Obrazy na stronie
PDF
ePub

C 2.Cor.4.d.

[ocr errors]

Marc. 16.d.

Heb.r.b.
1. Pet. 2.3.

SYM-BOLO.
corporis ad vitam immortalem resur-
gant. Nam qui suscitanit IESVM, & nos .them.c.de
cum IE sv fufcitabit.

XIIII.
Quid adfert fextus articulus, Ascendit

sad celos?
BSQL V.T-0, bumanæ dedem- Pfal.69.c.d.461 .

prionis opere, Dominum I E Sum oftendit, poftquam rediuiuus 1020, 1.b. ille suis apparuiffet , multisque argu- Ephela by mentis resurre&tionis suæ veritatem Colofl. 3.a. confirmaslet, demum quadragesimo die in cælum ascendiffe, vt fecundùm Ioan.de

loaa.zo.d. naturam humanam fuper omnia exaltaretur , &vnus omnium maximè ab omnibus celebraretur. a Sedet igitur Pfal.109.4. Dominus I ES vs in cælis , ad dex- Lucz 11.8; teram virtutis Dei, parem cum Patre Epher.l.de poteftatem exercens, gubernans om- Matb.z8.d. nia, diuinaque inaiestate resplendens penitus : quod best nimirum ad Patris b Aug.lib.de

fide & fymbo sedere dexteram.

Hæc læta CHRISTI ascensio, noftræ Fidei ac Spei cercicudo eft, vt quò caput præcefic, prostracis femel hostibus, eodem membra etiam, fi capiti

modo

[ocr errors]

cap.7.

[ocr errors]

c Rom.8.e.

Heb.5.c.

2.Tim.2.b. loan. 1 5.a.

Pfalm. 96.2,

PROP

Ioel. 3.4.C.

modò pareant & inhæreant suo, per

uentura esse maximè confidamus. Van a lova.14.2. do, inquit,parare vobis locum.

X V.
Quid credendum exhibet septimus articulus,

Inde venturus eft iudicare?
Erai. 3.6.06.d. ROPONIT extremum iudicij
Ioan.s.d.e.
Soph. 1.c.

diem, quando Chriftus in humaMalac.4.a.b. na carne rurfus à fummo cælo descen

det , ac tremendum aget iudicem to.

tilrs orbis , & palàm vnicuique reddet • Matth.25.c. fecundùm opera fua-. Iudicabit igi-

tur in fede maiestatis suæ ad vnú om1. The.4.0.5.a. nes probos ac improbos , fiue quos iu2. Thell.2.a.b. dicij dies illa viuos adhuc in carne, vel 2.Pet. 3.6.

anteà mortuos offendet.

Vnde admonemur eo cautiùs rem 5. Matth.17.6. &iusque nobis viuendum effe , quo

certiùs persuasum habemus , noftras.

actiones , cogitationes , & vitæ raApoc. 20.d.

tiones omnes ob oculos cunda cerBafil.epif.ad virgine laplan. nentis, & æquiflimè iudicantis, DEI

vfque versari. Etenim æquus & iuftus 3. Thell.m.b.

eft fcrutator ille cordium, & vin

dex iniquitatum, ante cuius tribunal Bromszobo manifestari nos omnes oportet : vt

24.6.c.d.
Luc.21.e.
A&or.1o.f.

Sap. 1.c. Ela;.60.f. Eccli.12.d. Rom.2.c.

C Hier 17.b.
Heb.4.d.
Galat.6.b.

Eccl.1»:d. 1.Cor.s.b.

45

[ocr errors]

Ioan. 1.a.b. 1.Ioan.s.b.

:SYMBOLO. -vnusquisque prouc gessit suo in corpore, fiue bonum, fiue malum, ab illo recipiat. Qui nec boni ''quicquam in d Matth.10id.

Job 27.b.
hac vita gestum suo præmio defrau-
dabit, nec perperam fa&ta vlla impunè
finet abire.

