Obrazy na stronie
PDF
ePub

multo etiam ampliora nos in fide accepisse confidimus. Ad hunc primum (a) memoratus compresbyter Illebertus accessit: et quod sibi revelatum fuerat, secretâ allocutione detegens eum in hoc multimodis (b) animando socium postulavit: hortatur amicum, praecatur dilectum: Dei sanctique martyris ad futurum solatium repromittit, necnon et pro laboris sudore aeternae repromissionis (c) prace mium. Quibus vir devotus attenti pectoris archano receptis, confestim verbis favens sodalis , assensum libentissimè praebuit: praesertim cum idem à quodam nobili Hispaniarum (d) viro, Bera nomine , frequenter audierit, quod ejusdem sancti levitae et' martyris corpus ab eodem loco cultoribus desolato facile in quacumque (e) parte à quolibet asportari posset. Convenitque uterque (1) eorum animus ad tot terrarum intervalla percurrenda promtissimus, atque ad praeferenda, si qua etiam afforent, impedimenta para. tissimus. Itaque Blandino ejusdem loci abbati, reliquisque fratribus suae voluntatis rem patefaciunt: à quibus hoc agendi, seu perficiendi eos oportebat expetere consilium. Processit sanè omnium qui convenerant, communis in hoc validusque animi ardor : quorum scilicet mentes (8) illustraverat superna, et aequalis spei perfilaverat laetitia. ,

LECTIO TERTIA.

i Hoc igitur accepto, ardentibus dumtaxat animis, divino, quod (h) magis fatendum, consultu, paratis om.' (a) Edit. Primus.

que partem.' --(6) Edit. Multis modis. (f). Edit. Utriusque ania:

(c) Edit. Recompensatio- mus. nis pollicetur praemium. (8) Edit. Mentes virtus

(d) Edit. Hispaniensi viro, illustraverat. BERTA nomine. . . . (h) Edit. (Quod est magis

(c) Edit. In quamcum- fatendum) consulto,

mibus exeunt cum duobus tantum famulis, hilares procedentes ad locum et opus sibi coelitus intimatum. Gradientibus autem eis, viam (a) hanc festino tramite , ac celebrantibus, Ildebertus carnis incommodo pressus, assumptum iter, quamquam invitus reliquit. Audaldus verò moestus, ac deinde uno solo comite contentus , post (b) quam prolixum est expediti paganorum insidias, pariterque tribulationum variarum pressuras, ducente se Christo, audacter percurrens, tandem aliquando Valentiam superius nomiDatam civitatem aggreditur. Ubi diebus quatuor in ejus suburbio, à christianis jam poenitus derelicto , anxius dubiusque quid ageret (c) immo pavens, die -quinto Zachatiam quemdam Maurum apud quem hospitaretur (d) conyeniens, sciscitabatur ab eo privatim de re propter quam venerat, et utrum se hunc (e) adjuvare posse, denudatis secretis interrogat. Quo 'respondente se optimè posse, atque locum ubi pretiosus domini martyr jacebat, ipsiusque monumenti tumbam adhuc integram bene (f) sé nosse; camus, inquit Audaldus, et videamus utrum ne ita"ése () quemadmodum testaris. Quo ajente ; quid michi dabis pécuniac, si quod quaeris ostendero: Monachus ait: paa tum quidem habeo, sed illud (h), vel totum vel certè exinde quantum petieris incunctanter appendam. Unde praedictus Zacharias'superno instinctu , sanctique martyris, ut credimus , obtentu moderatûs, non amplius quam quas draginta (1) argenteos, solidos videlicet quinque (k) prae

(d) Edit. Ac viam festino (0) Edit: In hoc adjuvare tramite accelerantibus. ' possit. ? ? :)

(6) Edit: Post mulras, quas (f). Edit. Bene nosse. prolixun esset expedire, paga.. (8) Edit. Ita sit. ! norum insidias, 1 sid.3

(h) Edit. Sed illud totum, (c) Edit. Quid ageret im. (i) MS. Rip. Sexaginta. moratus , quinto dieii (k) Edit. Quinque, postus

(d). Edit. Hospitabatur. lavit.

tium postulavit. Quibus libenter attributis (a) simul ierunt ad locum, ubi matheriorum (6) ecclesiae tantùm patebant ruinae, atque ipsius sepulcri situm , ut fuerat incontamipatum , tituloque signatum reperiunt: in quo erat super inscriptum, quòd illic requiesceret sanctus levita et mar. tyr Vincentius; praeclarorumque () parentum nomina, patris "Eutitii, matris vero Enolaes, à quibus orbi agonista talis processerat, eidem epitaphio inter caetera refulgebant inserta. Ergo comperto', seu denotato sarcophago (d) die ad diem adhuc multo 'demum reversi sunt, glorificarite Audaldo Deum, ac benedicente , qui itineris sui cursum (e) ita prosperè direxisset. qrosis igugususe!

