Obrazy na stronie
PDF
ePub

QVINTVM-seculam anno 400. S. Auguftinus episc. S.Innocentius poot, Concil. Mitcüiranum. S. Paulinus episcopus, Seuerus Sulpicius. Honorius & Theodosius Imperato S.Sozimus pont. Possidonius episc. Concil. Teleass. Maximus episc. Ioannes Callianós.“ Socrates & Sozcmenus: Cyrillus Alerandrinus cpisc: Theodoretus episc.

IN.SYNOD vs generalis Ephefina.
Vincentius Lirioensis.
Concil Agarbenfe.
S.Lco Magnus pont:
Victor Africanus episc.
Concil.Araulicaoum 1.& 2
Concil. Väfeore 1.& 2.
Valentinianus & Martianus Imperatores.
:-1111.S Y NOD Y's generalis Chalcedo-

pensis.
S.Profper episc.
Concil. Turoncore 1.
S.Hilarius pont.
S. Petrus Chrysologus episc.
S.Gelasius 1.poot.

$.Fulgentius cpisc. Concil.Epauocafs.

Conc. Aurelianensei.
Justinianus Imperator.
Caffiodorus.
V. SYN OD VS generalis Conftaocino-

politana.
Concil. Aurelianense 3•
Concil.Turonense 2.
Andreas Hierofol.episc. Creten lis.
Euagrius Epiphanensis.
S. Gregorius magnus pontifex,
S. Gregor. Turonenfis episc.

SEPTIMV M seculum anno 600.
Leontius episc.
Sophronius epifc.
S.Iaidorus Hifpalen Cepisc.
Concil. Hifpaleole:.
Conci.Tolet.4.
Georgius Alexandrinus episc.hic forte.
Coocl Braccarense 2.
Concil. Toletanum 8.
Concil. Braccareofe j.

V 1.SYNOD vs generalis Constantin. Synodus Trullana Conítantinop.

OCTAV V M seculum anno 700.
Venerabilis Beda.
S.Ioannes Damafcenus.

Vil. SYNODUS generalis Nicæna 2.
NØNV-M (eculum anno 800.
Alcuinus.

Paulus

Paulus Diaconus.
Coocil.Moguntinum.
Ionas Aurelianensis episc.
Concil. Aquisgranense 1.& 2.
Haymo episc.
Rabanus episc.
Concilium Wormatiense.
Photius episc.

VII.S Y NOD.gencralis Conftantinop.
Joaqoes diaconus Rom.
Remigius Antigodorenfis episc,
Theophyla&tus episcopus.
Concil. Triburienfe.
Concil. Nannctenfe hic forré.

VNDEC I MVM seculum anao 1000, 'Burchardus Wormatiensis episc. Concil. Salegunstadiense. S.Petrus Damianus episc. S. Lanfrancus episc. Concil. Rom.sub Leone 9.cótra Berengar. Concil.Vercellen (e sub eodem. Concil. Turonenfe fub Victore 2: Concil. Rom.sub Nicolao 2. Guitmundus episcopuso'. Algerus. Concil.Rom.sub Gregor.7. contra eundem

Berengarium. S. Anselmus episc. sed Oecumenius. Siluo Carnotensis episc. DVODECIMY M feculü ann0 1100.

Zona

[ocr errors]

Rupertus Tuiticofis.
Guilielmus abbas.-
S.Bernardus..
Hugo Victorinus.
Gratianus.
Euthymius.
Concil. Lateran.fub Alexandro 3.
Lucius 3.pont:
Nicetas.
Innocentius 3.pont.
DECIMVM TERTIVM feculums

anno 1200.
Concil. Lateran.magnum Cab Ionoccnt. 3.
S.Tbom. Aquipas.
Concil. Lugdunenfe fub Greg.10.
Guilielmus Durandus cpisc.

· DECIMVM quartum seculóan. 1300 Nicephorus Calixtus. Goncil. Vjenneole lub Clemente si

DEC I MV M quintum seculú an. 1400. Concil. Constantiense. Concil.Basileense. Concil.Florentinum.“ Beflarion cpisc.

DECIM m fextum séculum aansoo. GONCILIVM Tridentinum.

IN

Sixtus 4 pont.

IN DE X TOTIV S LIBELLI ORDINEM & fummam complectens.

HRISTIANA doctrina
circa Sapientiam & lusti.
tiam verfatur:

[ocr errors]

A D Sapientiam, que ordine fequuntur, o in: fra tractantur capita referri poffunt. ! De Fide & Symbolo fidei. De Spe & Orarionc Dominica , cú An

gelica salutatione.
3. De Charitate & mádatis Decalogi.cum

Ecclefiæ præceptis.
Dc Sacramentis.

[ocr errors]

Ad Iuftitia priorem partem, qua in mali fisgiënidis et feta pertinent her:

De peccatis feptem Capitalibus.
De peccatis alicnis, culpa aliqua nostra

ad nos pertinentibus.
3 Dé peccátis in Spiritum fanctum.
De peccatis in cælum clamantibus,& de

peccatorum expiatione.

« PoprzedniaDalej »