Obrazy na stronie
PDF
ePub

EXEMP.LVM EDICTI

CÆSARET, SI MVL OPERIS
HVIVS E D'ITI ; ET NVNC
POSTREMO RECOGNITI, RA-
TION EM COMPLECTENS.

[ocr errors]

ERDINAND VS diuina fa.
Mēte clemêtia ele&tus Romanorum
Imperator semper Augustus , ac
Germania, Hungarie , Bohemie,

Dalmatia, Croatie, Sclauonie, &c. Rex, Infans Hispansuri, Archidux Auftrie, Dax Burgüdie, cc. Marchio Morauie, oc.Comes Tygrolis, O. Vniuerfis ac fingulis fidelibus noftris iam Ecclefiafticis quàm Secularibus, Prelatis,Comitib. Baronib.Dominis, Militibus, Clientibus, Capita. neis, Marscalcis, Prouinciarő Presidibus , Vicedominis, Préfectis, Burggrauiis, Officialibo, Iudicib?, Burgimagiftris, Coulibus, Comunitatibus,omnibusý. aliis ego fingulis fubditis, &i fidelibus noftris prouinciarī noftrarum, cuiuscumq. gradus, statwa, ordinis,cõditionis & dignitatis extiterint, gratiam nostram. Cæfaream, & omne bonum. MAG N o animi noftri mærore perpédimus

videmus, quibus hodie quantisý. motibus & periculis orbis Christianus undiq.concutiatur, potiffim mùm verò miserandus ille status negleéte adeoque contempte pafsim religionis fæpè multuma; nos apo pios omnes discrucias. Qua quidě religione, vt nihil

eft fonctius in terris,ita preclarim, ac firmis Reipub.ornanētū ac robur esse nutūpotefl. Atq.idcirco malarū artii nefarius artifed, Janete Ecclefne, bonorumý. omniä hoftis atrocissimus Satā, quantum humano generi presidij in vera religione pofitü fit. minimè ignaro, annis abhinc muliu caufam religronis paffim oppugnat ae perturbat:it aut maiorib.vj. ribui copii, frequentioribusq; dolis & fraudibus uno eodēí; tēpore ipfam antea nunquã oppugnaffe*** videatur. Nec definit adhuc fatellites quosdā et mi. niftros fuos , qui editis fuis libelius omnia impietatis ; Andia foueāt, disseminent: ac propagent,subornare: partim, Ye qua religione Orthodoxa semel defecere, inerroribus & seštis; gwabus se addixerunt,confirmětur parrim, urguietiamnú in tutiffimis Ecclefie Deicaftris perderār hinc fèdulti; factsenā

discipuli, O religionis noftre Catholicæ defertores fiat. Inter bos auē libellos,quorü ingēsubiy, prouétus eft non parū viriñ ad religionē euertendā kabēt Catechif mi(fic enim appellant ) qui saperā brennitatis, cum verborü clegosia e merhodi specie cõmendatiegregiè fallant, & imperitā illā nobilēg. iuuentutē

veritális finceritati navā grauiter vitiant atg. corrumpunt. Du enim exiftorā libellorü lectione vem nenü,ipfo dulcedine blandū, fimplicibus incausis fumendū prebetur,priufqua id fentiãs , eorī animi nouis peftrferiropinionib? quas exellere posted for difficillimü,deprauatur. Vnde fit, vt co doctrine

fermento femel infeli, Catholice fidei, fancle matris Ecclefie dogmata o instituta veneranda

meglione

CASARIS.. negligant, faftidiãt, uig. nonnunqua etiã per rosa temptā oppugnent.Qua quidē in re,fiquid.confilii, moritis uflis & edictm publicus Imperatore et prin cipe Christiano dignis, profici potuit: Ņosprofectò, că ad ifta impietatis ftudsa profliganda tum ad facrosancte religionis nostre Catholiceiura retinenda; officio nostro minimè defuimus. Attamē grajatur indies magis ac magu hec fæda lues, nouis fubmo inde ac nouis illecebris infecti prodeunt Catechismi: Sparguntur, leguntur, proponuntur,in scholu maiore fane periculo, quam

fimplices pueri & creduli, im. prouidis; adolefiētes, imperitig. Homines, plerig. omnes iftiufmodi preceptores fentire-ant indicare queant. Quod igitur in gravi