X V I.
Que fumma-est articulorum de secunda in

Deitate persona?
Æc fumma eft , CHRIST-VM

verú 'DEVM & hominem effe, Ephef.1.b. qui mirificum redemptionis humanæ opus sit aggressus atque perfecerit, vt idem fit ipse nobis a Via, Veritas & *Vita,per quem vnű, cùm periiffemus aport.ba

omnes, faluati & liberati , Deoque Rom. z.d. Patri reconciliati sumus.

De cuius quidem redemptionis beneficio ac vero vsu ita scriptum eft: bApparuit gratia Dei Salnatoris noftri omnibus b Tit.2 d. hominibus, erudiens nos , ut abnegantes impieta-tem & secularia dėsideria , fobriè

& iuftè & piè vinamus in hoc seculo, expectantes beatā fpem aduentum gloria magni Dei & Saluatoris nostri IESV CHRISTI. qui dedit femetipsum pro nobis , vt nos redimeret ab omni iniquitate,

Стни-

a Ioan. 14.c. Rom.s.b.

er. Tim.z.b.

emendaret fibi populum acceptabilem , fedtano

rem bonoriin operum . Sic Apoftolus Pauc Aphela.blus.Et alibi: Ipfius (DE 1) fimus factura,

creati in CHRISTO IES V in cperibus

bonis , qua préparauit DE V's , vr in illis ambud 2.Cor.5.6.

lemus. Atque iterum," pro omnibus mortuus est CHRISTV'S , inquit, vt eo qui viSuunt , iam non fibi viuant sed ei qui pro ipsos mortuus eft & refurrexit.

Quare caucndus illorum eft error maximè, qui CHRISTVM non integrè,fed veluti mutilatum confitentur,

dum folum ° Mediatoré illum & ReRom. 3.d.

demptorem cui fidamus , agnofcunt: | Efaiz 33.d.

nec simul recipiút eum & ' Legislatorem , cuius iuffis obtemperemus , & virtutum exemplar omniú, quodimi.

temur,& iuftum iudicé, qui debituin heldurim.q.b

. cuiusque 3 operi præmium aut suppli-
cium certò rependati

XVI :
Quid docet octarsus articulus, Credo in

Spiritum sanctum?
'VBIVNGIT certiam in Deitate

personam , Spiritum fan&um:qui ex Patre Filioque procedens , verus

vtrique

Iacobi 4.c. loan.17.b.d. i loan.2.b. 2. Pet. 2.d.

Syin b. Conti.
tinop.& Concil.
Florencin.
Genel, 1.2.
Pralca. 103.d.

14.b. Watch.28.d.

0.10.c. 1.Ioan.s.b. Rom.8.6.c. 1.Cor.6.2.& 3.6

SYMBOLO., 47 vtrique coæternus,coæqualis,consub-loan.1.0.14.6. ftantialis Deus exiftit, & cadem fide parigue culru & honore colendus eft.

Hic ille Paracletus & Doctor ve 2. Cor. 3.d. ritatis , qui corda credentium gra- Efai.l.a. tia sua súisque donis illuftrat, puri. Rom.sun. ficat , fan&tificat , & in omni fandtitate confirmar., Hic efta pignus hæredi- a Ephef.t.c

, tatis noftræ, qui adiuuat infirmitatem 1.Cor.1.b. nostram& fingulis prout vult, varias donationes fuas diftribuit impertitque.

XVIII,
Quid addit articules noncus, Credo Eccle-

fiam fanctam Carholicam?
O -

STENDIT Ecclesiam, id est, 14.& in Plal. 3o. fibilem congregationem 9 pro qua Dei filius hominis natura fuscepta, 10.C.17 cunda & fecit & pertulit: Eamgue.Cor.1.5.1. docet primùm vnam effe & confentientem in fide fideique doctri - Cyp.de-fimp. na , & administratione Sacramen-Trep.lib.6.ca.s. torum , quæque sub vno

capire suo ruch.epist. 12. Chrifto, vnoque vices eius in terris Chrycbom...

gerente

a Matth.5.b. Efa.2.2. &00.1.6 Pralm. i8.a. Aug.crađ.1.in epift.loin, & de voitat. Eccle.sa.

conc. 1.

de verbis Efaig. b lo !!

b.

b.d.
Ephef.4.a.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »