Obrazy na stronie
PDF
ePub

FESSIO..

1

[ocr errors]

1ONFITEO R tibi Pater, Dominc cæli & terræ , creator & redemptor

meus, virtus & falus mea , qui iam inde ab infancia me sacro pane verbi rui pascere , & cor meum confortare non de. siisti. Neveró vagarer cum errantibus oui. bus, quæ sunt absque paftore , in domo Ecclefiæ tuæ me collegilti, colleétum educalti, educatum conseruafti , '& lub illis magistris atque paftoribus inftituifti , in quibus te presentem audiri,& vocem tuam obseruari domesticis omoibus præcipisti. Confiteorore ad falutem , quicquid corde ad justitiam ab orthodoxis atque Catholicis creditur. Non noui Lutherum, Calui. num respuo , hæreticis omoibus dico apathema : nihil mihi cum his commune effe volo, qui vnum non dicunt & fentiunt, eandemque fidei non tenent regulam cum vna fancta Catholica, Apoftolica , & Romana Ecclefia. Si quis verò Chriftum

folùm in verbo scripro docentem , sed in Oecumenicis etiam fynodis iudicantem , in Petri cathedra Conantem , & in Patribus teftificantem audit ac fequitur, huic ego communione consocior, buius &

bŚ fidem

non

fidem amplector, & religionem feqtor, & doctrinam probo. Ceterùm quam alij blafphemi contemnunt & perfequuntur Romanam Ecclefiam , ac velut Antichriftianam exccrantur, huius ego me civem effe profiteor , ab eiufdem auctoritate pec latum vnguem discedo, ob illius teftimonium vitani & fanguinem profundere non recuso , nec alibi prorsus , quàm in ejus voitate , Chrifti Domini merita , & fan&ti Spiritus dona mibi & aliis falutaria fore confido , certoque persuasum habeo. Cum Hieronymo liberè profiteor , Qui Deui cathedræ iungitur, meusest. Cum Ambrofio, Eccleliam Romanam in omnibus cupio sequi ; eamque Catholicæ Ecelefię radicem & matricem cum Cypriano reuerenter agnosco. In ea vero fide

atque doctrina conquiesco , quam puer haus, adolescens confirmaui, vir docui, atque hactenus pro mea exiguitare defendi. Ce• terum ob nullum commodum temporarium nec in hominis cuiuscunque gratiam, vel aduersus conscientiam fic te mihi Deus propicium semper opto ) doctoris Catholici partes hucusque sustineo, aut in pofterum fuftinebo. Quam confeflionem non aliud fanè à me exigit & cxtorquer, nisi nominis & honoris tuita. tio , nisi agnitæ veritatis vis, nisi canonja

[ocr errors]

eæ scripturæ disciplina, nisi Patrom reo.
sus atque consensus : nisi debitum fidei
apud fratres teftimonium , ac demùm nist
expectata in cælo falus, & propofita lince..
ris confefforibus beatirudo. Quòd li pro-
prer eiuscemodi confeffionem contemnor,
fi oppugnor, fi traducor, fingularem agno-
sco & prædico gratiam tuam Deus, qui
partim velis me propter juftitiam pati,
quod certè beatorum est ;-partim nolis mia
hi bencuolos esse illos, quod in magnilu-
cri parte ponendum eft, qui tibi amicicle
'fe non possunt, cùm Ecclefiæ tuæ & veri.
tati Catholicæ palàm aduersentur . Sed
ignosce illis Pater , ignofce : quia vel nem
fciune , vel scire noluot , quæ faciant, par.
tim tetri Satanæ imperio, partim fallä do-
ctrinæ præftigiis impediti. Hanc verò gra-
tiam mihi perpetuo ferues oro, vt quan
tibi, quam Ecclesiæ , quam veritati, lince.
ram constanriam & conftantem sincerita-
tem debeo, eam rum viuens,tum moriens
teftatam facere non defiftam , neque à ca-
ritate tua voquam excidam , particeps ni-
mirum omaium timentium te , & cufto.
dientium mandata ena in sancta Romana
Ecclesia, cuius demum iudicio me scripta-
que omnia mea non minus libenter quàm
reuerenter subiicio. Tuam porrò immen.
sam bonitatcm pro me collaudent, atque

depre

depreceptur fancti omnes, Gue quos in cælotriumphans, Gue quos militans in terris Ecclefia voo & indiffolabili Catholicæ pacis vinculo firmiflimè coniungit atq. comprehendit. Tu & principium & finis es mibi bonorum omnium : tibi ex me, per me, & de me at laus, honor ; & gloria fempiterna.

. AMEN.

1

?

A.

baptizati chrifmate cagas :-Cedia, A

246 iungantur. 147 adulatio peccatum beatitudines ocło. 229.-alienum. 253 Aeriani.

192

C. ambaptiftarü error. 140 Au sritia. 240 Cerimonie Ecclesiast.

135. sequent. B.

cerimonie baptismi qui i?

antique. 117 Baptismus quid fit, e castitatis commendatio. -an omnib. necessarius.

138. 138.372

castitas perpetua. 335 b.prismus est paruulis 338 339

neceffarius. 128 caftitas quomodo obtine.'' baptifmus paruulori tra ri potest. 338 ditio Apostolica, roo, à carnibus abflinendum -368

in Quadragesima.296 baptifmi agua prius com a carnibus cur aluftinent ? fecratur.

Caibolici, 293 baptismi cerimonie quã carnis opera,

327 anique 137 charitatis commendatio, baptismus iterari nõde- quid fir,precepta, vere -' bet.

139

indicia. 75.76.77778 baprismi verbü, elemen-, fraierne offic.

tum e minister, 140 in charitate cöfiftit fumbuptifmi effectus se ma perfectionis euan. queja. 140:367.3.68 gelice. 344

Christian

13

94

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »