Obrazy na stronie
PDF

Pan Dębieński. kanclerz koronny, mając poruczenie od króla, aby pewną sprawę, która się natenczas toczyła przed królem, na inny dzień odłożył, temi słowy powiedział: „W tej a w tej rzeczy tak król J. M. dekret czyni etc., a tę drugą odkłada do sądnego dnia", miasto tego, co miał rzec: „do sądowego dnia"; ale tak podobno chciał tknąć kunktacyi, która zbytnia była.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Do Jędrzeja Patrycego ').

Chcę dziś wieczerzać z tobą pospołu.

Ale zaniechaj Kalulla rady,

Że każdy z gości twojej biesiady,

Winien coś swego przynieść do stołu —

Ja biesiadować chciałbym najszczerzej.

Lecz dawać w składkę nie zawsze chce się —

Twój Jan życzliwy do twej wieczerzy

Tylko apetyt z sobą przyniesie.

') Jędrzej Patrycy Nidecki, biskup wendeński, ur. 15Ź2, zmarł w Wolmarze 1586, należał do najuczeńszych ludzi swego czasu i pozostawił też wiele dzieł napisanych po łacinie. Człowiek ogromnej powagi u swoich i obcych, uważany za najpierwszego filologa swych czasów. Zostawał w ścisłych stosunkach z najznakomitszymi uczonymi europejskimi. Obszerny jego życiorys i studyum nad jego pracami wydał niedawno prof. Kazimierz Morawski.

[graphic]

J. KochanowskI, proboszcz poznański.

iFacsimi)e podpisu Kochanowskiego na liście do FoRO)wedera
z ii października 157').

[merged small][ocr errors]

Podajemy tylko kilka przykazań i odpowiedzi na nie „żenine".

1'IERWSZE.

Pierwsze, ma miła żono, bierz na pamięć sobie,

A to nie tylko ja sam, każe i Bóg tobie. Abyś była nabożna. Boga miłowała,

We wszytkim woley jego byś naśladowała. Mówi tak: Miłość każdej poznam przeciw sobie.

Kiedy mężu posłuszna we wszem będzie tobie. A taka wolna będzie od wszelkiej pokusy

W wielkiej łasce, miłości u męża być musi.

WTÓRE.

W wtórem (przykazaniu) tak rozkazuje cnotliwej żoneczce.

Aby nie rozstrząsała, chodzęcy po mieście. Tajemnice małżeńskiej słowy wszetecznemi,

Aby się nie stroiła sprawami cudzemi,

') .Dziesięcioro przykazanie mężowo: które każda poczciwa Małżonka ma uniieć, a po Bożym przykazaniu, pierwsze ma być o tym iey myślenie żeby ie w sercu swym chowała y mgdy go nie ma odmieniać. — Z rozmaitych pism Philozophów y Doktorów świętych zebrane przez Bartosza Paprockiego. — Masz też Dziesięcioro Przykazanie żony które każdy Małżondk ma przeczytać".

« PoprzedniaDalej »