Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small]

DANIEL-BERTRANDUS

DE LANGLE,

MISERATIONE DIVINA,

& Sanctæ Sedis Apoftolicæ auctoritate , Episcopus & Dominus Sancti-Papuli.

CLERO SÆCULARI ET REGULARI

NOSTRE DIECES EOS.

Salutem

& benedictionem.

PTANDUM fanè foret , FRATRES CARISSIMI, ut qui ex ipfá fui conditione toti divino cultui sunt inancipati , animi propenfione curre

rent ad officia pietatis , ut ad implendum orationis affiduc munus nullo legum flimulo adigerentur, verim quoniam diversis hujufce fluctuantis ac miseræ vitæ necessitatibus distracti , Sensim ac fine fenfie à cæleftibus ad

au

tefrena labimur , magnoperè timendum effet , ne Dei oblivio tandim animos occuparet, nifi ad Deum precandum aliquá luge admoneremur.

[ocr errors]
[ocr errors]

Itaque ad Ecclefiæ religionem pertinebat & animosam paucoruin fidem , ne languefceret , fuftentare ; & refrigefcentem aliorum pietatem , ne penitùs deficeret , ercitare ; quod quidem assecuta eft falubri illâ, ac omnibus Ecclefiafti. cis viris semper amandâ inftitutione, quâ certis faltèm ftatis horis ,

quotidiè debitas fupremo numini laudes perfolvere , precesque tàm pro

" femetipfis , quàm pro Populo fundere tenentur ,

quibus fuo tempore celebratis, felici orandi consuetudine Spiritum orationis acquirunt , cenfendi funt Deum semper orare , & ab oratione nunquàm deficere,

[ocr errors]

& fic

[ocr errors]

yarii pro

Nec Ecclefice providentiæ fatis fuit hanc orandi legem suis Ministris imponere , nifi modum & ordinem quibus orarent illis tradidisset. Hinc celebres illi Ecclefiaftici curfus , variis locis & temporibus , qui pofteà Breviarii nomine donati funt , quorum in non nullis levioris momenti diversitas , nedum Ecclefice decori aliquid detrimenti unquàm attulerit, dilectam econtrà Christi Sponsam quafi multiformi gemmarum colorumque nitore ditare semper vifa eft & exornare : (i) Stat enim Regina Ecclefia, inquit Fulbertus Carnotenfis, à dextris Regis fui in veftitu deaurato circumdata varietate.

[ocr errors]

(1) Epist. 7,

Ne autem in immenfum crescins illa rituum & precationum varietas defineret in confusiohem, sapienter decreverunt antiqui Canones , ut uniuscujusque Provinciae Ecclefiæ , eum in psallendo , quoad fieri poffet , modum tenerent , quem in Metropolitana Sede cognovissent institutum , ( 1 ) ut ea Sedes , quæ unicuique Sacerdotalis mater est dignitatis, effer & Eccle. fiafticæ magistra rationis.

[ocr errors]

Quam religiosè hæc majorum inftituta Galliarum Ecclefice olim tenuerint , prodant pretiosa quæ ad nos usque pervenerunt fragmenta ritus illius antiquiffimi , qui fi non in omnibus , faltàm in plerisque uniformis, in totâ Gallia vigebat , quem ideò eommuni appellatione cursum Gallicanum dicebant ; in quo non fine fingulari quádam animi voluptate comperimus , ea ferè omnia à majoribus noftris in officiis Ecclefiafticis ufurpata fuisse, quæ hodiè in ufu funt apud nos , Psalmos scilicèt, Antiphonas, Hymnos Lediones Sacras , & his fimilia.

[ocr errors]

Verùm labentibus seculis id effecerat fivè imperita quorumdam pietas , fivè temporum injuria ut Divinis Officiis plura intermifcerentur à priltino Sacrarum Ecclefiæ precum fplendore prorsùs aliena. Hinc in variis pofteriorum ætatum Conciliis fingulis Episcopis studiosè commendabatur, ut Ecclefiarum suarum Breviaria reviserent accuratè atque emendarent ; quorum votis (1) Conc. Toletan. XI. Can. 3.

Sandorum Hiftoriis nihil legendum proponitur , nifi er ipsorum legitimis actis , aliifque purifsimis monumentis depromptum.

[ocr errors]

Singulis anni diebus Canon unus ad Abfolutionem Capituli legendus allignatur, qui vel Solemnitati refpondeat , vel ea contineat quibus marimè doceri , & ad pietatem incitari poffitis.

[ocr errors][merged small]

Cum igitur nobis fit omninò fperandi locus fore ut er hoçce Breviario quod authoritate noftrâ , & Venerabilis Ecclefiæ noftræ Cathedralis Capituli confenfu editum eft, pietas vestra magis ac magis augeatur , & media vobis fubminisfrentur erudiendis Populis , & ad virtutem ercitandis aptissima & efficacissima , omnibus & fingulis noftræ Diæcefeos Clericis tàm Sæcularibus quam Regularibus noftrie Jurisdictioni fubditis qui Divini Officii recitandi lege obligantur , mandamus & præcipimus ut tàm in Oficio publico , quam in recitatione privatá hocce noftro Breviario in pofterum utantur.

Unum Supereft hortari vos in Domino FRATRES CARISSIMI, tìm honorificetis Deum, ne fitis Populus ille, de quo ait, (1) Populus hic labiis me hono

cor autem eorum longè eft à me ; fed in gratiá cantetis in cordibus veftris D20 ; nec aliud vor sonet , aliud mens cogitet i quia verò

(1) Math. 15.

ut

пот

ore tan

[ocr errors]

rat ,

« PoprzedniaDalej »