Braunschweigische Schulordnungen von den ältesten Zeiten bis zumJahr 1828: Bd. Schulordnungen der Stadt Braunschweig, vom Jahre 1251-1828. 1886

Przednia ok³adka
A. Hoffmann & Comp., 1886
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy siê wykrywaæ i usuwaæ fa³szywe tre¶ci

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne