Obrazy na stronie
PDF
ePub

Q

M15.4.a.b.z6.d.

minibus , nec Pater vefter dimittet vobis pecca-
ta vestra.

XII.
Quid continet fexta petitio, Ne nos indu-

cas in tentationem?
VONIAM præsens hæc vi- fobia

ta perinde ac milicia est super Tob.3.d.12.e. terrain ,

dum variis tentacionibus Heb.2.d. femper impugnamur, grauiterg.cum .loan.2.0.4.2

. mundo , carne & Satana conflicta- Marth..10 .

1. Cor.9.d.10.6 mur; idcirco piè soliciti diuinam.opem lach.b.4.b. imploranus, ne huiusmodi aduer- 2.Pet.2.6. fariorum impugnationibus fuccum- bolol.;. bamus, atque succumbendo dam- Apoc.a.b.6.8

.

2, Tim.4.b. nemur; sed vt in hac perpetua pugna durantes, Deique dexterâ nitentes, poteftati Satanæ resiftamus fortiier, contemnamus mundum , caftigemus carnem, atque ita demum velurinuidi milites CHRIST 1,post victoriam coronemur. Neque enim co- a 2:Tim.2.8. son:abitur , Apoftolo tefte, nisi qui legitinė certauerit.

XIII.
Quid est in septima poftrema petitione,
Libera pos à malo?

PRE

Phuius Seculi calamitatibus, quibus

3. Reg.3.d.
Prov.so.d.
Eccl. 23.a.
Hier.2.c.
Tob.1.d.2.c.
Eccli. 27.a.
Apoc. 3.b.

, atque ab

vna voce

2. Cor.1.d. Ambrof.ia Psalm.40.

huius feculi calamitatibus, quibus exercentur etiam pii, non sinat nos

Deus perdi & euerticum impiis, fed Plalzo....b.c: vt benignitate sua nos liberet, quatePalo 33.a.b.d. nus saluti noftræ conuenit

omni malo com corporis, tum animę, fiue in hac vita , fiue in futura propi

tius tueatur. Nam &ipfe ita promisit, a Pales:49.c. a Inuoca me in die tribulationis. eriam te, & hom

norificabis me.
Demùm totam precationem hac

Amen, claudimus,vt no. ftram in orando fimul & impetrando Hieron.ia ca.. fiduciam comprobemus, tum propter

CHRISTI,qui non fallit, promission b Marth.7.b.

nem, ° Perite,inquit, & dabitur vobis:cum propter Patris erga nos immenfam clementiam & propensam in omnes

misericordiam, vt hinc Ioannes di& IOA.S.E. xerit,' Quodcunque petierimus fecundam voluntatem eius,audit nos.

XIIII.
Que eft fumma orationis Dominica?
ORMULAM absolutam continet

Matth.

Lucæ 11.b.
Joaq.10.d.

verùm etiam deprecandi ac fugiendi mala quælibet.

Inter bona verò primùm eft illud expetendum, vt Pater cæleftis ab omnibus semper & vbique glorificetur: deinde verò vt illius regni participes efficiamur: tum vt ea nobis adminicula fuppetant, quibus ad regnum Dei commodè peruenitur. Quale eft ex parte quidem animæ 110ftræ, voluntati diuinæ conformari, ex parte verò corporis , victum habere neceflarium.

Quæ autem fecundo loco ad finem vsque totius precationis adduntur, affectuin exprimunt mala deprecansis, vt D.E i gracia & virtute aut penitus illa: remoueantur, peccata nimirum bonorum omnium corruptelæ, & reliquorum Jernæ malorum, aut eadem fic temperentur, ne sua vi saluti confequendæ officere poffint, Eiufmodi funt variæ in hoc mundo tentationes , & quælibet tum præ. sentis, tum futuræ vicæ calamitates. Reliqua de Oratione tractanda, in

E

eum

eum reseruabütur locũ , qui bonorum operum genera triplicia declarabit. DE SALVTATIONE

ANGEL I CA.

XV.
Que falutatio dici Angelica folet?

A,quæ fan&iffimæ Virgini Deig. LUC 1.6.0. Chryf. X lacob. in Liturgis. gratia plena, Dominus tecă; benedi&ta tu in mulieAuguft.ferm... ribus, & benedictus fructus ventris tui IES V.S. Amb.in c.1.L. Sancta Maria mater D E 1., ora pra nobis peccaChrysol.serm. 240.& feq. toribus nunc,& in hora mortis nostra, Amen. Bero.hom.3.18 per, Mifus eft.

x y , Fulgent.in fer.

Vnide hic modus Deiparain Virginem de laud. B.virg.

falutandi profluxit? RIMV M ex Euangelicis verbis

&exemplis nata eft hæc falutatio, quando nos ita docent afflati diuino fpiritu , magnus Gabriel Archangelus, * & præcursoris Domini mater fancta Elisabetha,

Deinde confirmat nobis hanc fa

lutandi formulam vsus & consensus angel.de fan&if. Ecclefiæ perpetuus , quem fan&i Pan Tecipara : & plus tres b. & maiores in hunc vsque diem

PRO

[ocr errors]

b Athan.io Eu.

[ocr errors]

religiosissimè obseruarunc, ac obserua.
rià nobis voluerunt.

XVII.
Quid prodest buiusmodi sálise.

tatione uti?
Is præclaris verbis admonemur

1 primùm fummi beneficij, quod per Mariam Deiparam æternus Pa- Galat.4.a. terinchoare voluit in CHRISTO, &humano generi redimēdo clementer exhibere.

Tum insignis hęc eft commendatio facrofan&tæ & adınirandæ Virginis, Luc..d.1.c. quam nobis Devs inuentricem gratiæ ac vitæ genitricem effe decreuit.

Quare nihil mirum , fi poft pia vota", quæ in precatione Dominica DE o commendauimus, hic acceptæ per CHRISŤ V M gratiæ memores, non modò CHRISTI matrem, sed etiam DevM patrem in eadem Virgine Deipara laudemus, &i collæ. tantes angelis , eandem reuerenter , & fæpe quidem faluttmus.

XVII.
Qasci sin faisiaiionis fenfus?

« PoprzedniaDalej »