. . :LECTIO QUARTAli, vjes: 2190, il

iwasiwe na 1.Libr(2, 'Wise 1 poin. 1, ,5T!!! -;. Proinde dum quies noctis membra (f) humana blanditur, accepto lumine consurgentes, soli secretò reverton tur ad tumulum: inventumque mirae pulchritudinis vas marmoreum undique cut decebat , studiosè munitum (g), ultro quam credi posset inopinata facilitaté ac virtute simul ambo viribus Insistentes aperiuntip Quid praeterea ada mirationis pro incredibili ejus integcitater, t quidve cona punctionis, seu lacrymarum, propter videlicet: gaudium, ac inexpertam aromaticae suavitatis illic diffusam fragrantiam, memoratus ille monachus., tantique (h), boni repertor , inibi tunc persenserit ineffabile ipso jurejurando attestante shabetyr,Hoc tamen, luce clarius, fulgere:quod hujusmodi

(a) Edit. Tributis. giving (c) Edit!'Incursum." !" 16"} (b).- Edit. Máceriarum. V) : EMK Membris praeser(c) Edit: Praeclarorum quo. tim humanis.4231:'("siles: duet bli!). (") (g) Edit. Munitum, inopia

(dai Edit. Sarcophagi loco, nå facilitate, ultrà quàm dici die adhuc multo doinum réyér- posset, simul ambos&c. og si sunt,

i, (h) Edit. Tanti boni. :)

signis, veluti quibusdam vocibus promulgatum fuerit, quòd is qui quaerebatur Dei martyr et levita Vincentius esset inventus. Qui extra multiplices, et admirandas suppliciorum (a) corum injurias ita, ut praelibavimus, integer liberque à putredinis labe repertus (b) quod nullomodo in praeparato sibi ad defferendum (s) sacculo nervis adhuc rigidis componi potuerit, nisi per artus '(d) dissolveretur. Quibus cum referentiâ et timore perfunctis, ad officium (6) deportatur, tempusque ac opportunitas exeundi, paa triamque revisendi praestolatur in dies. ..

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Emptis denique palmarum ramis (7), corpusque circumligatis , veluti hujusce rei gratia thesaurus occultaretur acquisitus , tantum tamquc venerabile praemium leváns, hoc onustus munere (g) hoc quoque locupletatur margarito (*) negotiator ille pauper ditissimus effectus optas (ay Edit. Suppliciorum ejus. "pletatus margarita. ""!!??"

(6) Edit. Repertus est: Put : (*) Margarito. Fortè ad sullo modo.qu.. Simitationem scriptorum eccle.. (c) Edit. Efferendum. siasticorum, qui margaritum

(d) Edit. Nisi per artus(hoc vocant sacrae eucharistiae par. ipsa cogente necessitate) com- ticulam , post sacrificium pro plicatus dissolveretur. c.tit. infirmis reservatam.vn

(e) Edit, Hospitium. Offi- C Quo sensu Fortunatus lib. cium interdum sumitur pro co- 111. Carm. 23 ad Felicem Bi. mitatu domesticorum ad famus tur. episcopum:inle,' , .' lorum: tum etiam pro loco ubi Quam benè juncta decent, saconsistunt ministri augustales: -ncrati ut corporis agni cosa Quaesitus per omnia. Officia gr. Margaritum ingens, aurea &c. (Cons. Dufresnii Glossár. dona ferant. . . v. Officium.) . .!! . Tum etiam cruciculam quae

(5) Edit. Ramis , et circa sanguinem et crucis Christi ipsum corpus ligatis. . ' particulam continebat, cujus () Munere, hacque locu. exemplum ex veteri quodam li

tuni iter, dum tempus videt", resumit. Cui Dominus rura sus ostendere volens, quod quaesiti Vincentii levitae et martyris corpus invenerit, sub nocte quadam-dum super universos eidemque (a) Audaldo sopor solito vehementior irruisset : "subitò fulgur (b) haud dubium quin coelo delapsus; omne 'replevit quo sanctus inerát habitaculum, quatinus (c) hospes - seorsum recubans, nihil aliud quam domum suam , volvente ignis eđacitate, "ardere -putaret, Dumque clamores pavitañis quis ignem succendisset , emitteret, Audaldus , veluti itinere () fessus, vix-somni de cussâ quiete assurgit, vocesque clamantis hospitis aspiciens (e), rem coelitus administrátam ipso perfusus splendore tacitus, timidusque attendit. At ubi in sese (1) recollectus » virtutem recognovit.cg) Altissimi: hospitem, utpote gentilitatis ritu férocem, blando, ne paveat, demulcet afflatu , ignem proculdubio à se accensum fuisse pronuntians. Hoc autem audito, (sęseille (h) intra cubiculi sui-claustra continuit: nec est permissus dignusque in ventus , qui facti miraculi mereretur, nosse misterium. Monachus verò orto, mane festinè;consurgens, quod residebat itineris' (imaturius conficere satagit. Unde post aliquot Cosmetics in D pensions dubia

ATI bello affert Mabillonius Annal. epitaphiis veterum usurpari, Benedict: t. III. pag. 704: it observat Montfauconius Anti

M.epyapitis appellari grae, quit. expk. t. IX. p. 55. de-quicis recentioribus evas in quo bus cons, Dufresn. Glossar. margaritum asservatur, docet - (a) o Edit. Eundèinque AuFranc. Richardus in Relat. de daldum.

p r ..." Insulat sanctaer Irenes p. 221. (b). Edit. Fulgoro ill Plura inihanorem e Graecis pa- :(c) Edit. Adeo ut hospes. tribus congessit Led Allatiu's De (d) Edit. De itinerė. templis graec. recentioribus eps (e) Edit. Accipiens. : 1. ad Jo Morin.c. XVII. sèq. (f) Edit. In sé.. ** Margarition etiam ad exw (g) Edit. Agnovit, priiendum daudis vel amoris (h) Edit. Ille se intra. affectum pro- margarita in. () Edit. Itineris conficere.

« PoprzedniaDalej »