Obrazy na stronie
PDF
ePub

fides sola, nec fpe quide 117.118
Sufficit , fi charitate sit heretici ecclefiam ax.
destituta. 74.75.76

diunt,

123
fides fine charitate. 376 hereticorü à Catholicis
fides rationi aut experie

distinctio. 122.123
rie-nonnititur. 32 homicidium volunta.
fides postulat firmun rium. 271
asjenfum.
ibid;

1.
fidei commendatio. 33. Iconoclasta damnats: 86
75.60

iconoclastarum furor Go
fidei soli innitentes pre impietas. ibid.

sumptuofi sunt. 263 idololatrie damnatio.89
fidei fumma i 2. articu. jeiunium philosophicum.

l'is continetur. 33 294
fiduciainanis heretico- ieiunium magnü & ge-

nerale quod fit. ibid.
fortitudo 329. 330 ieiunium ecclesiasticum
@seguent.

guod fit. ibid.
fructusfpiritus. 208 seiunium quare piè fusci.
G.

pitur:

ibid.
Gula.

244 ieiuniã in fcripturis quā

magnifice commen-
Hereticus quis habēdus datur.

296
104

ieiunij ecclefiaftici meri-
heretici non

tum vtilitas.ibid.
Christians, 24 ieiunia ecclefie libera ef-
håretici funt extra ec. Se volebat Aerius.295

clefiam. 49 ieiunia aberclesia indi-
båretici

fcripturis omnia Eta observada. 115
confirmare nituntur. ieiunia ecclefiæ ex Apofto

lorum :

Tums

380

71

Sunt veri

1

lis.

318

lorum traditione. 100 iuffio peccatum alienum. 'eiunia contēnentes gui iso

o quales fint. 297 iustitia Christiana duab. ieiunandi certa tępora. partib' absoluitur.36. 295.296

227.285.358 imagines non adorant juftitie virtus carding

Cbriftiani tamquam
deos.

85 iuftitia Christiana circa imaginürufus primo ma. que bona verfatur. dato no repugnat.ibid.

285 imaginü vfus Apoftolica iuftitia hominis in hae

traditio. 86.100 vita ieiuniū eleémosy. imagines crucis

wide
na oratio.

291 Crucis fignum. iuftitia interna non imimaginum vsus vetus putata tantùm. 376

agnouit ecclefia, 86 iuftitia nomen generale. in imaginibus eos vene. 286

ramur quos represen- jufti quina in fcriptura
tant.
85 appellari.

95 impænitentia. 269 iuftificatio. fit per Chriinferni peene.351.31:2 Stum.

371 inuidia, 242.243 iuftificationis caufa. inuiděria fraterne cha 376.377.

ritatis. 266.267 juftificatio quid fit , et ira,

245

ad ea preparatio. 373 irritatio peccatum alie- iuftificatio in quo confi

252 Stat. 372.373.374 judicium extremum. 44 iuftificatio hominis neg. 349,350

per vim naturæ,neg: duraméta temerarja. 87 per legem Moyfi fieri

pornit,

[ocr errors]

1

tum.

200

potuit. 371

etiam Christianis con
iustificationis fructus mendata. 77.95
377.378

mādatorü Dei facilitas.
iuftificationis incremena", 80

38 1 mandatorü Dei neceffi-
iuftificationis incertitu tas a possibilitas.382

do. 380 381 manui impositio fignum
iuftificatio quomodo per est inuifibilis gratie:
fidétiene gratis fis,379
Maria aduocata:

70
L.

Maria virgo sine pecca-
to.

69.367
Lapsus hominis in para. Marie virginis inuore-
diso erat. 366

tio & laudes. 69.70
lapforü reparatio. 366. Marie vita omnium est

369.370.385.386 disciplina. 71
latria foli Deo debetar. Mariam inuocãt Athai
80.80

nafius , Nazian.com
laudatio quando peccatü

Bernardus. 71.72
alienum. 253 de Maria virgine patri
liberum arbitriü non est

testimonia. 70.71
per peccatum prorsus matrimonij Sacrament,

extin&tum. 371 214.215.6 req.
libertas Christiana,121 matrimoniū virgină sa-
litanie,

85 crarum adulteriü eft,
luxuria. 241.2 42 inceftus et facrilegii.

219
M.

matrimoniü non eft per-

miffum monachis , aut
Mandaia Dei omnibus iis qui ordinibus sacris

C 3

initia-

[ocr errors]

initiati funt. 210 mifericordie operafpirsmatrimonio junéti an

tualia in fcripturato. poffint religioné in mendata.

1311 gredi. 218 miffe facrificium tépore matrimoniü est per: Antechristi abolenmissum voto caftitatis dum.

IS8 astrict is virginibus. mille sacrificiü quomodo 219.220

differat à facrificio in matrimoniis dissolui von cruce peracto. 162 poteft.

216.217 miffe facrificium per famerces bonorum operum. crificia legis naturé

289.291.383.389 Mosaice præfiguratū. merces operariorum de

158 fraudata. 275 mille sacrificium perfsmeritum bonorum ope- crificium Melchifedec

289.291, prefiguratum, & de eo meriti ratio in

quo

à Malachia prophetafiftar. 327

tum.

159 misericordia quid

fit. mise sacrificium à Chri 308

jto institutü, & Apomisericordia comměda. ftolis eorumque fuccef

. tio. 305.303 foribus demandatum. misericordie opera

du. plicia. 309 mise Sacrificium appromifericordie opera cor batum.

poralia ibid. misse sacrificiü prodest misericordia opera cor ai huius vite mala deporalia in fcriptura . pellenda , & bona im. mendata. 370.311

petrāda viuis eo mormifericordie opera fpiri. this.

158 tualia.

mil

rum.

con

198

[ocr errors]

310

tas.

miffe nomen antiquum. nouissima hominis qua159.

tuor. 345.0 feq. miffe officium diebus fe. nuptiæ facraru virgină. ftus audiendum. IIS

Vide Matrimonium. miffe fructus eu utili

0.

161 Obedientia voluntaria. misse cerimonie or. 335: 342 natus qui adhiben. obediendü fuperiori tan.

160 qua Christo in omni. quæ in miss a peragürur bus que non sunt aperex Apo57. traditione contra Deum. 342

defcendunt. 100.117 obstinatio. 267 miniftrorum improbitas operum bonorum meriSacramentorum effica tum.V'ide Meritum.

cia nihil obsistit.":34 operum bonorü fruétus. ministri ecclesie distin. iti.

200 opera bana precipua funt monastici instituti an

291 tiquitas. 343 operibus bonis infifters mors bonorum do maio dum.

287 quid difcrepet. 348 opera misericordie. 309 mors anime,

349 cpera carnis. morientium cum deino- opera misericordie in

ne conflictatio. 196 iudicio examinabun. ad mortem preparatio. 347

operariorum merces demortui. Vide Defunéti. fraudata. Vide Merces. N.

oppressio pauperum. 273. Neceffitas felix que ad oratio quid fit. 299 meliora compellit.223 orationis vtilitas o cão

288

tria.

338

tur.

311

men.

« PoprzedniaDalej »