Dzieła Jana Śniadeckiego, Tomy 3-4

Przednia okładka
Nakł. A.E. Glücksberga, 1839
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 74 - ... do uniknienia ich albo do zwyciężenia. I dlatego, gdy raz plan robót ułożył i popierać zaczął, wszystkie zarzuty i trudności były tylko popisem dla jego głowy, ale nie osłabieniem przedsięwzięcia.
Strona 113 - Wielki ten człowiek w każdym kroku, sadząc swych poprzedników, albo rozwija i utwierdza ich myśli, albo je prostuje, albo swoje na miejsce tamtych kładzie i przytacza. Ani praw własności, które ma do swych wynalazków, żadnem przywłaszczeniem, ani swej chwały żadną nie skaził próżnością. Wylany na dobro prawdy i nauki, stał się tym wszystkim drobnym poruszeniom niedostępny: i dla tego, żeby z nauką tak śmiałą oswoić uprzedzone umysły, stara się prawie odjąć jej postać...
Strona 160 - Ustały dla nas pożytki wielkich przykładów cnoty publicznej i męstwa z dziejów domowych, ale owoce dowcipu i rozumu, które się zrodziły na ziemi Polskiej, zapalać nas powinny do utrzymania tego dziedzictwa chwały narodowej przez nasze niewinne prace około wzrostu nauk i umiejętności.
Strona 193 - ... ją od obiektu, gdzie może zarobić więcej. — W stosunku między stopniem pewnym wydoskonalonego rolnictwa i ludnością kraju lub jakiej jego części zachodzi punkt okazujący potrzebę ożywienia przemysłu przez rękodzieła, który to punkt rząd krajowy winien jest poznać do dania wczesnej pomocy i opieki najzyskowniejszym pracy ludzkiej obrotom.
Strona 106 - Mikołaj Kopernik, który stargał zasłonę błędu i omamienia , naprowadził rozum ludzki na drogę prawdy, wytłumaczył rzetelny układ świata, i rzucił pierwsze fundamenta i zarody tych wielkich prawd i wynalazków, które dziś Astronomią postawiły w rzędzie najdoskonalszej z nauk fizycznych umiejętności , a rozum ludzki okryły rozległą chwałą i zaszczytem.
Strona 163 - Metafizycy wysuszali sobie mózgi nad ostatnimi przyczynami rzeczy, nie wiedząc sami, co mówią, podając za cel pracom i siłom ludzkim to, co było płodem fałszywego ich myślenia i grubego o naturze i władzach człowieka błędu.
Strona 79 - ... sztuka i siła ludzka dokazać nie potrafi. Sumienie człowieka jako straż wewnętrzna obyczajów, jestto przybytek samego Boga, do którego prawa ludzkie nie mają przystępu. Sposobić więc ludzi, wypuszczać ich na świat do posług towarzyskieh bez dzielnej pomocy Religji, nie dać im hamulca przeciwko rozwiozłości , zgorszeniu , złym namowom i podnietom, jestto wypchnąć ich bez steru i przewodnika na morze rozhukane nawałnością, pełne skał i zamieci.
Strona 31 - ... ludzie , którzy odkryli najgłębsze prawdy, i najwięcej usłużyli rozumowi ludzkiemu, chwale nauk i społeczności, nie byli to zakonnicy, ale ludzie wolni, którym zgiełk i zatrudnienia świeckiego życia nie przeszkodziły do tych wielkich wynalazków, myśli i dzieł, któremi zaszczy/ ciii społeczność. Owszem też dzieje nauk skazują nam, że Zakony najwięcej naukom oddane, były najczęściej składem pracowitej tylko erudycyi, ale rzadko siedliskiem znakomitych talentów.
Strona 61 - Polszcze i Akademii Krakowskiej od jej założenia przez Kazimierza Wielkiego aż do czasów naszych. Ktokolwiek zna gruntownie dzieje polskie, nie może zaprzeczyć tego osobliwszego fenomenu, że nauki tak kwitnące w Polszcze za...
Strona 194 - Astronomji, iz usilności ludzi temi wszyslkiemi pomocami opatrzonych. Robić dzieło defektowe tego gatunku, jest to trwonić koszta i gotować nowe wydatki na przerobienie go i poprawienie. Wymiar dokładny kraju z tem wszystkiem co do konstrukcyi Mappy należy, wyciąga instrumentów z największą precyzyą zrobionych, których się tu przyłącza regestr z imieniem rzemieślników temi robotami celujących w Anglji.

Informacje bibliograficzne