Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors]

II. HIS PAN-LARVM
REGI CATHOLICO, REGVM:
OMNIVM MAXIMO ET PO.
TENTISSIMO;

V v Marite aliquotannos ingenti cum labore , tum suinptu ferè intolerabili

artem Calcographica in vrbe tua Andouerpia , emporio omniú totius orbis celeberrimo, ornandá suscepisem,quòd hæc fola huius ciuitatis ornamétis deefle videretur, sæpè multúq.cogitaui ,quá maximè occasionē reperire poffem,qua patrociniú inaiestatis tuę fuppleximpetraré,quo adbār arié; si quá ad aliam in primis opus'efte scire. Medicinã quia homines prisci tale esse intelligebat, vt, fi quis bene re&aq. ratione & via €a y tercturcorpora mortaliú periode

atq;

A: 2

atq; inanus quedá diuina adiuuaret: li quis contrà imperitè & perperaea vsus ellet, nó aliter quàm peftiferum venenú homines extingueret, Apollinem artis præsidé constituerunt, ve eius præsidio atq. ductu feliciter, lu. culentoq. corporum adiuméro exerceretur. Sic etiam hac ætate nostra in calcographica, quod vsu venire pofle videam, vt quæ ad animos hominum prudentia , fapientia atque religione pascendos formandosq; est comparata,ca tota feruiat ad inficiédas corrumpendasque mentes stoliditate, insania atque in pietate, summopere necessarium effe femper existimaui præsidium huic arti quærere, cui innixa atque stabilita nunquam vacillet,aut à recto decliner. Quem verd huic arti, cuius vsus est diuinus, abu(us reipub. pernicies, potiorem præfidem & auspicem, tum etiá ducem atque Imperatorem reperire:queam

in

in toto hoc orbe, quàm te potentiflime Rex, cuius imperium adipsos y lque Antipodas infinitis maris atque terrarum spatiis esporrigitur , & qui nomen Catholici à maioribus acceprum optimè tueris, & abipla Italia, & Germania per totum occidentem ad primos orientis solis cardines promoues : adeò vt fperemus breui, pro rarione Catholici nominis, torā mūdi vniuerfitaté fore nominis huius audientem. Accedo igitur te,quo labores conatusq. meos , tum patrocinio & fauore, tú testimonio etiam tuo ad Chriftianæ religionis decus atque vtilitatem pofthac promovere

. ac incitare digneris , & tueri etiam aduersus maleuolorú & inuidorum morsus, qui ferè, vti curculiones frumento, ita virtutibus præclaris femper infidiantur. Sed quia lege Persafumy youtum fuisse legimus , ne quis Regem citra munus accedat, imitaa

bor

A 3

bor cius gentis, non legem modo, fed fingulare etiam , & fæpius laudatum exemplum , quod Græci fcriprores memoriæ mandarunt de ru. Atico quodam, qui casu Artaxerxiobuius , nec quicquam parati muneris habens , aquam ambabus manibusè proximoflumine , cui Cyro-noinen cffet , hauftam obtulit bibendam : quo munere non folùm gauisus est rex , quod ex inopinato prudentem illam promptama. hominis volun. tatem cerneret, sed cò etiam , quòd aquam munus hominibus, vt Pindarus cecinit, optimum dediflet:arque illam aquam dediffet, de cuius nomine adinoneretur regnum bi fic gubernandum effe, vt Cyri laudarissimi regis & virtutes , & felicitatem assequi contenderer . Offero igitur & ego optimum omnium corum quæ habui, fundamentum Ca. tholicæ fidei, in cuius muneris no

[ocr errors]

mine, cùm nomen tuum agnofcis, commoneri poteris, quæ funt Regis Catholici partes, quæque sit vitæ regula tuenda, tum ad huius æui, tum ad futuri solidam perpetuamquefelicitatem ; quam oro vt Deus vniuersoruin conditor & redemptortibi, tuisque omnibus concedat , & efficiat ve progreffu actuque imperij tui hoftibus etiam communicetur:vt Gcur Rex Catholicus diceris; ita rex fis totius hominum vniuersiratis. Antuerpiæ , pridie Idus lunij, an. inoD, .cls. 10. LXV. I.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »