Obrazy na stronie
PDF
ePub

7. a. 11.d, Lucz 10.b.

Elix7.c.

h

10.0.1.3.6.f.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ioan.6.f.

Incendie cestari, ac vcluti & paleam igne combuMath.3 c.d.

Tet inextinguibili. Hic dilectus filius, hic nofter Emanuel,& audiédus Præ

ceptor : nec aliud nomen eft fub-cælo b Ad.q.b.

darum hominibus, in quo nos faluos
fieri
oporteat.

X.
Quid credendum proponit tertias articulw,

Conceptus est de spiritu fan&to?
Mich.5.a.

V.N.D.E.M testatur Dominum,

qui iam inde ab æterno genitus à Deo Patre fine marre fuit , pro

pter nos de cælis descendiffe, &huinaa Gal.4.a. nam affumpfiffe.' naturam , qua tem

poraliter & conceptus fit in Nazareth,

& fub Cæfare Augufto in Bethlecm Hureid.zh.d. natus sine patre ex illibata Virgine,

operante fcilicet in illa lic Spiritus fancti virtute, vt quod admiratio.

nem omnem excedit) VERB VM b Conc. Eph. caro, & Dev s homo fieret, atque

MARLA limul DB I mager & Amb, in epif.86 'virgo ellet. Izech.41.a.

HÆC filij D E i temporalis con1. Pet......d. ceptio & gencratio, humanæ salutis Heb.e a.7.c.

ac redemptionis primordia contiTu.z.b.

net,

Rom.l, a. Matth. 1.c.d. Lucx 1.c.4.2.a. Efaiz 7.c.

b

ean.13. ( Hieron. in Hcluidium.

SYMBOLO.

39 net, noftræque eft forma regenerationis. Qua fit ; vt maledi&i Adæ filij de immundo femine® concepti, & iræ fi...e Tob 14.a. lij nati , purificemur : cum vt è carna- Rox.6.2.26 libus spirituales ac planè filij Dei efficiamur in Chrifto , cui Pater æternus conformes fieri voluit ele&os, vt fitipfe , quemadmodum 'Paulusait, in mul- Kom.l.6. tis fratribus primogenitus.

[ocr errors]
[ocr errors]

X I.
Quid continet articulus quartus,

Palsus fub Pontio Pilato?
STENDIT Chriftum , cùm 42.10:4;

præclarè docendi & miracula Marc.is.c. patrandi finem feciffet, suum pro no-..b.c. bis , qui perieramus, redimendis ago. Heb.7.d. nem tandem abfoluiffe . Itaque li- lopet....d. cer Agnus effet absque macula inno- r.tim.oc.d. centissimus , immo & Devs simul joaa. 13.6. immortalis, tamen vt charitaten erga nos suam maximam declararet, passus est ille volens à sceleftiffimis a loan.3 b.??. extrema & acerbilima quæque : Vn- Matth.27. de nec iudicium impij iudicis Pin lati , quamuis iniquissimum, neque

lo...

A&.13.c.
C 4

Marc.15.
Luck 36.

cru

b Sep.2.d. Hebr. 12.a. Philip,2.b. Rom.s.b. March. 27.8. Tix.2.0. Gal.i.a. Efa.53.do

C

@l. Per.1.6.
s.loan. ic.
Apoc.1.b.
Ephef.1.b.
d Rom.8.c.
2.Cor.1.b.
2.Tim.2.6.

crucem probrofiffimum supplicij genus defugit, mortem pro nobis crudeliffimam adiens , & fepulturam in alieno etiain monumento delatam non recusans : totum ve se viuens moriens donaret atque impenderet mortalibus.

QV Æ CHSISTI passio, fanguis, crux, vulnera & mors,peccatoribus confolationem , fanitatem, virtutem & vitam continuè exhibent; fi tamen paremus & d com

patimur capiti , vt ita simul & congloè Heb.5.c. rificemur. Confummatus enim factus est. omnibus obtemperantibus fibi causa salutis æterna.

