Obrazy na stronie
PDF
ePub

rentibus, Gratiam noftram Regia, de omne bonum.

C v M hisce periculosis téporibus tātoperè nibil exoptemus, qua vti omnes homines, maximè verò Populi nobis subditi, Diuina fauěte clemêtia, quietā.cõpofitam ac tranquillam vitam transigani ;atq. buic nihil eque obftare discordia variarū ac perni. çiofarum opinioni Christiane religionis, omnibus in cöfeffo fit, cum nobis cöpertum;maruro cófilio, huic morbo occurrendum, adeoq; id in primis noftri officij esse animaduertimus. Quare excitis præclare undig.eruditionis ac fincere in Deü fidei visis, nec non vite transacte innocētia integritate claris, cum eis confiliú hoc noftrum ferio contulimus, ut quidfa. Eto in ta grani negotio opus effet, nobis liberè refer. rent Illorü fententia audita arbitramur

, magni momenti effe forectu di orthodoxis ftudiis à puerister mella illa etas imbuatur, ac caiholica fundaméta fi- ; dei fedulo doceantur , illorumg animus inftillentur. Qun recens eft

, imbula femel feruabit odorem testa diu. Cuius nobis pro dclor grave satisexêplum hisce posterioribus annis aduerfarij nostre religionis exhibuerunt.Quos certum est summam

femper dedisse opcrā , ut incautam iuuenturē. que per atatě a felle fibi precauere malèpoflèt , fubornaiis ec didactica Catechifmori doftrianine carent, varius nouis,inauditis animos eorü cap! antes,acopinionibus fedum centes:quialtiùs inferii iam profündis altis racici. bes,«grè extirpari ab adultes queunt.Quare opere. pretiū videbatur, noftrorü hominum animos, quass Jalubri antidoto grthodoxo ac pio Anticatechifmo

REGIS. Premanire. Cum id omnino facere deliberaffemas, "doctos Theologos, ut id muneris fufciperēt, graniter hortaremur,illi nulli comodiorem librum

tra. di poffe,nec magis utilē affirmarist Catechismo P4trui noftri charifsimi Ferdinando Romanorü, Hune garie, & Bohemie Regis, qué ille haud ita pridem sua auétoritate fuis tenendő propofuit . Infuper eius tantam cenfebant libries e puritatem atq: doctrina , vt qui iuxta hanc normam fidem ac mores suos, inftituerit, Deo haud dubiè placeat, & eternüpremiū certėjperare queat. Proinde bune Catechisma Belgica Gallicas; lingua traductum, nobisq; eximiè commendatum auctorisamutsz. moftrosý. fubditos, o diligenter ewolwan sepofitis aliorü confimilium,catechismis

, adhortamur: Mandantes vobis predictés omnibus & fingulis, ut bunso Catechismun tātum, nullumg.aliw, per Ludimagistros, Rectores, Pedagogose'no

sebolis publice vel priuatim proponi prele. gi,ediscendum ; tradi curets:quatenus noftram furam ac grauem indignationem , aliaque prenas, arbitrio iudicum nostrorum irrogand.us , deuiteris. Hec enim noftra Regia mens summaque voluntas eft. Datum in ciuitate noftra Bruxella, die decima, fexta menfis Decembris, Anno incarnationis Demini is 17. Regnorum verò noftrorum, videlicet

Hispaniarum, Sredie,&6. 11. Anghe aurë, Frans-
cia, Neapolis Illi..
Subscriptum erat per Regem,

& lobfigoatum

B D'o!crloope.

IRVM . ET CONCILIORVMS qui in hoc libello citãrur, secundum ætatum ordinem distribucus...

[ocr errors]

B

I:BLIA facra.

PRIM v M SE.CV.LV. Mà Nae

tjuitate Domini.
Apoftoli & eorum Canones.r.
Philo ludæus.
S. Maruialis A postolus.
S.Dionyfius Arcopagita episc.& mart.
S. Clemens pontifex & martyr.:
S.Ignatius episcopus & mart.
S.Anacletus pontifex & martyror.
Iofephus Iudæus.

SECUNDVM seculū,quod incipit an.100.
S.Euaristus pont.& mart.
S:Alexander pont & mari.
S. Sixtus i.pont.&mart.
S.Tclesphorus pont.& mart.
S.Higinus pont.& mart.
S.Iuftinus philofophus & mart,
S.Soter pontif.& mart.
S. Irenæus episcopus & martyr. -
Clemcos Alexandrinus.'

TERTIVM feculum anno 2006
Tertulliaous.
S. Caligius pont. & master ?

Origenes.
S.Vrbanus pont.& mart.
S.Hippolytus epif.& mart.
-S. Fabianus pont.& mart.
S.Cornelius pont.&mart.
S.Cyprianus episc.& marr.
S.Felix 1.pontifex & mart.
S.Caius pont.& nart.

QVARTVM reculum ann0306.
S. Marcellus pont,& mart.
S.Eusebius pont.& mart.
Concilium Ancyranum.
S. Melchiades pont. & marr.
Concilium Neocæsariense.
Recicius Augustoduneolis.
Lactantius Firmianus.
S.Siluefter Pont.

1. GENERALIS Synodus Nicæna,
Eusebius Cæsariensis.
Concilium Romanum fub Silueft.
Concil. Elibertinum.
Concil. Arelatenfe 1. & 2.
Concil Gangrense.
Concil.Carthaginicose.
S:Marcus ponrifex.
S. Athanasius episc.
S.Iulius 1. pontifex.
Eufebius Emisenus episc.
S.Hilarius episc.
Concil. Anriocheoum.

* S.Liber,

[ocr errors]

.

B: 3

S:Felix 2.mart.
Ioannes Climachus.
Concil, Laodicenum.
Iouinianus Imperator:
S.Damalus pont.
11. GENERALIS Synodos Confag--

tinopolitana.
Concil. Valeotinum.
Optatus Mileuitaous.
S.Pacianus episc.
S.Cyrillus Hierosol.epifc,
S. Ambrosius episc.
Prudentius.
S. Didymus Alexandrinus.
S. Bafilius Magnus episc.
S. Gregor. Nazianzenus episc.
S.Epiphanius episc.
S: Şiricius poot.
S.Effräm.
S.Amphilochius episc.
S. Gregor Nyssenusepisc.
S.Ioannes Chrysostomus episc.
Ruffinus.
S. Hieronymus.
Thcophilus Alexandrinus episc.
Chromatius Aquileienfis episc.
Concil.Carthag.2.3.4.& .

Concil. Toletanum 1.
Isychiu.

« PoprzedniaDalej »