Obrazy na stronie
PDF

BIBLIOTEKA WARSZAWSKA.

WARSZAWSKA,

PISMO POŚWIĘCONE

NAUKOM, SZTUKOM I PRZEMYSŁOWI.

1863.

Tom pierwszy.

POCZET NOWY, TOM I.

WARSZAWA.
W drukarni Gazety Polskiej,

przy ulicy Danił o wiczowskiej Nr. 619.

1863.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy, Warszawa, dnia 1/13 Stycznia 1863 r.

Cenzor, RADCA KOLLEGIALNY

Stanisławski.

[merged small][merged small][ocr errors]

-Idźcie po księdza, bo mnie nie stać na to,
Ostatni dzionek siedzący przed chatą,
Już mi na drogę nogi nie posłużą,
A z dobrodziejem mam pogadać dużo.
Coś mi się widzi, że jutro jak świty,
Trza zdać rachunek za ten wiek przeżyty;
To radbym grzechy wszystkie zrzucić z siebie,
Bo jak grzesznemu pokazać się w niebie?
Niechby dobrodziej wziąwszy chłopca z dzwonkiem,
Przyszedł ze starym rozmówić się Jonkiem.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »