Obrazy na stronie
PDF
ePub

Jib.4. ep.9.
Ireo.lib.3.ca.3.
Hieron.ad Da.
masum ep.57. '

& 58.

1. Pet.a.b. Aug.in ench.c.

2 12.ep.z.& geréte ' Pontifice maximo regitur , ac

in vnitate conseruatur.

Deinde hanc Sanctam desse præ

dicat, quia per Spiritum fan&um à do epif.89. ad Christo vsque fan&ificatur, vt fan&i d Ephesis.e. homines. & fan&tæ leges nunquam Cantic.g.b.

in illa desint. Nec vllus extra huius perlaim. consortium , sanctitatis, particeps effe

poteft.

Tertiò elle Catholicam, id eft,vniuersalem ; adeò, vt per orbem longè lateque diffusa, omnes omnium tem

porum , locorum ac nationum hoMatth. 18.d.16.c mines, qui modò in Christi fide ac Aug.epit:166. do&rina conueniunt, vno quasi mafund.cap.lib. de terno finu excipiat, concludat ac sal

Quartò, efle in eadem Ecclesia

Sanctorum communionem, vt qui f Ephef.q.c.d. fin Ecclefia veluti domo Dei fami

liaque verfantur , focietatem quandam inter se & vnionem feruent indiuiduam ; & ficuti vnius corporis

membra , mutuis officiis, , meritis & Aug.tract . 32.in orationibus fe inuicem iuuent. Apud hos cst vnitas fidei, do&rina consen

85. Bero. Term. 3.in vigilia nat. Greg.1.35. wor, ca.6. Ireo.lib.

3. cap.40. e Gen.22.d. A.1.b. Marc.16.d. Luc.24.8.

vera relig.cap.7. Vincetius Lirin. uet, Hier.cor. Lucif. Bedain6.c.Cát.

Pfalm.: 18.b.
Coloff...b.
Philipp.s.a.
2.Cor. 8.c.
1. loan.1.6,
Rom. iz b.
1. Cor.12.b.

[ocr errors]

49

pore ferm. 181,

e. alit. in Epif.ad Eph. SYMBOL O.: ciens, conformis vsus Sacramento- & Exfeb.ecck rum: qui etiam, & qualescunque de- Aug.2.co.Don. mum quorundam errores aut dissen- fré de vereistes

ee/ fiones incidant , foliciti* funt feruare lig.c...

*Epher.l.a. vnitatem Spiritus in vinculo pacis. In qua quidem communione non modò b Aug.de tem. fan&i Ecclesiæ militantis in terra pe- cap.13.in Enregrinantes, verùin etiam beati omnes i Aug.li.20.de

ciuit. Dei.cap.g. Ecclesiæ cum CHRIST o in cælis

Greg.lib.4. D12feliciffimè triumphantis , ac insuper here the benz.de piorum animæ, quæ ex hac vita egres- 1. Pet. 3.d. fæ,nondum tamen illam beatorű fe- Aug.epift.so: & licitatem sunt consecutæ , fimulcom- eccl.c.4.& 16. prehenduntur.

Aug.vel Fulgét. Extra hanc Sanctorum commu- cap. 37.36. & 39. nionem ( ficut extra * Noë arcám) Greg. 14. moral. certum quidem exitium, nulla verò cobrir

Chryf.hom. 11. fàlus mortalibus : non Iudæis Ethnicis, qui fidem Ecclesiæ nun-can.s. quam receperunt: non Hæreticis , qui joan.6.8.13.c. receptam deseruerunt vel corrupe-, 11.Cor.5.a. runt: non Schismaticis , qui pacem & vnitatem Ecclefiæ reliquerunt: Math 18.b. poftremò neque' Excommunicatis qui qualibet alia graui de causa id Cyprili..ep.11

.

. meruerunt , vt ab Ecclesiæ corpo- aduersaleg.&

proph.cap.37. D

rе,сей

de fide ad Petra

Con. Lateran.

1. Tim.j.d. Num.12.d.

2.Ioan.c.d.
> 2. The..b.d.

ad catec.c2.10.

re, ceu perniciosa quædam membra, præscinderentur ac separarentur. Atque iuftiusmodi omnes, quoniam ad

Ecclefiam, eiusque fanctam comm Aug.fer. 18. munionem non peräinent

m diuinæ & in v(alm. 88 gratiæ &-falutis æternæ non possunt son chempio, elle participes , nifi Ecclesiæ , à qua eguts,lib.4. fuo illi vitio sunt femel apulli, priepiit...

mùm reconcilientur atque restituann Delimplic.

cur . Cerca eft enim " Cypriani & prelatorum ...de Symb. Augustini regula : Non habebit

Deuin Patrem, qui Ecclesiam nolue.
rit habere Matrem.

X I X.
Quid proponit articulus

decimus? a Elai. 31 d.

EMISSIONE m peccatorü, qua fine iuftus & faluus effe nula lus poteft . Hunc autem verè diuitem

thefaurű Christus a nobis acerba morEpic!.s.b. te, fuog. pretiofo-Canguine compara

uit , totus ve mundus peccatis eorum* A&.2.6.8 b.&. que pænis perpetuis liberaretur.

Cuius quidem thefauri per ChriAug.inenshir.

sti gratiam parcicipes dumtaxat fiunt furt.de ij, quife Fide & Baptismo ad Chri

fti ad

Mat.1.8. * 9. a. poc.1.b. Lui? 24.8. Ad.10.2 Heb.c.de 1. loan, 1.c.

Colull...b.
Hub.1.a.

[ocr errors]

cip os & de

verbis D.

Matik.18.b.
loar.20.e.

SYMBOLO.

FI fti adiungunt Ecclefiam , & in eius vnitate obedientiaque persistunt. Deinde qui de commiffis poft Baptifmum peccatis pænitentia feriò agūt, Cor 12.f. & iis aduersus peccata pharmacis,quæ loan.20.e. Christus instituit , hoc est, Sacramen- a Hieron. tis,conuenienter viuntur.

epi. 1:ad Heliod.

Aug.hom.49.& Atque huc spectat poteftas, vt voSOI

Chryf.lib.3.16 cant," Clauium,quam Christus ad re- facer.

Cyp.li 1.epinte mittenda peccata ministris Ecclefiæ, Lacave.f. & in primis Apostolo · Petro eiusguc successoribus legitimis, vtpote fum- Malda. 16.c. mis Ecclefiæ rectoribus,commédauit. Hil.can.16

, in

Ber.l.2.de cólid.
XX.
Quid habet undecinius artic!?
ARNIS

RES VRRECTIO- lub 19.a.
SEM, quæ in nouissimo die bo-

1.Cor.15.6. nis malisque continger. Nam corpus ion.II.C.S.e.

hoc quod fragile,caducum, inultisque Danilise , morbis & perpetuis ærumnis ob- Philipp.3.0.

noxium , & poft mortem quoque terium & Alex. vermibus exedédum circumferimus, suerter. Joan. tum reuiuiscer, cum in extremo illo Hierofol. die mortui omnes, CHRIS TO No- mo.c.ro.& reg. cante iudice, limul ad vitam & iu- c.8.& lieg.

D 2

dicium

Matth.

Conc. Florear.

Efai.26 d.

Greg.lib.14.

Deili.22.ca. 11.

a 2. Cor.s.b.

$ 1019.5.6.

b

item de ciuit. diciú excitabūtur. Igitur ante CHRI&1:4.

Ś. TI tribunal in carne cun&i appaRom. 14.b.

rebunt, vt citra exceptioné vnusquife que, prout gessit in corpore fuo, quod 7 illi reddetur integrum,liue bonum, fi

ue malum recipiat. Maub.ij.d.f.

Procedent auteur qui bona fecerunt, in refur

rectionem vite: qui verò mala egerunt , in resuro, • Matth.25.d. 'rectionem iudicij,& in fupplicium æternum. Athan.in fymbo Hac fide vir bonus & patiens in

ærumnis fe vel maximisconfolatur, vt:

in supremo etiam vitæ agone dicat, 1 Job 19.d., Scio quod Redemptor

mens viuit, & in nouißimo die de terra furrecturus fum, & rerum

circuindabor pelle mei, & in carne mea videbo Dens.

Prudentes illi fanè, qui terrena hæc & e Cplot: 3.2. moribunda mébra, iniuftitiæ ac vir

tutis feruitutem redigunt; quique cor- . 3.Cor.is.f. pus hoc, veluti vas purum, beatæ præ

parant immortalitati.

d

1. Pet. 3.c.

1. Cor.9 d. Rom.6.b.c.d.

. Cor.3.C. loan. 17.8. Matthing.b.d. 38.d.,

[ocr errors]

X XI.
Quis est poštrėmus articulus?
EVIT A æterna, quam eledig
poft mortem fupereffe minimè.

dubite

« PoprzedniaDalej »