morbo boni medics in exorta tēpestare

fidi naucleri faciunt, à nobis alieni non effe exiftimauimus, ut prefentissima nobiss.ob oculos pofita atq.profpecta läge grawfima pericula Futione quadam aut depellamus omnino, aut faltem* quoad Deus potentē manā fuã admouerit , mitige: mus. Quãobrē matura super his deliberatione habia , fideisbus nobisfubieétis populis

faluberrimü fore duximus, fi in tantadogmatā egy sectară varietale Catechistice doctrine librū, qui Orthodoxusfit,cõa feribi fimul et fidelib' noftris populis ewulgari rõmendarsý, vnicèruraremus. Ad quod Catholicã oprõmos feribendīt,inter alios nördubie fidei Grdcetrine vi. tos, honorabilē,religiofum,devotū nobis dile&Per trū Canistū facræ Theologie Doétore delegimas, com ab eo fuiffet confcriptü aliorü etiā, quos felem facrosanctæ Theologie fetentia ,verumetiam wite

» innocentia & integritate perspicuos effe conftat; s

dicio & cēsure subiecimus:quo certiores efemus,ne auctoritate noftra in lucem quicquã prodiret , quod Euangelice doctrina, & Sanite Catholice Ecclefia vllo modo aduersaretur . Pofteaqua verò Dei optimi maximi gratia faétü eft , vi comemoratus liber magno vbiq; doétorum 6 procerū quoq. Catholi

corü applausu exceprus, in varias etiâ linguas conMersus,fepes apud exteros recufus, & in Gymnafiis publicis fimul ad docendú eo difcendum propofitus fuerit:exiftimauimus nos

no abs re fa&turos, fi eundem Catechifmü ab Auctore denuo recognitio, non folùm rursus iypis euulgaricuraremus, verum etiam pro rudiorum captu in quoddā compendiūredigi iuberemus: ac fidelibus nostris populis denuò auctoria tate noftra cómendaremus: ac infuper vtriu.9. tam maioris quàmminoris editionem nostro & facri Im. perij fideli , dilecto Materno Cholino Typographe Colonien. demandatam , benigno noftro

fauoré po priuilegio aduersus fapistras æmulorü artes tuēdam eo fouendam susciperemus.Inhibendo,ne quis alius eundē hic librū ante exactü integrū decenniū im. primere , vel alibi impressum venumdare audear, Subpæna decem marcharu auri puri Mandātes id circo vobis predictis omnibus & fingulis , præcipuè. verò in qui nostro nomine & loco suris eu iustitia administrationem in prouinciis noftris exercent, ac in magistratu constituti sunt, ut hunc Catechismā folum, nullumg.aliūper Ludimagiftros, Preceptores 4 Pedagogos pueris in fcholis publice,aut priuatim

propeni,

CÆSARIS. proponi prelegi,edifcendumg; tradi, magnoperè'cureiis:atq. omnino efficiatis,quatenus cum vos, tum ipli grauiffima indignationem noftra,aliasý. pænas delinquétibus, huim edili noftri contéptoribus pro arbitrio nostro irrogādes volueritis euitare. Hec enim eft expressamens & voluntas noftra. Datum in ciuitate noftra Vienna, die x.mensis Decembris, Anno Domini M.D. LX. Regnorum noftrorumRom. x x x,alisrum verò xxxij. EXEMPLVM EDICTI REGIS PHILIPPE DE HOC

vnico legendo Catechismo. HILIPPUS DE 1 gratia Rex Castelle,

Legionis, Aragonum, Anghe, Frăcie, Nauarre, Neapolis, Sicilie, Maioricarum, Sardinie, necno infularü India & Terre firme maris Oceani; Archidux Auftrie; Dux Burgūdze, Lotharingie, Bra batie, Limburgi, Luxemburgi, Geldrie, Mediolani; Comes Habsburgi, Flandria, Arthesie, Burs: gundie; Palatinus Comes Hannonie , Hollandie, Zeladie, Namurci & Zutphanie; PrincepsSuenie; Marchio Sacri Imperij; Dominus Frisie, Salinarü, Mechlinie ciuitatis, ac Vrbiū et RegionisTraiecti. me,citra u vltra Isulă, Groninge; Dominator Afie ae Africa, ac. Vniuerfis nostris locũ tenērje bus, Gubernatoribus, Præfidibus, Căcellariis, Consulibus, Balliuis

, Præpofitis

, Pretoribus, Scultetis, Iudicibus, Iuftitiarin, Officialibus eorü vtcēge.

B rentibus,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »