Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Chriftus no Redemptor

I'I 6
& mediator eft tantū, ad dignă communionem
fed etiã legislator, vir preparatio. 11.6
tutū exemplar in. o seguent.
dex.

46 communionē frequentem
Christi passio & merita fuadet Ignatius. 157.

quibus profint. 40 communio vnius speciei
Christianus quis dicen à Chrifto vfurpata.

dus.30.0 fequent. IS
Chriftianus non est qui in comunione vnius fpe.

extra ecclefia degit. 30 ciei totus Christus, o
Christianus ver omnes idem fructus percipia
-feltas deteftatur. 30 tur.165.& fequent.
Christiane doctrine (õ. cömunio alterius fpeciei
pendium. 30.31.125

olim fuit vfitata. 125
Chrisma ex traditione communione unius spee

Apoft. seruatur. 101 ciei non infertar com-
Chrismatis sacrivsus. municantibus iniuria.
137.147

166.6 fequent.
ciborã deleEt'. 146.147 cõmunionem vnius fpe.
clauium poteftas. SI ciei dudā precepit Eca
celibatus commendatio. clefia. 166.168
339

cõmunio utriufq. Specsei
ad celibatum nemo co non eft precepta nofa-
gitur, nisi qui ulo crificantibus.

163
trò fufcepit. 221 de communione vtriusg.
celorum regnum. 233. fpeciei digladiates fiu-.
römunio sanctorum. vi Etum Eucharistiż a-
de Sanctorum,

mittunt.

168
cómunio Eucharist, an- iidē unitaria fymbolo ad

220

crarum.

num.

num.

quanta vis.

.

diuifionis fymbolum monium. ,

abutuntur. 169 coniugium facerdotü &
poncionatorū officið 255 monachorum.
in cociliss semel definita, coniugium virginum sa-
non funt vocands in

219
dubium 112.266 conniuentia peccatü alie-
cöcilioris auctoritas. 110

255
in conciliis generalibus cöfenfus peccatum alie.
que fit epifcoporum au

251
Štorit.us.

ibid. confilia euangelica. 332
concupifientia in bapti 343

zatus non est propriè cöfuetudinis ecclefiaftice
peccatum. 142

104
cöcupiscentia cur baptif. confiliorum et preceptor

mo non tollitur. ibid. rum discrimen. 334
confessio annua. 116 cöfuetudines ecclefiaftice
cöfeffio facerdoti

facien unde profecté. 100
da

181 consuetudinum ecclefia-
.confessio Deo falta non sticarū ratio non om
fufficit.

179 nibus perspecta. 138
de confeffione testimo- confuetudo peccandi.

181

277
cöfirmationis facramen. consultores mali. 249

144.6 seg. continentia quibus dos
cöfirmationis elementū,

verbum e minister. cótritio quid fit,quo-
145

modo paretur. 177
confirmationis vfus correptionis fraterna -

fructus. 148 mislio. 256
coniugium, vide Matri- credenda non ea folūgue

Lym

nia patrum.

tum,

natur.

222

Symbolo expressasūt. 54 fit in miffa. 191.192 Crucis fignum cur digitis defunctorum comemora. efformamus. 40.41 tio ab Apoftolis sancicrucis figni antiquitas. ta.

158.194 137

defunctis prodest miffa crucifignum fronti im- facrificium. 158.161

primitur. 45.5 49 defuntis profunt viuo. cultus diuinus quis eu rum opera. 190.191

quotuplex. I 26.127 pro defunctis precari crucis figni utilitas offerre , traditio est efficacia. 40.41

Apostolorum. 190

defperatio peccatum est : D.

in Spiritum sanctum.

264.266 Decalogus et eius expli- dilectio Dei & proxicatio. 78.& fequent. mi.

76 decalogus etiã ad Chri- dona Spiritus fanéti.

ftianos pertinet 78.96 271.323.324 præter decalogi precepta

E. etiam alia Christanis Ecclefia quid fit. Ios funt obferuanda. 96 10. decretris patrum refifle- esclefia eft cögregatio vire peccatum in Spiri. fibilis

, 47.48 tum fanélum. 266 ecclefia quomodo una, defenfione peccati alie- Sancta et catholica.ibi.

num incurrimus. 258 ecclefia iudex eft controdefunéliorationibus, sa uerfarum.

118 crificiis & eleemofynis ecclefie auétoritas Au

juuantur. 189.190 'guftinum mouit vt ex. defunctorücömemoratio angelio crederet. 107

ecode

* eccle.dignitas & auéto- ab ecclesia vnitate difce

ritas. 107,108 dens bereticis reeccle.nomen hereticis ego peritur. 123

fchifmaticis quare ecclefiâ qui habet me competat.

106 trē, non habebit Dei ecclefie nota & fignü eft patrem.

so fucceffio Pontificum & extra ecclefiam non eft Petro Apoft. 103.106 falus. 49.50 107.213

extra ecclefiæ sunt ludes, ecclefia pastor Pontifex ethnici, heretici, schif

Romanus. 106 matici , & excömuniecele. post Chriftü vnus cali.

49.106 fummus paftor. 48 ecclefiaftica hierarchia eccle.paftorū auétoritas similis celesti. 99.200

o poteftas. 110.111 ecclefiaftica poteftas maeccle.quid cõducant P4- for eft gua politica. I 12

ftores et doétores. 112. ecclesiastice traditiones. 113

vide Traditiones. eccle.poteftas in condes- ecclefiafticorü præceptodis canonibus et in ex rum obseruatia quem communicando. 117 afferat fructum. 1 1-6 eccle.precepta Otradi

117 tiones que fructü afe- ecclefiafticis apoflolirüt. 120.121. & feg.

cis mandatis parenecclefiæ præcepta partim

dum. 96.97 fcripta, partim nösunt eleëmosyna quid fit.304 fcripts. 97.119. eleémosina in fcripturis

quomodo cõmendata, ecclefie precepta praci

305.306 - pra funt quinque, ils -eleëmofyne vis. 2719

electro.

120

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

eleemosyne virtus & fieri fub utraque

fpe-
fiustest. 307,308

162
epifcoporum e pasto- euchariftie cömunio an
rum in ecclefia auctor fub vna an sub virag.
risas.

speciefieri debeat: 162.
eucharistiaexcellétiffimü 163
est facramentum. I so in euchariftia fub

fpecie-
eucharistia fummum est bus panis & vini verè

e proprium noue le corpus et sanguis Corsa
gyfacrificium. 158' sti continetur.

is2
euchariftia panuseft quo- in eucharistia panis et

tidianus. 62 vini in corpus & fan-
eucharistia bonam gra guine Domini trans-
tiã & gratiarü actio- Jubstantiantur. iss
rem fignificat. 150 eunuchi euangelici. 337.
eucharistia viaticum
est.

170

excommunicatio. , 119
eucharistia cöficitur per excommunicari.

ibid.
verba Christi 154. exorcismid... 137
155

externa quid ad pieta-
eucharistia facramétum tema conferant. 128
adorandung,
IS6

F;
euchariftiefructus, 169. Fefti dies piis operib. re.

170.0 Jequent. lebrandi. -87
per eucharistia Christo festorum dierum cele-

incorporamur.161.170 bratio.
in sucharistie quauis festa fanétorum.
particula totus Chrifti fides quid fit.

31.92
continetur. 166.167 fides quàm neceffaria.
euchariftie oblatio debet

31

338

IIS
85

« PoprzedniaDalej »