XII.
Quis ufus et fructus in eo est , quòd crucena

Chřišti digitis efformamus, & ea frontem

consignamus? * Tertul. de coo

Vnc fanè ritum &z a veterum

pietas, &constans Ecclesiæ conSan&o cap.27. suetudo nobis commendat. Ac pri... shizand.rud.c. mùm hiuc excitamur ad gratam me

moriam fummi mysterij atque benefiNarima ora.te cij, quod nobis in cruce peractum , ac ..

am

ron.militis. Bafil.de Spiritu

[ocr errors]

10.& tra&.ig loan. 118.

cap.9. Ezech.

1. Cor.hom. 120

SYM BOLO. ampliffimè donatum fuit.

Deinde prouocamur ad veram fan- Hieron.ad Ed&amque gloriam, & totius falutis no- & ad rabiol.de stræ ancoram in cruce Domini noftri vef.sacer.& in defigendam.

Chryfoftom.in Eft hoc præterea teftimonium, nos & st.in Matth. cum inimicis crucis Christi Iudæis ac Trip.hif.lib.6. Ethnicis nihil habere commune, fed Elfram lib.de contra hos omnes liberè profiteri qué Orig.hom. 8. in colimus, Dominum Iesum, & hunc Rufoli.z. cccier. erucifixum.

hit.cap, 29.

Niceph.lib.18. : Hoc etiam fignaculo ad patientiæ cap.zo.

Cyril. Catech.de ftudium incitamur, vt fiæternæ glo- & 13.Ilum. riæ cupidi sumus (esse verò debemus moon.aduerfus omnes) crucem quã colimus, & viam Gentiles, quod crucis, duce Christo non grauatim Diens: amplectamur.

Neque minus arma' hinc vi&ricia 1.Pet.3.c.2.d. perimus aduersus Satanam olim cru- Athan.in vita“ cis virtute proftratum,immo & con- Hieron.in vita tra omnes noftræ falutis aduerfarios Ignatius ad ita communimur.

Philipp Demum , vt auspicatiùs d ordia- d Amb. Sergei mur, &' maiorem in rebus gerendis fucceffum experiamur, hoc crucis illuftre trophæum arripimus, & in.

hoc :

d Matth. 16.de
Luc.9.c.

CS

& l.de vin CoAanrini.

CHOR

Z.ch. 96. J.Pet. 1.d. Colorf.2.6 Eccli. 24.a. Ad...d.

horiebylib.cz hoc figno vi&turi , sæpe dicere non

dubitamus : In nomine t Patris, & Filij, ca Nicepla.li.8.ca. 3.& li.z.cap. Spiritus fanéti. 47.4 49.

XIII.
Quid credendum profert quintus articulus,

Descendit ad inferos, & refurrexit? plalm. 15. b. HRIST v M docet, poftquam

mortuus esset in cruce, fecúdum animam quidem ad inferos vfque pe

netrasse, tum vt mortis ac Satanæ deOrez 13.d. Isen 1.5. in fine. ui&torem, tum vt Patruni in limbo-le-, Aug.epift.99.&

dentium liberatorem fefe declararet: 57. & lib.zo.de ciu.Dei,cap. 15. fecundùm corpus autem, quo-iacue

ratin fepulchro, tertio poft die , cum ad Ephefiol: Triumphator ex inferis redire vellet, & in Ofez 13.d. eundem ad vitam sua vi immortalem

ac gloriofum, primogenitum ex morMarc. 16.6.c.

tuis resurrexisse.

Quo admirabili opere consolatur Apoc. 1.6.c. ac docet , electos de poteftate Satanæ,

mortis & inferni liberari geamque re

urgendi graciam omnibus offert ata Rom.6.a.

que commendat , vt verè credentes in Colof.3.4.b. Chriftum , de vitiis ad virtutem, à Philip.3.d. Ephef.4.c. morte peccati ad vitam gratiæ , in fine I s.Cor.15.6. porrò feculorum omnium de morte

cor

Irem ferm. 137. de tempore.

Mauh. 12 c.
Hebr.2.d.

Joaq.2.d. Col. 1.c. 1.Cor. 19.8.c.

..Pet, 1.a.b.

« PoprzedniaDalej »