Obrazy na stronie
PDF
ePub

V.

fide, fpe & cau.

E fuolymboló eradiderunt,quamg.

SYMBOLO

:33 fummam æternag. veritaté, que Deus eft,nec falli posse vnquam,nec fallere.

Quamobrem id fieri vel maximè proprium eft,vt in "captiuitatem redi- h 2. Cor.16.b. gat omnem intelle&ú in obsequium Hierem.31.d. Christi, apud que non eft difficile, ne, homil.z.de dum impoffibile, 'omne verbum.Hæc fymbo

Cyrill.catech.se k fides lumen eft animæ, oftium vitæ, Chryfot.fer.de fundamentum falutis æternæ.

Cyrill.lib.xia Eft'ne breuis aliqua fidei complexio , ac sumına baa.cap.s.

omnium nobis credendorum?

ST illa,quá duodecim Apoftoli. Clemens epiin sectiones , seu articulos duodecim Ambr.epiß.81. aprè distinxerunt. Dignum fanè opus Auguft.Serin.de his a auctoribus , qui poft Christum kufhin ta lyna. Dominum Christianæ fidei præcipui literatura de coop & fan&tiffimi fundatores extitêre.

Quod quidé fymbolú velut illuftris fus erroreste nota est, qua Chriftiani ab impiis, qui Leo Serm.11.de vel nullam , vel non rectam Chrifti fi- parte interpeltesz. dem profitentur, discernendiacinter- form. cótra Eus

sychetem, nofcendi funt.

VJ. Qui funt fymboli huius articuli? I REDO in Deum Patrem omnipoten-Eiphicarunt. tem,creatorem sali da terra.

II . Et

ftola 1.ad frac. Do.

2,4 116.3.cap.4. Huero.ad Pam

,adwer

[ocr errors]

Kasim us ser.de tradition. Iymb. Symbolum Cyrill.12 chefibus two

Aug in enchiri. dio ad Laur, Item in lib. 1. &

Chryf.tomos. 11. Et in lesum Christum filioneius vnicum, in fymbolum. Dondinum nostrum. Rufanin symb.

III. Qui conceptus eft de Spiritu Sancto, nains

ex Maria virgine. 2.de fyin5.ad 1111. Pajsnes fub Pontio Pilaso, crucifixus, Inlib.dofide & mortuus,ca

sepultus. Symb.ferno!.v. Descendit ad inferos , tertia die resurrexit à

mortuis.
vi. Ascendit ad calos , fedet ad dexteram Dei
Patris omnipotentis.
VII. Inde vêturus eft iudicare vinos mor-

carech,

119.123.125. 131.781.192. 293.194.de temporc.

Thos.

VIII. Credo in Spiritus fanctum.
18. Sanctam Ecclefiam Catholicams, Sanilo-
Tuin communicnem.
x. Remißionem peccatorum..
XI.. Carnis resurrectionema:
XII, Vitam æternain, Ameir.

VII.
Quo maximè fpectant hec Symboli verbal

ceriè, ve veram Dei diuinarú.

que reruin cognitionem, quæ ad bene beàteque viuendum est cuique neceffaria , fuccinctè comprehensam habeamus. Vbi primum & præcipuum habet

locum

Hierem.9.4. 1010.17.a. 1. Cor. 2. a. 1. Per.1.6. Sapien. 13.

[ocr errors]

Athan.in lyms.

SYMBOLO.

35 locum agnitio & confessio sanctiffi*mæ Trinitatis , ne vllo modo dubiictur, Deum, quo nihil aura maius', aut ibu.cap.9.

a , melius , aut fapientius poteft excogitari , in essentia quidem

seu natura diuina/vnum & fimplicem , in perso. b Aug.li.de fide

& lymb.cap.9. nis verò tribus effe diftinctum,vt alius * Pater, alius Filius, alius Spiritus san- Math 18.d. &tus esse , ante omnia certò credatur. Pater cst, qui suum ab æterno filiurn a Pfal.:09.a. generat fons & opifex rerum: Filiusex 1.190.4.6. Parris genitus fubftanxia, mundi Redemptor est ac Saluator:Spiritus fan&ụs,qui & ° Paracletus dicitur, Eccle. loan. 13 d.&

16.6.14.0.d. fiæ feu Chrifti fidelium estadministrator'. lam hi tres vnum sunt; hoc est, f 1.1020.5.b. vnus, verus,æternus, immensus & in

Hasrem. 32.c.d. comprehensibilis Dcus.

Pulchrè igitur huic fanétiffimæ lis mul & indiuidue Trinitati partes Symbolitres præcipuæ refpondent: Prima nimirum decreatione, fecunda de redemptione,tertia de sanctificatione,

VIIM
Oscid fibi vult printses Symboli articulus,
Credo in Denm Pairem?
C 2

OSTEN

1. Tim.1.0.6.c.

OS

Deur 6.a. Mareli.6.b. 1. Tim. 1.d. Geocf 1.a. Efa.53.a. Iob 37. a.d. Eccli. 3.b. Luc. 1.c. Hiere. 32.6. a Sap.16.b. 1. Reg. 2.b. b Psal.2.b. Heb.1.b. Rom.8.c.d.

Coloff.i.c.
Matth.6 d.

1. Tim. 4.c.

STENDIT nobis primú, Deum

vnú, & in Deitate prima personain'effe Patré cælefté,æternū,potencia,maieftateg. summũ,cui nihil factu impossibile fit vel difficile; qui vitæ ac mortis a potestatem omnem obtinet.

Is ipfe pater filium ex omni æternitate genuir,& nos hoc tempore gra

tiæ in filios sibi adoptauit. Eius tanta c Pral. 32.b. vis est, vt verbo è solo tam visibilia

quàm inuisibilia produxerit ex nihilo; Hebr. 13.b.

producta verò vsque conseruet atque gubernet summa cum bonitate ac sapientia,à quo & ad quem omnia. Ipse

Pater luminum , apud quem non est AQ.14.C. -transınutatio;Pater misericordiarum,

& DE y s totius confolationis : talis

demum ac tantus, vt ad onucum illius Plal.:6.a.go.a. supera, terrestria, infera subitò pareát:

quo duce ac prote&ore, nos in sum

mis etiam malis atq. periculis illæfi ac Eccli.33.a.

tuticonferuamur. IX.
Ouid habet fecundus articulus, Credo in

Iefum Chriflum?
J:?020.5.d.

OMMONSTRAT fecúdam in ...s.2.b.co Deitate perfonam Iesum Chri

& 6.d. Rom.11.d.

d lac. 1.c. 2. Cor. r.a.

e Luc. 12.a. Genel.17.a.b.

1 24.a,
Job 41.4,
y.Cor.io.c.

[ocr errors]
[ocr errors]

a loan...b. f.

loan toe.

SYMBO 10.

37 ffum verum Deum , & verum homi- Matth. 1.d. nem: dictum quidem Iesum , hoc eft, 1.0cr 4 c.

Plalm.44.b. saluatorem populi sui: & Chriftum, 88.c.e. id eft, vn&tum Spiritu fancto, ac ple- .Reg. 10.16.2.c. nú omni gratia & veritate , Melliam,

Apoc.17.0.19. Regem & Pontificem noftrum , qui Heb.3.4.5.6. primatú tenet in omnibus', &in quo col.z.c.2.b. corporaliter inhabitat omnis plenitu. do diuinitatis.

Oftendit eundem effe filium Dei Ephef.1.2.d. vnicum à Patre natum , ab æterno ge- Hebt.1.2 nitum, naturalem, consubstantialem, Moth.d.d. & ei prorsus æqualem secundum di- pag.z.d. uinitateni : Dominum verò noftrum,

Philip.z.a.b. & omnium in ipsum credentium, vt quos ipse perditos ex feruitute Sata Lucz 55.b. 5næ vltrò liberauit, quosque iugo pec- Roma cati & damnationis obnoxios libera- 1. Pet.n.c. liffimè redemit.

Is impiis quoq. dominatur : omnia enim pedibus eius subiecta sunt. Pfalm. 8.b.

Rom.14.6. Tum verò maximè Dominum dominantium , & Regem regum fe im- 7.d. probis ac 'vniuerso mundo palàm de- & Matth.21. clarabit, cùm hoftes ad vnum omnes, Psalm.sog.am quamuis inaitos , fuæ subiiciet po

с 3 teftati,

e Apoc. 19.60

« PoprzedniaDalej »