Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Rom.2.6.

Rom.6.d.

**SYMBOLO

33 dubitemus. Atque hic fructus & fi- Apoc.a.bicigs

c.d.17.d.82.b rnis eft fidei , spei, patientiæ & exer- 22.C. citationis Christianæ , Cuius vitæ

Tit. Ifa. 2.d. 3. base consequendæ causa nullum pietatis :: Tims.b. opus arduum , nullus labor grauis, 1. Pet. s.a. nullus dolor acerbus , nullum in agendo paciendoque tempus diuturnum ac molestum verè credenti debet existimari. Quòd fi vita hac, quæ calamitatis alioquin plena est , nihil

dulcius ac optabilius ducitur; quan? to illa demum potior habenda est,

* quæ ab omni malorum sensu & me- a Aug. de civit.

tu procul abest, quæ cæleftibus &in- 200ib.;... • effabilibus sine fine gaudiis, deliciis ac lib. árb.cap.vi. voluptatibus omni ex parte femper de verbis Dom.

& li. 3.de fymb. abundat?

Dequa vita CHRISTVS , Nolite b Lucz 12.d.
timere pufillus grex , inquit , quia complacuit
? Patri veftro dare vobis regnum . Qui &in

extremo iudicijdie dicet ele&tis: 'Ve-c Match.25.c.
nite benedi&ti Patris mei, poßidete paratum vo-
bis regnum à constitutione mundi. Impiis ve-
rò in hunc modum loquetur : Discedi Aug. vel Fute
te à me maledi&ti in ignem æternum , qui para- kde ad Petrum
1948 est Diabolo e angelis eius. Id quod non diacorum.capo

folùn

ad Catec.ca.it

[ocr errors]
[ocr errors]

Rom.6.d.
Sap. i.d.
J. Cor.6.b.
, Hieron.ad

[ocr errors]

folùm ad Echnicos, Hæreticos, Schirmaticos & palàm flagitiofos pertinet:

verùm etiain ad Christianos, quos in f Ezechotda., mortali peccato fmors opprimit , est

referendum.

Adiicitur demum clausula itthæc.

Amen, vt fidei &.confessionis huius Marcellú, epift.

Christianæ teftimonium apud nos in-
dubitatum efle ac solidú demöftretur,

X XII.
Eylne fatis Christiano ea fola credere que

complectitur Symbolum?
RIMV M & maximè quidem

ea, quæ Symbolo traduntur Apo

stolico, cuiuis credenda, & apertè Amblibe ide a profitenda sunt. Ea verò explica2.de Symb.ad tiora fiunt ex collatione tum Symboli Catech.cap.i.&

Patrum, tum eius quod Athanasio

inscribitur. 1.Tim.3.d. Secundò Christianus, quæcunque

Scriptura diuina seu Canonica coinToletan.s. că, plecticur,crcdat neceffe eft. Certos veI.Aug. ferm. rò & legitimos scripturæ libros non

aliunde , quàm ex Ecclefiæ iudicio & Hiero.in Symb. auctoritate petere fas est.

Ter

Heb.3.d 6.a. 3.Pet. 3.c.

[ocr errors]

lib. 2. cap.1. b 2.Per...d. Rom. 15.2.

120.& 191.de temp.

ad Damarwne.

[ocr errors]

. SY MBOLO, Tertiò huc illa percinent, quæ par- Auguf.contra

, tim ex Symboli articulis, partim ex a.s. Tradest. Scripturis, velut diuinis fontibus,ncceffariò d deducuntur.

d Matth.22.C. Quartò demùm pro sacrosanctis habenda firmiffimaque fide comple&enda funt, quæ Spiritus fanctus credenda nobis reuclat , pronuntiatõue per Ecclefiam , siue scripto illa , fiue :Cyrill.epi

. 1ę. viuæ vocis traditione nobis commer- Conc. Nic. ekentur. Qua de re poftea commodiùs differetur.

Circa hæc igitur omnia fides ortho-Hiet.con. Lucif. doxa versarur , qua fline Se&tarijom-con.anuatores.; fruftra (ibi ac

& la

& Cont.
Jrep.lib.

?.ca.4. & lib

4.ca.45.

& 63.

ves

f Leo fer.4 de Nalinit. Done

CAPVT SECVNDVM,
DE SPE, ET ORATIONE

Dominica.

[ocr errors]

per

cap.8.

Quid est Spes?
IRT V $ eft diuinitùs infusa,

Aug.in Ench. quam certa cum fiducia, noftræ .Cor

. 13 d.

Rom.5.0 & 8. d. falutis & æternæ vitæ bona à Deo ex-Tita.d. 3.b. pectantur.

1.LosA.5.6 D 4 Parum

1. Pe!.1.2.

lae.j.a.
Joan. 14.6.15. a.
0.16.d.
Marc. 11.C.

2.Tim.4.c.

Parum est alioquin Deo Deique

verbo fidem habere, ac diuina , quæ in Plal.26.1.129.b. Ecclesia prædicantur , dogmata profi , 73.1.01.b. ceri, nifi Christianus Dei bonitate perI.Theff.s.b.

cepta, (pemindeconcipiat ac fiduciam Epher:6.c. Hebr.6.d. 10.8. consequendæ gratiæ & falutis æternæ.

Quæ spes tantoperè iuftum fulcit in Eccli. 24.6. Cummisa ærumnis , vt etiam si mundi

præsidiis omnibus deftituatur , intreblob 13.b. pidè tamen dicat : Etiam si occiderit me, a Plalm.14.2

. in ipfo fperabo. Et, ' In Deo Speravi , non time

bo quid faciat mihi caro Deus meus in te .confi. do non erubefcam.

Pralm.3o.d.
Prou.28.a.

c

II.

& J. Thel.s.c, Luc.u.b.18.a. Marth.7.b. Eccli. 18.c. 6. Ephef.2.8. 3:32. Rom.8.f.

Joan 3.c.

Qua ratione hanc

spenı liget

confequi? R 1.M.V. M huc pertinet ardens & I frequens ad a Deú precatio. deinde nutrienda Spes est & excitanda

quotidiana meditatione bonitatis ac Rom.s.b.d. 8.d.

beneficiorum Dei, illorum præfer

tim, quæ CHRISTVS Dominus 1. Augut.lib.1.de pro immensa in nos charitate sua pre37.8 40.& lib. ftitit ac promisit vel immerentibus. 3.cappio& ia Demùm conscientiæ puritas conpræf.elalo 31

iun

s.loan.4.6. Heb. 1o.d. Tit.1.a.

c Prou.15.b.

cap.15.

ORA T. "DOM-IN. iungenda venit, eaque piis operibus & inuicta in aduerlis patientia femper est comprobanda. Nam quibus bo-d 2.Cor.1.b. næ confcientiæ testimonium, aut me- 1.Ioan.3.4.

Hebr. 3.b.10.g. lioris vitæ propositum deeft, hi spem Cools -- quam oportet , non adferunt , fed

præsumptionem potius ; & vanam & 2. Pew.2.d. omninò fiduciã temerè ia&tant, quan- Greg-33.moral. tumuis de Christi meritis Deique gratia glorientur,

Spera, inquit Propheta, in Domino , & fpfalm. 36.a. fac bonitatem. Idemque rursus : Subditus efto Domino, & ora eum. Et alius : 8 Bonus est & Thren.3.e. Dominus fperantibus in eum , anima quarenti illum. Quam spem ab omni timore

difiungendam non esse , satis illud 6 Greg-lib.6. ostendit:' Beneplacitum est Domino super time to be made a mentes eum:& in eis qui sperant super misericor- pl.146.6. dia eius.

III.

Que bona subspem cadunt, Chriftia

no speranda funt? PRI

Rectove quidem a bona illa i Tit.2.d.z.b.

regni cælestis,quæ homines beant, nec sinunt vlla ex parte miseros effe. Tum illa, quæcunque mortalibus in

hac

DS

« PoprzedniaDalej »