Ekonomia Podejście historyczne i prospektywne

Przednia okładka
Marianna Księżyk
Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne , 26 paź 2013 - 466
1 recenzji
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści
Recenzja użytkownika - Zgłoś jako nieodpowiednie

Przecież to jest plagiat. Całe strony przepisane z Ekonomii D.Begg'a!

Spis treści

Wstęp
13
Wyzwania dla ekonomii
49
Wprowadzenie do przedmiotu ekonomii
56
Zagadnienia ogólne procesu gospodarowania
65
Gospodarka rynkowa Ogólne zasady funkcjonowania rynku
71
Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej
77
Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego Analiza rynku
90
2
104
Rynki czynników produkcji Kapitał rzeczowy
209
Rynki czynników produkcji Rynek kapitału finansowego
218
Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej
228
Podstawowe bariery realizacji zrównoważonego
251
Kryzysy ekonomiczne
262
Podstawowe mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów
293
Równowaga ogólna Zagregowany popyt i zagregowana podaż
311
Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii
323

Teoria wyboru konsumenta
116
Teoria wyboru producenta założenia ogólne analizy
126
4
131
Koszty jako kategoria rachunku ekonomicznego
139
Podejmowanie decyzji przez prywatnego producenta dóbr
153
Podejmowanie decyzji przez producentów dóbr
160
Podejmowanie decyzji przez producentów dóbr
168
Alternatywne koncepcje przedsiębiorstwa
183
Rynki czynników produkcji Rynek pracy
189
Pieniądz w gospodarce rynkowej
337
Inflacja
372
Bezrobocie
383
Budżet i polityka fiskalna państwa
397
Bilans płatniczy i wymiana międzynarodowa
411
Współzależność polityki fiskalnej i polityki pieniężnej
423
Literatura cytowana
451
Pytania ułatwiające opanowanie treści podręcznika
459
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne