesa , re"gium secretarium; inde enim ad me cer» tò perferetur. Deus optimus maximus pa» ternitatem vestram diu servet sibi incolu»mem. Segobricae die 20 Januarii 1594."

Hasta aquí el señor Perez, cuya carta es regular que despierte en tí el deseo que mostrabas otro tiempo de saber lo que pertenece a la iglesia antigua de S. Vicente mártir de Valencia, su renovacion y destino en los tiempos de la conquista ; item á las cárceles que santificó en aquella ciudad. Mis ocupaciones no me han permitido hasta ahora satisfacer tus deseos : ni aun hoy lo pudiera sin distraerme mucho de lo principal, á no tener a mano copia de lo que sobre estos artículos dexó escrito el P. Fr. Josef Texidor en sus Observaciones sobre las antigüedades de Valencia (Lib. IV. y V.). Su trabajo aliviará el mio en esta parte, contentándome con hacer un extracto de su larga narracion.

Dice pues este escritor que la iglesia á

que fue trasladado el cuerpo de S. Vicente mártir desde el lugar donde le habia depositado la piadosa muger llamada Jónica, fue construida extramuros de la ciudad de Valencia. Así consta expresamente de las actas de su martirio (a), que publicáron Bolando, Ruinart y el Maestro Florez (Tomo VIII de la España sagrada pág. 231.) Contra este testimonio tan decisivo nada vale el dicho del Doctor Agustin Sales, que en su Historia del santo sepulcro afirma que aquel santo cuerpo fue depositado en la iglesia de este nombre dentro de la ciudad. Prudencio y Adon Vienense, sobre que apoya Sales su dicho, nada dicen que le favorezca; solo refieren sencillamente que el cuerpo fue depositado en una basílica. Adon

(a) Cessante perfitorum tenderse lo que dice A. Prucrudelitate, ac fidelium crese dencio en el himno V.(Pascente devotione , beatissimus sio S. Vinc. M.) martyr ad sepulturae hono- Sed mor, subactis hostibus, rificentiam inde levatus, dig. Jam pace justis redditâ, . cum rederentiâ deporta- Altar quietem debitam tur, et sub sacro alt ari ex- Praestat beatis ossibus. tramuros ejusdem civitatis Y el Cerratense (Vit. et Valentine ud quietem repo. Pass. B. Vinc.) Cessante aunitur. (Act. mart. $. Virz- tem persequutione , ad basi. centii in fine.)

licam est translatum, et ibi De esta iglesia debe en- honorifice est sepultum.

« PoprzedniaDalej »