Obrazy na stronie
PDF
ePub

2IT

201

mendacio.

300 fures en latrones ega. orationis vis & efficacia.

lupi cauendi. 303

ordinandi non quiuis te orantium certigeftus. mere.

300 orationis. Dominica

P. fumma. 58.64 orationis Dominice ex': Paruulis baptismus nes plicatio. 59

ceffarius. 138.309 orationis Dominice - 367.268

mendatio. 58 paruuli non baptizati originale peccatum, co perirent.

139 eins remedium. 228. parentum honor & re367.368

werentia 89 ordinis sacramentā. 197. participatione alienum ordinis sacramēti virtus peccatã cómittitur. 257

& effe&tus. 210 paftoribus ecclefie obiede ordinis facraméto ve

perandum,

IS terum fententie. 203 paftorum ecclefie pote ordines maiores e mi

Stas. nores qui. 201. 202. paftores et dolores quid 205

conducât ecclefiæ. 114 ordinis confuso quãtum patrum cöfenfio formum malum afferat, 212

est veritatis teftimo. ordinatio fit per manuũ. nium,

impofitionem, 200 patrum in conciliis auordinationes hæretico Storitas,

rum temerarie, leues paupertas euangelica u inconstates. 209

voluntaria. ng ordinati ministri, vt paupertatē profeffi Ape.

Ico

III

[ocr errors]

336

foli.

3 37

nialit non contema, paspertas euägelica pro nenda.

282 prietatě respuit, 337 peccatorum venialið ex. peccatü quid fit quo piatio. 284

tuplex. 228 peccato mortali gratiā; peccatū originale, morta sed non fidem amitti.

le; ac veniale , 228. 388.389.
229

peccata venialia post ad peccatum quomodo et mortem granāt. 387.

per quos gradus per. peccata capitalia sepič.

uenitur. 234 237 peccati labes.

62 peccata in Spiritum fan. peccädi consuetudo. 277 Etum. 260.261 peccatü quare fugiendi, peccare in patrem fim e qua fit execrandum

lium,quod fit. 271 malum

231.232 peccata aliena. 248 peccatum vnum altero peccata aliena-quot mom grauius. 230

dis cömittantur. 249 peccata quomodo facilè peccata in cælü cls. 270

vitantur. 236 perseuerātie miuno. 323 peccatorum longa cate- perfectionis euangelice

ibid,
studiofi.

343 peccata quomodo expiā. perfectionis fumma in

270.271 charitate confiftit ibid. peccata quàm grauiter à Pet. Apoft primat'.106

Deo puniuntur. 234. pænitentie sacramentā. 284

174.278 peccatorum remiffio.so. pænitentie facramenti 62

relapfis neceffarium, peccata minuta du 175.278.386.

s

tur.

parni

76

ta.

poenitentia fecunda post prefumptio temeraria naufragium tabula. predestinationis.385

175-1-86. primatus Petri Apost. ad pænitentia facramë. 106 tum tria requiruntur. proprietas effe non debet 175.387

apud pauperes euanpænitentie commendaa

gelicos. 337 tio.

192 proximus noster omnis pænitēria ante baptismi home.

distincta ab ea que prudentia quomodo in post baptismüfit. 387 scripturis commenda. pæna non semper cul

317 pa dimittitur. ibid. purgatorius ignis 189. pontifex fummus eccle. 192.282

fie. 48.106 purgatorius ignis quam põrificis fummi in eccle

granu. 283 fia, au&toritas. !13 Pontifex Rom. ecclefie Q.

paštor est. 106 Quadragesima.115.294 Pontificum Rom. fuccef- Quadragefime ieiunii

fro.Vide Succeffio. traditio Apoft. Ico Precepta Dei decem. Quadragesimale ieiunii 78

ab Apofteins instituprecepta Ecclefie. Vide

Ecclefia. predeftinatio incerta eft.

R. 385

Rebaptizare catholicã, predicatorum offic. 254 immanfimum fcelu. prefumptio peccatum eft 1 39 in Spirit Sanct. 162 redēpsionis humanebe

tum.

296

fint.

neficiü de fructus, 45 chariftie.16r. feq. -regnum coelorum.

53 sacerdotij dignitas. 206 relapfis necessarium sa- sacerdotes spirituales qui cramentum pæniten

198 tie.

386 facerdotes mali quinam religioforum conuētus ab honorandi, & quibus initio ecclesie. 343

obtensp. 208.213 reliquiæ sanctorum ho- Sacerdotes mali non no

norande. 84 cent facrament. 134 remiffio peccatorum the- Sacerdotes nõfunt omnes Saurus magnus. So

Christians. 198 remiffionis peccatorü qui sacerdotum ab epifcopis

fint capaces. so.si distinctio. 201.202 Romane ecclefie prima. facerdotum officiū. 197.

107 198 Romanam ecclefiâ quàm facerdotum officiū mua magnificè cómenda

lieribus aut plebeiis.no runt patres. ibid. conuenit.

199 renunciatio facultatum. facerdotum noftrorü ma337

jor in remittendis per. resurrectio mortuori. s I calis potestas, quàm reticētia peccatum alie

veteris leges.

175 254 facerdotib.qui fucceffionē S.

ab Apoftolis habet, obSapiëtia circa que ver temperandum. 208

Satur. 31 salutatio angelica, & eo Sacrificium mife in quo ius vsus eu vrilitas.

differat à facrificio in 66.67

cruce peralto. 162 fancti in celo beatiffimā facrificið ncruenta cu

vitam degunt.

81 fan.

tus.

nun,

84

[ocr errors]

85

fancti hororandi & in largitur Deus morvocandi.

82 talibus etiam immeSancti à parribo appella rentibus,

tur patroni, interceffo. fanctos ab ecclefia no ut res fuffragatores. 84 deos coli, Sancti qua in terris ge. facramětū quid fit. I 28

rütur, possunt intellige. Sacramenta quid ad dore, o de nobis funt so Etrina Christianam liciti.

82

conducant. 125 Sanctorum festa. 85 Sacraméta quibus rebus fanétorü inuocario homo consZent.

130 Der promouet. 83 sacramenta noue legis Sanctorum nonē adom

quantum diftēt à venes etiam Chriftianos teris legis

facramética pertinet. 81 132 fanétorum cõmunio. 48 facraméta quibus decau. fanctorum cõmunione e ses instituta. ibidi

mortui nondum fal- facramenta cuiusmodi fowati continentur. 49

I 28 extra sanctorum cõmu- Sacramenta dignè fufcinionem non eft falus. pienda.

130 ibidem.

Sacramétorum vis per mi in sanctorum cõmunione nistri improbitasē no

non continétur Iudæi; impeditur.
ethnici, heretici,

schil- Sacramentorum ministri
marici aut excommu non (unt quiuis promi-
nicari.
49:50 fue homines.

ibid. Sanétorü reliquie vene- Sacramëtorum contēpto. rande.vide reliquiæ.

res sacrilegifunt has propter fanctos multa

bendi.

facra.

gna fint.

I 34

132

« PoprzedniaDalej »