Obrazy na stronie
PDF

czeń, 1863.

Dostrzeżenia Meteorologiczne
Miejsce dostrzeżeń wzniesione jest 367,6 stóp paryzkich nad

1*14.45°7 czyli w łuku 18°41'25”,5

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Obserwatoryum Astronomiczném Warszawskiem.
oziom morza, jego szerokość geogr. 52°13'5", dlugość w czasie
- a wschód względem południka paryzkiego.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

SPIS RZECZY

ZAWARTYCH W TOMIE PIÉRWSZYM

2 R. 1863.

Materyaly historyczne.

[ocr errors]

Stron. Królowa Elżbieta żona Zygmunta Augusta, na dworze polskim, po wyjet

dzie Marsupina, przez Alexandru Przezdzieckiego........ ........ Polska w roku 1616, a Polska w roku 1648. Opowiadanie historyczne, przez Karola Szajnochę ......

.......... Tablice historyczne, Juliana Bartoszewicza. IV. Podczaszowie koronni i li. tewscy....

..................

217

[ocr errors]

Archeologia.

O poszanowaniu zabytków ojczystėj przeszłości, przez Józefa Łepkowskiego.
Inwentarz zabytków sztuki i przeszłości przez Józefa Łepkowskiego.........

122 169

Biografia.

O życiu i pismach Franciszka Ksawerego hr. Gozdawa Giżyckiego, przez
Kajetana Jabłońskiego.....

......

[ocr errors]

Stron. Podróż nad Dunajem i Adryatykiem, przez A. Patona, Członka Towarzy

stwa jeograficznego w Londynie, obecnie konsula w Lubece. Z an-
gielskiego........

....... 31 | Przejażdżka po czarnomorskich i azowskich pobrzeżach tudzież po dnieprow

skiém Zaporożu, odbyta w 1857 r. przez Andrzeja Podberezkiego.. 295, 494

Literatura. '

[ocr errors]

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. Dzieła zupełne La

voisier'a, wydawane przez członka instytutu Dumasa.-Wiktora Hu-
go list do genewskiego pastora pana Bost. – „Rozmowy Goethego
z Eckermannem.”- „Balzak” przez pana de Salles.-„Les Ganaches"
komedya pana Sardou.- Monte-Cristo. — Otwarcie Teatru Lirycznc-
go.— Teatr Włoski.— Frezzollini, pada Patti z Ameryki.-- Wiadomo-
ści literackie.... ...

................... Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. „Le Fils de Giboyer".

komedya w pięciu aktach Emila Augier. Przedmowa do komedyi.-
„Salamabo”, romans kartagiński Gustawa Flaubert.- Swift wskrze-
szony przez głodną Irlandyą. – Kurs Ludwika Wołowskiego. - Wia-

domości literackie i artystyczne. ................ ............ Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. Przedstawienie zdra

matyzowanych „Nędzarzy' Wiktora Hugo -- Niobe. -. Faust --- Ope-
ry nowe. – „Historya Joanny Grey” przez pana Dargaud. — Listy
Racina i jego biografią wydał ksiądz Roque. – „Kobiety dawnych
czasów" przez Arsena Houssaye. – Daphnis et Chloé.” --,Gil
Blas” illustrowany przez Gavarniego.- Horacy Vernet – Wiadomo-
ści literackie.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. (Teofila Lenartowicza).......
Skon bohaterów (Uhlanda), przez Karola Brzozowskiego.......
Przysłowia ukraińskie w piosnkach, przez Jana Prusinowskiego...........

[merged small][ocr errors]

Tragedya.

Hekabe. Tragedya Eurypidesa, przekład Zygmunta Weclewskiego...........

[ocr errors]
[ocr errors]

132

Towarzystwo zachęty sztuk pięknych w Królestwie Polskiém ............
Charakter sztuki u pierwotnych chrześcian. (Katakumby i bazyliki). Przez

Leona Kaplińskiego.........

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »