Obrazy na stronie
PDF

DOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

w Obserwatoryum Astronomiczném

WARSZAWSKIEM.

Grudzień, 1862.

Grudzień, 1862.

Dostrzeżenia Meteorologio Miejsce dostrzeżeń wzniesione jest 367,6 stóp paryzkich ni

· 18-14*.459,7 czyli w łuku 18°41' 254

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

NO home
conosco

[ocr errors]

er

ricordo os no

c

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

a

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

NO

Till || |||IIIIIIIIllIIlIt +1+++

8. 14,

[ocr errors]

11.6

a

4

[ocr errors]
[ocr errors]

maio, os com os

4.0 5.0

[ocr errors]

so de coordo anche con cooooo

Perig.

[ocr errors]
[ocr errors]

CCO.
o eno

4.

O

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

COWOC
era ero

TO

[ocr errors]

419

Obserwatoryum Astronomiczném Warszawskiém.
ziom morza, jego szérokość geogr. 52°13'5", długość w czasie
wschód względem południka paryzkiego.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

SŁOWO
O URZĄDZENIU SZKÓŁ LUDOWYCH.

Oświata ludu stała się już dzisiaj niezbędną potrzebą, konieczném wymaganiem czasu, warunkiem, bez którego społeczeństwo istniećby nie potrafiło. Otrzęśliśmy się po większéj części z przesądów, krępujących postęp cywilizacyi i doszliśmy do tego, że z przeciwnéin zdaniem, ubliżają, cém potrzebie oświaty, niktby się już nawet głośno ozwać nie odważył. Nauki żądamy wszędzie i zawsze. Za jej koniecznością, przemawia cały bieg dziejów, doświadczenie codzienne i wreszcie stanowisko cywilizacyi, na któremesmy już stanęli. W życiu otaczającém nas częstokroć całém pasmem przeciwności, godzących ze wszech stron na pognębienie duszy i ciała, oświata jest potęgą przebijającą zapory i trudności, której powolnemu a bezustannemu działaniu nic się oprzéć nie zdoła; cicha a ożywczemi promieniami swemi w najdalsze sięgająca zakąty, cuda ma na zawołanie swoje i cuda nieraz sprawić potrafi. Jest ona jak morze, którego fale podmywają granitowe opoki, jak owe krople, które jedna po drugiej w toż samo miejsce spadając, marmur na wskroś przebijają.

Ale ażeby oświata prawdziwie dobroczynne i zbawienne skutki przynosić mogła, musi stawać się, jak samo z siebie się już rozumie, coraz powszechniejszą, coraz to szersze kolo promieńmi swemi dosięgać i ogrzewać. Jestto dążność jedynie prawdziwa, a która wyznajemy z pocie. chą, wszędzie dzisiaj uczuwać się już daje. Otrzęśliśmy się

Tom I. Marzec 1863.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »