Obrazy na stronie
PDF
ePub

693

696 quod caro pridem ante rogum admirans plurimum de rerum in pulverem defluxisset : et quod omnium quas vidit novitate. nunc

ossa cineri rogus erogasset: Nec est omittendum (Lec. iij. sed fons irriguus de quo aque

quod feria secunda post vive emicant : purique latices de Penthecosten contractus quidam vita eterna salientes sic afflata rigidos habens intrinsecus nervos incendia divinitus temperabant: et arefactos : propriis pedibus ad ut serica vestis in qua celestis sancti sepulchrum venire non gleba fuerat involuta : nulla valuit : sed baculo et bajulis parte sui ullam senserat ustio sustentatus duobus illuc perdunem : nec erat ut ardens caro citur: et pii patris gratiam prequod subtus latebat: sed quasi cibus planctu plenis postulavit: argentum candescens in fornace donec sanitati restitutus : bacucandor carnis ad celestem bea- lum quo prius portabatur levatitudinem reservate : inter sila? tum portans in manibus et baresultavit.

julis sequentibus a remotis : leto [ Item de sancto wilelmo. Lec.j. et libero gressu domum repeAdolescentula igitur quedam davit.

a primis cunabulis privata Item in commemoratione beati luminis beneficio et tenebris sep- wilelmi.

Lectio ; tennio circumsepta ad sancti se Veniant in medium et alia

ut dum in sancta nocte penthe- cognoscatur medicina. Tempore costes nec precise vigilaret : nec eodem mulier quedam annosa profunde dormiret prout sanitati sic a primeva etate clausos harestituta postea referebat : affuit buit aurium meatus : quod nulvir quidam pulcherrimus aspectu lius soni solatio per portam illam canos habens angelicos inestima- anima ejus potuit refocillari. bili fragrans odore. Qui misera- Accedens igitur ante tumulum tus ejus miseriam nunc manu se prostravit in faciem et lachrypupillas pressit oculorum. Ad mis pavimentum lavit: quousque cujus manum caligo cessit ceci- ad laudem sui confessoris intetatis : et ei pro tetra nocte dies riorum officinarum hominis claredditur serenatus. Responsoria viger Christus aurium claustra ut supra notantur. Lectio ij. tandiu clausa ad recipiendos 4 Eadem

adem ? etiam nocte quedam vocum vices reseravit. Respon

mulier dolore viscerum in- soria ut supra notantur. Lec. ij. viscata et caligine ceca decenni Mulier vero quedam que in ante sancti patris tumulum provoluta fortis oratrix est facta. saginatis carnibus incedere conEt cum oculorum sedes lachry- sueverat : infectis subito viscemarum ymbribus frequenter im- ribus adinstar 5 inflate et lucide maduisset : ventris dolorem per- vesice per singula membra disdidit: et novum diem invenit tenditur. Ignea etiam tabes in

2 die' add : E.G.S.

i fila : E.G.S.

+ recipiendas : G.

! medici' om. : E.G.S. 5 instar : E.G.S.

697

698 profundioribus pulmonis parti- psalmum. Quicunque vult. anbus oborta : sitim tam inextin- tiphona de trinitate contingens guibilem ' in ea excitavit : quod feriam. Ad tertiam et ad alias ejus incendium alicujus liquoris horas cetere antiphone de laudibus infusione reprimi non poterat ut de propria hystoria cum capitucredebat. Spretis igitur medicis lis et responsoriis de communi vivis : ad medici mortui vivum unius confessoris et pontificis et festinatur antidotum. Onera- oratione ut supra. tur enim plaustrum solo corpore (In commemoratione apostoloplenum et ante ostium beati pe- rum petri et pauli ad vesperas tri est exoneratum et ad sancti antiphone et psalmi feriales. Capatris wilelmi tractum sarco- pitulum Non vos me elegistis. phagum.3

Lectio iij. Hymnus. Jam bone. Ý Doctor Oleo igitur quod de sancti tu- egregie

: Olive bine. Sit mulo emanavit : misera pa- trinitati. quere istum hymnum in rumper ungitur: et ut misera festa apostolorum petri et pauli. fari consuevit voce miserabili Ad matutinas. ĭ In omnem sanitatis a sancto flagrantiamo terram. In evangelio . Isti flagitavit. Mira res; hydropi. sunt due olive ut in festo sanccum liquamen adeo per olei torum johannis et pauli. ps. sancti liquoris virtutem dessic- Magnificat. Oratio. Deus cujus catur et annullatur5 : quod aqua- dextera. quere in octava die ticus humor intus natus nec apostolorum petri et pauli. Non foras per aliquam corporis re- dicantur suffragia consueta. Ad gionem mittitur: nec intus ad matutinas Invitatorium. Regem morbi fomentum retinetur. Mi- apostolorum ps. Venite Hym. rum igitur in modum virtute dei Eterna Christi munera. In noccito cepit convalescere: et de- turno . In omnem terram. ps. spiratum corporis robur recupe- Celi enarrant. et ceteri psalmi rare : ut longe levior et fortior unius apostoli sub hac antiphona. fierit post divini muneris gra- y Constitues eos. tiam : quam ante morbum fue- Sermo beati maximi episcopi. rat per naturam. p5. Te deum. Deatissimorum aposto- [Lec. j. Ý Ora pro nobis. In laudibus

et . Claudi recti. ps. Dominus rabilem fidem passionemque gerregnavit etc. Capitulum. Bene- manam omni nos devotione fradictionem. Hymnus. Jesu re- tres necesse est celebrare quia et demptor. Y Justus germinabit. laudabilis eos vita ad gloriosissiIn evangelio . O wilelme. ps. mum perduxit occasum : et miriBenedictus. Oratio. Deus qui ficus obitus perpetuam transmisit nos. Ad primam . Purgantur. ad vitam. Et licet in petro fips. Deus in nomine. Super des emineat: in paulo doctrina

2

extinguibilem : E.S.
pro “ut credebat' sed crescebat : G.
sarcofagum : E.S.

pro flagrantiam 'suffragium : G. 5 annulatur : E.S. 6 desperatum : E.G.

3

[ocr errors][merged small]

Doc

,

699

700 precellat: et magisterium tamen honoranda credentibus : quos pauli fidei plenitudo est : et cre pro justicie pietatisque plenitudulitas petri doctrine est funda dine salvator mundi humano mentum. Responsoria de prima generi et patres esse dedit et et secunda turbis de communi judices. Quante autem integriapostolorum alternatim sumptis. tatis : quanteve pietatis fuerint: Juanti igitur meriti [Lectio ij. hinc vel maxime providendum

apud deum suum petrus erat: est : quod ille eos ad emendaut ei post navicule parve remi tionem corrupti seculi : et ad gium : totius ecclesie guberna ministerium sue voluntatis elecula traderentur ? Aut quantum git: quem non fallebat electio. in apostolatus sui ministerio com Tocavit nanque pe- [Lect. ij. placuisse Christo credimus pau trum opibus pauperem: opere lum: qui tantum placere potuit piscatorem: qui a conversatione 6 persecutor. Placuit enim : quia populari et communione urbium non iniqui pectoris studio : sed segregatus vitam inter Auctus simplicis ignorantie incauta de- agebat innocuam et victum de votione certabat. Denique ut simplicitate querebat. Quem primum sensibus ejus spiritus tamen ut ita dixerim pauperem: veritatis infusus est : ostendit ut competensei substantia non continuo non se Christi sevisse

deesset : quem bene merentem odio: sed amore paterne legis de deo copiosi maris dives unda innocenter errasse. Lectio iij. pascebat. Electus ergo est ad Juid etiam de petro referam : predicationem verbi salutaris : ut

mutata vita celestis mysterio acprobata justicia : tantaque ei ri : qui captura piscium alebatur potestas attributa est judicandi salute hominum pasceretur. Lec. ut in arbitrio ejus poneretur ce

'loriosissimum etiam pau-[iij. leste judicium ? Prospicite ergo lum ad fidem nominis sui et estimate quanto nobis sit pe Christus vocat e celo. Qui quod trus apostolus honore reveren persequi videbatur ecclesiam : dus : cujus sententiam in terris non impietate irreligiosi animi prolatam : sempiterni judicis seviebat sed nube ignorantie equitas non repellat. Et ideo novam non prospiciens gratiam diligenter que sit ejus glorie amore antique devotionis erramagnitudo intueamur: cui 2 dum bat. Ideo denique ab oculis claves regni committuntur eter ejus veteris umbre caligo detersa ni 3 : celum 4 illi claudere et ape est : uto verum illud lumen quod rire permissum est.

de celestibus choruscabat et siItem in commemorationes aposto bi acquireret et omnibus revelorum. Sermo ut supra. Lec. j. laret. Deatissimorum apostolorum Item de apostolis. Sermo unde memoria fratres cunctis est

supra.

Lectio ;

Qui

Glum

[blocks in formation]

Cum

701

702 'um omnes beati apostoli pa Verum inter ipsos quis cui pre

rem gratiam apud dominum ponatur incertum est. Puto enim sanctitatis obtineant : nescio quo illos equales esse meritis : quia tamen pacto petrus et paulus vi- equales sunt passione p5. Te dentur peculiari quadam in sal- deum. y Annunciaverunt opera. vatore fidei precellere virtute. In laudibus . Hoc est precepQuod quidem ex ipsius domi- tum. ps. Dominus regnavit etc. ni judicio possumus approbare. sub hac aña. Capitulum. Per maNam petro sicut bono dispen- nus apostolorum. Hym. Exultet satori claves regni celestis dedit: celum. y Dedisti hereditatem. In paulo tanquam idoneo doctori evange. an. Isti sunt viri 2 sancti magisterium ecclesiastice insti- quos elegit dominus in charitate tutionis injunxit. Scilicet ut non ficta : et dedit illis gloriam quos iste erudierit ad salutem: sempiternam: quorum doctrina ille suscipiat ad quietem. et quo- fulget ecclesia ut sole luna. ps. rum corda paulus patefecerit Benedictus. Oratio. Deus cujus doctrina verborum : eorum ani- dextera. Ad horas omnia de commabus petrus aperiat regna ce- muni apostolorum cum oratione lorum. Responsoria ut supra. Deus cujus dextera. Clave

lavem enim quodam- [Lec. ij. In commemoratione omnium

modo a' Christo scientie et sanctorum. Ad vesperas antiphone paulus accepit. Clavis enim di- et psalmi feriales. Capitulum. cenda est: qua ad fidem pecca- Sancti per fidem. hymnus Christorum dura corda reserantur: te redemptor omnium quere in mentium secreta panduntur: et festo omnium sanctorum. Exquicquid intrinsecus clausum te- ultent justi. In evange.añ. Beati netur: in palam rationabili ma- estis sancti dei omnes, ut in festo nifestatione producitur. Clavis predicto. ps. Magnificat. Oratio. inquam est : que et conscientiam Concede quesumus omnipotens

: et gratiam ad eternitatem mys- te dei genitricis marie semperque terii salutaris inducit. Lectio iij. virginis : sanctarumque omnium Ambo igitur claves a domino celestium virtutum : et sanctorum

perceperunt scientie iste : patriarcharum prophetarum apoille potentie. Divitias immor

Divitias immor- stolorum evangelistarum martytalitatis ille dispensat : scientie rum confessorum atque virgithesauros iste largitur. Sunt num : et omnium electorum enim thesauri scientie sicut tuorum ubique letificet: ut dum scriptum est: In quo sunt om. eorum merita recolimus: patrones thesauri sapientie et scientie cinia sentiamus.

per eundem. dei absconditi. Ergo beati pe- Non dicantur memorie consuete. trus et paulus eminent inter Ad matutinas Invita. Gaudete universos apostolos : et peculiari et exultate. ut in communi pluquadam prerogativa precellunt. rimorum martyrum. ps. Venite

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

-

703

704
Hymnus. Christe redemptor ut mus: cum quibus deum per suos
supra. In nocturno . Secus angelos locutum fuisse : et eos
decursus aquarum.

ps. Beatus

illi placuisse non ignoravimus.
vir et ceteri psalmi plurimorum Deinde sanctos prophetas lau-
martyrum preter nonum psalmum dare debemus : quibus omnipo-
loco cujus erit. ps. Benedicam. Ý tens pater de incarnatione filii
Exultent justi.

Lectio ;. sui : et redemptione generis hu-
os autem fratres charissimi
Nos

mani consilium suum dignatus
in omnium primordiis sanc est revelare. Post ipsos vero
torum nominare laudare et glo- sancti apostoli et evangeliste
rificare condecet eum : qui cunic laudibus glorificandi sunt: qui
tos condidit sanctos : per queni

dominum salvatorem in carne omnia subsistunt elementa : cu videre: et salutarem ejus docjus majestas nec incipit nec de trinam ab ejus ore suscipere : sinit in seculum ut merito omnis et mundo tradere meruerunt. Re. principium ac finis creature no Fulgebunt. ut in communi pluriminetur. Qui nos cum non esse morum confessorum. Lectio iij. mus : de nihilo potenter creavit: einde sancti martyres honoet cum per culpam in damnatio

[graphic]

Deinde

randi sunt: qui suunn sannem lapsi fuissemus misericor- guinem pro fide et dilectione diter restauravit. Deinde de salvatoris effuderunt. Quorum bemus attollere beatam mariam alii decollati sunt: alii lapidati : virginem genitricem dei : que alii aliis cruciatibus necati et est templum domini : sacrarium mortificati sunt. Post eos conspiritus sancti : in qua deus om fessores beati non solum temnipotens illam mundissimam et

pore : sed et merito sequuntur: sacrosanctam carnem assumpsit. qui pro sua sanctissima vita : et In qua moriendo genus huma rectissima doctrina in patria prenum de eterna morte redemit. mio eterno munerantur et ditanIllius ergo mereamur precibus tur. Ipsis in sacra veneratione adjuvari : que meruit mater effi- adjunguntur virgines : que idci conditoris nostri. Re. Abster

circo sponsum immortalem haget. ut in communi plurimorum bent in celis: quia spreta carnis martyrum.

Lectio ij. delectatione: sponsum mortalem Celest

elestes quoque debemus de noluerunt habere in terris. Qui

inde spiritus laudare : qui in bus omnibus videlicet sanctis dehoc mundo divina mandata com bitam secundum possibilitatem perunt?: et judicia exercent: et nostram exhibeamus veneratiodemones a nobis coercendi po nem : ut eorum meritis et pretestatem divinitus habent. Dein cibus ad eterne divinitatis visie de sanctos patriarchas : et alios nem pervenire mereamur sanctos glorificare debemus: quos Justi in perpetuum. post creationem mundi in pri- vj. lectionem plurir mordiali seculo fuisse cognovi rum. ps. Te de

non'om. : S.

« PoprzedniaDalej »