Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

b) Molitva na boga otza. Svemoxni vecni boxe, nai milostiv basctà, time si storil od miscto, i me si storil na toja ta prelika; spored toja ta bizkraina milos, de to imasc za nas hora, si prohodil Issukrasta, toi pridragi sin, na tozi svet, da me odkupi od vecna smart; ti mi si dal sveta vera, biz kojà nikoi ni moi da si ispazi dusca ta. Kakd da ti povarna zaràd tezi i tolkos drugi darbi, de to sam prejal od toi te raze? zafalovam ti, boxe moi, kolkomoxa, sas sicko to mojè sarze zarad sicko to dobrd, de to mi si storil od parvia t ces od moi xivot du sigà, i katÖ moje tozafalovane nie vredno i dostoino, pridavam ti sicko to zafalovane, de to ti davat anghele te u rai nebeski i sicki te hora na tozi svet, pridavam ti moja ta volia od sigà na tatak, da sam sassvem toi, i da iscta sicko to, de to ti isctisc, i da ni sctà niscto, de to ni sctèsc: ti isctisc, boxe moi, da si ispazim duscata, ti isctisc, da stanim dobri isveti kristiane, ti isctisc, da se ni zagubim nia, de to verovami utoja t sin, emi da imami vecin xivöt. Daimu toja t prisveti pomosc, da varvim iz pateka ta od toi te zapovedi, i ilà, da badisc sas nam, i da mu teglisc kantù tebe. Gotov sam, gospodine, da preimem sas drago sarze od toi te raze sicki te pokori, de to isctisc, da mi dadèsc, toja tavolia da badi. Pedepsovai moje to telo, dai mi onazi kras, de to ti sctesc, ne de to as iscta; na sicki te raboti da badi u mene toja ta prisveta volia. Ama sas nai gorescto sarze ti se mola, dai mi pomosc, da ti zaman verno sluguvam, da se ni oddelà od tebe nikogasas grescene, tei da bada dostoin, da te vida i da te fala do veka u rai nebeski. amen.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Aus Nauka kristianska za kristiane te od filibeliska ta darxiava. Rim. 1869. 119.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Aus A. Dozon, Chansons populaires bulgares inédites. Paris. 1875. 141.

[merged small][ocr errors]

Otčett opjatnadcatomb prisuZdenii nagrad b grafa Uvarova. Sankpeterburg B. 1874. aus V. Lamanskijs Abschrift einverleibten Auszüge 165. 166. 329–358: beigegeben ist ein Facsimile. V. Lamanskij und I. I. Sreznevskij haben ihre Texte sammt Accenten abgedruckt: ich bemerke, dass die Betonung des bulg.-lab. mit der von Cankof auffallend übereinstimmt: carovaS. desnica. edhvámb. glüpavo. gnusotá. godini. gorčevinj. gost. gradíny. grbd: aslov. grqdi. hitryni. kázuvamb. koléno. konéc. lesnind. lévíca. maslony. namérjuvaha. nopo. nasstjuvaš. polovna. rábota. slugávatd. stvfoSuva. Ülica. veselbá. visóko. véruva. zumiá: zemijá serpens. Man beachte auch näpokon. nd zemlja. pódobré: doch auch mesó, bei Cankof méso. Ich habe diese Übereinstimmung hervorgehoben, weil das Bulgarische in verschiedenen Gegenden verschieden betont wird.

[ocr errors]

Aus Starine jugoslavenske akademije. VI. 32. Der Aufsatz ist zu Anfang des vorigen Jahrhunderts geschrieben und von St. Novakovié herausgegeben.

[ocr errors]

Aus Starine jugoslavenske akademije. IX. 262. Das Stück stammt aus der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts und wurde von V. Jagié veröffentlicht.

[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »