Obrazy na stronie
PDF
ePub

Ad luftitiæ partem alteram , que in bonus fac.

ciendis aut confectandus eft pofita , rectè inferri

poflunt, i Bonorum operum genera triplicia : leiu

nium, Oratio , Elecmofyna cum operi'bus Misericordiæ. 2 Virtutes Cardinales. 3 Dona & fructus Spiritus sancti. 4 Otto Beatitudines. Ś Confilia Euangelica. 6 Quatuor hominis nouiflima.

Socli.i.d.

Ad Christiane do&trinæ totius fummam vnico seu

verbo comprehendendam, Ecclefiaftici fententia

notatu digna est, qui ait: Fili concupifcens Sapientiam,conferua luftitiam, & Deus præbebit illam tibi. Hi adie&tus eft in fine Appendix de hominis laps.

o Iuftificatione fecundum fententiam doElrinam.Concilij

Tridentini:

QVOD

Qvod Iesu Chrifto semper grátum, formandis pie animis falutare, Christianæ Reip. & posteritati commodum sit: iussu & auctoritate fingulari Opr. maximoru. que Principum, D. Ferdinandi Augusti Cæsaris , & D. Philippi potentissimi Regis proponatur , legatur & teratur, Catholicus hic Ca techismus.,

CA PVT PRIM VM

[ocr errors]

Allian.contra Arrian,orat. 2.

DE FIDE ET SYM-'
BOLO FIDEI.

1.

Quis dicendus eft a Christianus? Pet.4.4.

Vi baptisınatis Sacrametoinitiatus, IESV CHRISTI veri Dei & hominis falutaré doctrinam in eius

bECCLESIA profitetur.

Omnes proinde culeus &i feétas, quæ Cypr.epift. 2. li. 4.& de fimpl. extra CHRISTI doctrinam & ECIgnatius ad M2. CLESTAM. vbiuis gentium repegnefian.

riuntur,vt eft Ikdaica, Ethnica, Mabo. Auguft.tra&. 113.11 loan.& merica , Hæretica , damnat & deteftaferm. 180.de

tur penitus, qui verè Christianus eft,&

in ipfa CHRISTi doctrina firmiter Tertult.lib.de acquiescit. pudicitia , & de præsc.barctic

II.
0110 compendio Christianam doctrinam

licet complecti?

T nimirum Chriftianus ca norit Ecclefiaft.i.d. & obferuet, quæ tuns ad * Sapicn

tiath, ,

tcm.c.12. Item in Eochir. cap.5.

VI

da.c. 63.&.EO

DE PIDE ET SYMBOLO. ģi tiam, tum ad luftitiam fpe&ant. Sapientia, vt Auguftinus ostendit, circa b Lib. 1. Retrevirtutes versacur Theologicas ,' Fi chor.ca.1.& 3 dem, Spem & Charitatem , quæ & di- *4.Cor.13.d. ainitùsinfunduntur, & com in hac vi. ta purè maximeque .excoluntur, beatos homines diuinosgue reddunt. Iustitia verò duabus partibus, declinatio-profper fenco

Auguft ne à malo, & boni operatione,abfoluiCur. Huc enim fpečtat quod Propheta inquit Regius: Diuerte à malo,& fat bonum. Pfalm. 33.6.86 Iam ex hifce fontibus, Sapientiæ fcili- 1. Pet. 3.b, cet, & Iustitiæ, non difficulter hauriuntur cetera , quæcunque Christianæ quidem institucioni atque disciplinæ congruunt.

F

Quid primum traditur in de Etrina

Chriftiana? D es,ianua illa nostræ salutis, fine Rom. 106. qua Deum inuenire & inuocare, Aug.fermie.de Deo leruire & placere nullus in hac vi- de verb. A poft ta poteft. a Credere enim oportet accedentem ad Derm, inquit Apostolus : quib. vero crediderit , condemnabitu , aiam iudicatus eft, - loan.3.b. ex Christi fententia.

Leo l'erm.4.de Natuit.Dcm, a Heb 11.b. 1 b Mar.16.6.

non

Heb. ll.a.

DE

menti caps

c Geo.j.a. Joan.1.b. Lucz 2.2.

can. 15. Lucr 1.2.

IIII,

Qusid fidei nomine intelligitur? a Ephef.2.b. El donum & lumen, quo illuBafil.in ferm.de stratus honio, firmiter assengitur, Bern.epif.190

. atque adhæret iis quæ vt credantur, Aogutt.contra funt diuinitùs reuelata, & ab Ecclesia epift. Funda.

nobis proposita.

Cviv SMOD i funt, Deum effe $ 1.Ioan.s.b. trinum & vnum , è nihilo creatum

múdum, Deum factum effe hominem, Rom.s.b.

& pro nobis morte fuftinuifle, Mariam. 1. Con. Ephef. d& virginem, & DE I matrem existere,

mortuos omnes ad vitam excitandos 1. Cor.15.8. Joan.3.b. efle, hominem ex aqua & Spiritu fanCoenie materie co regenerari,totum Christum in Eu

charistia contineri, & id genus alia Religionis nostræ venerāda mysteria: quæ diuinitus reuelata, non husani fenfus captu comprehendi , sed fide dumtaxat

percipi possunt. 8 Efaiz 7.6.re.

VNDe Propheta: Nifi credideritis, inDahl, in paim. quit,non intelligetis. Non enim fpectat fi

des naturæ ordinē, non sensuú fidit exGuego.o.26. in perientiæ, non potentia aut ratione huChryl.in c.ad

fed virtute & auctoritate diuiCoriach, h0.4. na nititur, illud planè certum habens,

fum

Concil.

fEccli.3.c. 2. Cor.10.b.

cundùm 70i

115. & in Mora. lib.reg. 80.c. 21.

mana,

« PoprzedniaDalej »