Obrazy na stronie
PDF

of Dnia 22 listopada r. z. w Łowiczu umarł ksiądz Antoni Putyatycki. Zwłoki złożono w grobach pod kaplicą księży Missyonarzy, w kollegiacie łowickiej. Z pism ogłosił drukiem: 1. Mały katechizm dla uczniów wyznania rzymsko-katolickiego 1835, 1861, (kilkanaście wydań). 2. Pismo o religii naturalnej i objawionéj. 1854. 3. Katechizm parafialny 1852. 4. Astronomia popularna 1855. 5. O stolikach wieszczych 1855. 6. Chronologia 1857. 7. Theologia Moralis 1857. 8. Enhiridion hermeneuticac sacrae 1859. Wszystkie drukowane w Warszawie. Pozostawił wiele prac w rękopiśmie, między temi: Zasady filozofii.

[ocr errors][merged small]

DOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

w Obserwatoryum Astronomiczném

WARSZAWSKIEM.

Listopad, 1862.

Listopad, 1862.

Dostrzeżenia Meteorologiczı Miejsce dostrzeżeń wzniesione jest 367,6 stóp paryzkich na

1814.45,7 czyli w łuku 18°41'25'4

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

+++++

[ocr errors]

CETTE E counos ert W 19

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

+++++ 1+1++ ++IIII

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4.0 5.0

[ocr errors]
[ocr errors]

T11++ FITT TTTTTT+++ ++1++ +++++

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Rów.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

215

Obserwatoryum Astronomiczném Warszawskiém.
ziom morza, jego szérokość geogr. 52°13'5", długość w czasie
wschód względem południka paryzkiego.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Srednia wysokość barometru miesięczna

755.54 27 10.928 Najwyżej barometr dochodził d. 30 o g. 10 w.

765.47 28 3.339 Najniżej - .. . d. 27 o g. 6 r.

747.30 27 7.275 Średnia dzienną zmiana barometru

2.38

1.054 Największa dzienna zmiana barometru d. 12-13 . o godz. 6 rano

8.33

3.690 Średnia wysokość barometru jest większa o

5.09

2.270 od stanu normalnego z 36 lat poprzedzających 750.45

8.658 Średnia temperatura listopada wynosi

00.63 C. 04.50 R. Największe ciepło było d. 10 g. 4 w.

8.30

6.64 r Największe zimno - d. 18 o g. 6 r.

10.00 , Średnia zmiana dzienna temperatury

2.08 ,

1.66 Największa zmiana dzienna temperatury d. 29--30

og. 6 r. w czasie przejścia księżyca przez równik 9.50 .. Średnia temperatura jest mniejsza o

1.88 ,

1.50 od stanu normalnego z 36 lat poprzedzających + 1.25 + 1.00 Termometrograf wskazał: Maximum: + 10.75 C. = + 8.6 R. d. 1 po połud.

Minimum: - 120.00 , = -- 9.6 , d. 20 w nocy. Srednia wilgotność powietrza miesięczna jest: 88.4 biorąc 100 za zupełne nasyce

nie atmosfery parą wodną, albo co do ciężaru: 4.59 gramów na jednym mietrze sześciennym powietrza; wilgotność ta jest o 2.7 setnych mniejsza od normalnej

(91.1). Ilość wody spadłéj z deszczu co do wysokości wynosi: 0.5 mil. czyli 0.26 lin.

par.; ze śniegu 8.1 mil. czyli 3.59 lin. par. razem z deszczu i śniegu 8.6 mil. czyli 3.81 lin. par., mniej o 32.6 mil. czyli 14.44 lin. par. od ilości wody jaka

zwykle u vas w listopadzie spada (41.2 mil. czyli 18.25 lin. par.). Srednie natężenie elektryczności atmosferycznej 18.5 stopni, największe natęże

nie 40 stopni d. 18 o g. 10 r. Dni pogodnych było 4, napółpogoduych 9, pochmuruych 17. Dni deszczu 2 (d. 27, 28).

- śniegu 5 (d. 19, 21, 22, 23, 24). - mgły 2 (d. 18, 24).

Wiatrów mocnych 16 (16 PdW.).

Wiatr panujący Południowo-Wschodni. Listopad najczęściej bywa u nas wilgotny, słotny i niepogodny, w r. b. przeciwnie był suchy, wietrzny, mroźny i pogodny; wiatr południowo-wschodni ciągle .. panujący był przyczyną tak suchego i niezwykłego stanu powietrza. Średnia temperatura całego miesiąca jest o półtora stopnia R. niższa od normalnėj. Druga połowa miesiąca była szczegolnie mroźna. Najzimniejsze dni byly: 18, 19, 20 i 30; najcieplejsze: d. 1, 2, 3 i 12. Największa zmiana dzienna temperatury wynosząca 7.6 stopni R. przypadła d. 29 na 30 w czasie przejścia księżyca przez równik niebieski. Do dnia 18 deszcz ani razu nie padał. Pierwszy śnieg upadł w nocy z d. 18 na 19; następnie w dniach: 21, 23 i 21 i ten pokrył ziemię dość grubą warstwą, lecz skutkiem odwilży d. 26 i deszczu d. 27 zupełnie zniknął. Stan powietrza był nader suchy. Ilość wody z deszczu i śniegu jest cztery razy mniejsza niż zwykle. Podobnie suchy listopad był w latach: 1835, 1846 i 1857. Zwykle w tym miesiącu mgły bywają częste, w r. b. dwa razy tylko były, to jest d. 18 i 24. Pod względem stanu nieba miesiąc ten pogodniejszy był niż zwykle, albowiem w stanie normalnym stosunek dni pogodnych do napół pogodnych i pochmurnych jest jak: 2.8:6.3:20.8; w r. b. stosunek tychże ani jest jak: 4:9:17. Do osobliwości tego miesiąca należy to: że wiatrów zachodnich, południowo-zachodnich i polno cno-zachodnich wcale nie było.

Dnia 1, 2, 4, 5 koło białe otaczało księżyc.

Plamy na słońcu pokazywały się w dniach: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 19, 24 i 30; najwięcej plam bo aż 11ście było dnia 24.

Z powodu panującej suszy, stan wody na Wiśle był niski. Srednia wysokość wody na rzece Wiśle ............. stóp i cali 2 N.m. polsk. Wysokość wody największa dochodziła d. 30.......... stóp 1 , 9 , 'najmniejsza

d. 18......... stóp 0 , 11 ^ W tym miesiącu podobnie jak, w poprzednich, przesyłano telegrafem elektrycznym do St. Petersburga, postrzeżenia meteorologiczne czynione w Obserwato. ryum Astronomiczném Warszawskiém, co dzień o godzinie 8 rapo.

« PoprzedniaDalej »