Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Przses vitz aduocata,

Multisgdefensas ab aduerfariis,
Tam qui videntur, quam videri qui haud queunt.
Meflecte tandem,quomodo in vita auctior.
Virtute fiam,teg, femper præfidem
Vita mea,ac demiim benignam ac fedulam,
Habeam advokatam filio coram tho,
Cum ceteris charis Deo virgunculis.
Ne me ergo tradier sinas tortoribus,
Aut perditori hominum fieri ludibrio:
Adsifte,& à tenebris & igne libera:
Fac ut fide tuags faluer gratia:
Per te ex Deo nobis profecta eft gratia.
Quare hunc tibi hymnum pango charisteriox: :

Salue puella gratiofa,matera
Virgo omnium castißima ac pulcherrima,
Exercitibus præftantior cæleftibus,
Regina mundi,gaudium mortalium,

Regina muachia
Semper benignan te exhibe' mortalibias,
Mihigs sis falus vbique maxima.

Angustinas : Sanda Maria succurre Serm.2.de aa-
miseris, iuua pufillanimes , refoue fle-nu.dom,
biles, ora pro populo , interueni pro
clero , intercede pro deuoto femineo
sexu;sentiant omnes tuum iuuamen,
quicumque celebrant tuam comme-
rationem. Fulgentius: Facta eft Maria fe. Serm. de laudi-

nestra

bus Marik

[ocr errors]

neftra cæli,quia per ipsam DE vs verum fudit seculis lumé. Fa&a eft Maria scala cæleftis , quia per ipfam Deus descédit ad cerras, vt per iplam homines ascendere mereantur ad cælos Fa&ta eft Maria restauratio feminarum, quæ per ipsam à ruina primæ maledi&ionis probantur effe lubtra&tæ.

Bernardus : Virgo regia ipsa est via, hom.z.fupero per quam Saluator aduenit , proceMilas et. & in dens de ipfius vtero, tanquam fponfus Sigou magnum de thalamo suo. Per te acceffum haia ferm.de nati- beamus ad filium ; ô benedicta inuensitate Virginis trix gratiæ,genitrix vitæ,mater salutis;

-vt per te nos fuscipiat, qui per te datus eft nobis.

Ser.2.de aduent.

CAPVT TERTIVM.
De Charitate & Decalogo.

1.
Eine
satis Christiano, in fidei ac fpei

doctrina institui?
EFERT fummoperè , illum

[ocr errors]

Charitate quoque præditum esse. Nam de his tribus coniunctim docet

Pau.

Ephef.6.c.
Hebr.6.d.

[ocr errors]

Paulus : ? Nunc-manent , inquit, Fides, + r. Cor-13.d.
Spes , Charitas , tria hec: maior autem horum
est Charitas.

Magna certè Fides, quæ fatis ef-
feb queat ad montes transferendos, & b 1. Cor.13.a.
patranda miracula : magna etiam Macih.7.c.
Spes , salutis quædamgalea & anco- « ...Theis.be
ra, quæ proposita Dei bonitate &
præmij magnitudine, tum efficacem
consolacionem laborantibus , cum fi-
duciam: singularem precancibus sug-
gerit . Maxima verò charitas, virtud Profper lib.

de vita contépl. tum omnium princeps , quæ modum C.13.& 15: finemque nescit, nec moriétes deferit, idem trad.s.in morte ipfa fortior, qua fine fides & fpem in enchir. fpes Christiano quidem ineffe , fed ad C./17.& ferm. bene beateque viuendum fufficere e Auguft.is.de minimè poffunt. Vnde à Ioanne di- Trinit. cap.18. &um eft: Qui non, diligit, manet in morte: :f 1.1oan.3.c. quamuis interim credat ac fperet ille, vt fatuæ virgines in 8 euangelio nobis & Matth.25.2.

Aug. ferm. 2z.de exemplo efle possunt.

verb.Dom.

II.

V

Quid vero eft Charitas? TIRTVS infusa diuinitus, qua fine Mathias do cerè diligitur propter fe DBV S, Warc.12.c.

& pro

do&. Chrift.
cap.10
a Bero.in tra&.
de diligendo
Deo.

Colorf. 3.c.

ex so

118. concione 8.

Adg.lib.3.de & propter Deum proximus.

Diligendus enim precipuè eft Deus in omnibus, a & super omnia, & propeer fe folum, vt qui vnus summum ætérnumque bonum exiftit, quod fo

lú noftros explet animos: cuius amor 51. Cor.1og. & b honor noftræ tum voluntatis,

tum adionis omnis initium & fcopus

effe debet. c Aug.bom.38.

Deinde propter Deum amandus

proximus , hoc est , citra discrimen d Aug.in Pfal. homo quilibet,quádo inter nos omJtem ferm. 53.

nes proximi,maximaque propinquitadisg.de temp. te coniuncti sumus , fecundùm ean

dem scilicet naturam humanam filiis
Adæ communem, & ob diuinam gra-
tiam çternamque gloriam cun&is,qui..
velint,communicabilem..

III.
Quot funt Charitatis précepta?
Vo QV IDBM summaria ,

quorum primum de diligendo Deo, fica in veteri nouaque lege pro ponitur, Diliges Dominum Devim tuum ex *

toto corde tuo, &u ex tota anima tua , & ex tota Greg.lib.10. mor.cap.6.& 7. mente tuaj ex omnibus viribus tuis. Hoc est

Duo

a Dept.8.a. Matth.22.d. Marc. 12.c. Luck to.e.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

primum & rnaximum mandatum. Secundum
antem fimile est huic : Diliges proximum ruit ficut
teipfum . In his duobus mandatis vniusersa Lex
pendet e Propheta.

Hæc charitas est plenitudo legis + Rom.t3.s.
& fumma iustitiæ, hoc est, vincu-c Colofo3.c.
lum perfeionis:charitas inquam de llim.In
corde puro, & conscientiabona,& fi-
de non fi&a.

ILII.
Quo indicia se prodit fincera charitas?
ROBATIO a dilectionis feu cha- : Greg. hom.zo.

ia Euangela
ritatis , exhibitio eft operis , & di-
uinorum obseruatio mandatorum.
Vnde & Ioannes CHRIST o dile-
&us inquit: b Hac est vera charitas D LI,
ut mandata eius. custodiamus : mandata eius
grauia non funt. Ec rursum: Qui dicit fe nof-
Je Deum, & mandata eites non cuftodit,mēdax est,
& in hoc veritas non est. Qui artem feruat ver-
bum eius; verè in hoc charitas Dei perfecta est . In
hoc fcinus,quoniam in ipfo fumus.

Quin etiam Christus ipse docet , d si diligitis me, mandata mea fersare. Qui ha- d Toan.14:bec. bet mandata niea do seruat ea , ille est qui diligut me. Qui autem diligit me, diligetur à Patre

mes;

b 1. loan. 5.a.

CL,Ioan, 2.a.

« PoprzedniaDalej »