Obrazy na stronie
PDF
ePub

POCZET PISARZY.

(Liczba oznacza stronnicę).

Adam 2 Bochni 35.
Albertrandy 106.
Antoniewicz 126,
Bakster 108.
Baliński 6. 129.
Bantkie 8. 145.
Bandtkie J. W. 142.
Barącz Sadok 127. 129. 132.
Bardziński 80.
Barszczewski 7.
Bartoszewicz 129.
Baryka 82.
Bazylik 63.
Belke 144.
Belza 144.
Bendoński zob. Szymonowicz.
Bernart z Lublina 42.
Bernatowicz 117.
Białobrzeski 52.
Bielawski J. 94.
Bielawski T. 41.
Bielowski 13, 85. 132.
Bielski M. 45. 47. 74.
Bielski J. 61.
Birkowski 55.
BĦażowski 63.
Bobrowski 146.

Bogusławski J. 51. 115.
Bogusławski W. 124.
Bohomoleo 94. 101.
Borkowski A. 116.
Borkowski J. 125.
Borkowski S. 103.
Brodziński 38. 112. 118.
Broscyusz 44.
Brzozowski 7.
Chodakowski zob. Czarnocki.
Chodźko A. 126,
Chodźko Ig. 118.
Chrościński 80.
Chwalczewski 29,
Chwalimirz 70.
Ciekliński 46.
Cielecki 74.
Ciołek 22.
Czacki 104.
Czarnocki 6.
Czartoryski 127
Czech Józef 111.
Czeczot 6.
Czepieliński Flor. 145.
Czerwiakowski 144.
Czyrniański 144.
Deotyma 116.

Deszkiewicz 146.
Dmochowski 92.
Dauszewski 96.
Dorohostajski 72.
Drożbacka 79.
Dubrawski 72.
Dycalp zob. Jankowski.
Elsner 112.
Feliński 95. 112.
Fredro Al. 124.
Fredro J. M. 86.
Filipowicz Jan 145.
Galecki 109,
Gałka z Dobczyna 23.
Gaszyński 116. 117.
Gawroński 111.
Gąsiorowski 137.
Gizewiusz 7.
Glaber z Kobylina 58. 72.
Qolański 110.
Golian Zyg. 127.-
Gołębiowski L. 6. 132.
Gorczyna 87.
Górnicki 47. 48. 66.
Goślicki 51.
Goslawski 46.
Gostomski 72.
Goszczyński 116. 117. 118.
Grabowski M. 117. 118. 141.
Grabowski Amb. 133.
Grochowski 40.
Groicki 68.
Groza 119.
Gruszczyński 42.
Grzebski 73.
Grzegorzkowicz 50.
Grzegorz z Žarnowcá 53.
Gwagnin 63.
Helcel Zyg. 142. 143.
Herbest 68.
Herburt z Dobr. 57.
Herburt z Fulsz. 68.
Hoffmanowa 115.
Hołowiński 126. 127.
Hube 143.
Ixopolski 7.

Jagodyński 82.
Jak. z Zórawicy 31.
Jakubowski J. 109.
Jakobowski W. 43.
Jan z Koszyczek 42
Jan z Bnina albo z Kępy 15.
Jan Opat Witow. 15.
Jankowski J. 86.,
Jankowski Plac. 119,
Januszowski 50. 69. 76.
Jastrzębowski 144.
Jemiołowski 85.
Jędrzej z Jaszowic 26.
Jedrzej zo Słupia 22.
Jocher 137.
Jodłowski 109.
Jacewicz 7.
Juszyński 137.
Jurkowski 47.
Kaczkowski Zyg. 119.
Kamiński J. N. 124. 146.
Karpiński 90.
Karpowicz 99.
Kazimirski 146.
Kefaliński zob, Hollowiński.
Kitowicz 108.
Kleczewski 111.
Klonowicz 38.
Kluk 111.
Klos 73.
Kmita 43.
Knapski 76.
Kniaźnin 91.
Kochanowski J. 36. 41. 46.
Kochanowski Jęd. 44.
Kochanowski P. 43.
Kochowski 178.
Kognowicki 101.
Kołłątaj 106.
Konarski 110.
Kondratowicz z Syrokomla.
Konopka 6.
Kopczyński 111, 144.
Korczewski 45.
Korzeniowski 119, 125 141.
Kossutski 67.

Kowalski 126. !
Kozmian 131.
Krajewski 101.
Krasicki 92.
Kraszewski 7.117. 120. 129.
Kremer Józef 138. 141.
Kremer Alex. 144.
Kromer 63. 136.
Kropiński 96.
Królikowski 112.
Kryszka 144.
Krzeczkowski -106.
Krzykanowski 50
Kucharski 4. 175.
Latos 74.
Lebelski 51.
Lelewel 37. 115. 133.
Lenart z Balic 29.
Libelt 140.
Linde 112. 144.
Linowski 109.
Lipiński J. 6.
Lipiński T. 129.
Lipski 80.
Ludwik 7. Pokiewia zob. Ja-

cewicz.
Leczyoki 59.
Lodzia 15.
Lojko 103.
Loziński 6.
Lukaszewioz, J. 134.
Labieński 84.
Maciej z Różana 27.
Maciejowski A. W. 6. 134.
Maciejowski S. 52.
Magnuszewski 124.
Majer 137. 144. 146.
Majorkiewioz 6. 137.
Malczewski 120.
Marchocki 56.
Marcin z Urzęd. 71.
Maśkiewicz 56.
Mączyński Jan 70.,
Mączyńşki Józef 135.
Mecherzyński 137.
Miaskowski 39.

Miśkiewicz 117. 121. 126.
Micler de Kolof. 109.
Miechowita 58.
Mikołaj z BPonia 28. 30.
Minasowioz 126.
Mochnacki 141.
Modrzewski 64.
Moraozewski J. 135,
Morsztyn Jęd. 82.
Morsztyn Stan. 82.
Moszczański 88.
Mrongowiusz 146.
Mroziński 145.-
Maczkowski Jó. 88. 145.
Muczkowski Ant. 143.
Narbut 136.
Naruszewicz 92. 101. 104.
Natanson 144.
Niemcewicz 92. 115. 121.

136.
Niesiecki 86.
Nowaczyński 111.
Oozko 172. 73.
Odynieo 126.
Oleśnicki 30.
Opaliński J. 15.
Opaliński Kr. 79.
Opeć 56.
Orzechowski 48.
Orzelski 61.
Osiński A. 101. 144.
Osiński J. 111.
Osiński L. 90. 91. 96.
Ossoliński 129.
Ostrowski. 111.
Otwinowski 80.
Padura 116.
Paprocki 64. 74.
Pasek 85.
Paszkowski 63.,
Pauli Žegota 6. 131.
Petrycy 67.
Piotr z Kobylina 73.
Piramowicz 97.
Piskorzewski 22.
Pisalewski 144.

[ocr errors]

Plater 144.
Pol Win. 122.
Poszakowski 86.
Potocki s. 98.
Potocki W. 81.
Proga 72.
Przeworszczyk 21.
Przeździecki 131.
Przybylski 92. 97.
Przystański 144.
Raczyński Kaz. 144.
Raczyński Ed. 130. 144.
Radziwi&X 58.
Rej 34. 45. 66.
Rogaliński 111.
Rościszewski 74.
Rudawski J. 136.
Rysiński 68.
Rzewuski H. 117. 118.
Rzewuski W. 82.
Rychcicki 130.
Rzyszczewski 143.
Sandomierzanin 24.
Sapieha 102.
Sarnicki 74
Seb. z Lęczycy 45.
Scklucyan 75.
Sęp. Sarzyński 38.
Siarczyński 131.
Siemieński 7. 132.
Siennik 30. 71.
Skarbek 122. 143..
Skarga 53. 64.
Skobel 144. 146.
Skrzetuski K. 109.
Skrzetuski W. 111.
Słowacki E. 110.
Słowacki I. 125.
Słowikowski .
Smiglecki 70.
Sniadecki Jan 110. 111.
Sniadecki Jęd. 111.
Sobieski 58. 137.
Sobieszczański 131. 141.
Solikowski 43. 137.
Solski 87.

Spasowicz 136.
Spiczyński 71.
Stan. ze Skarbimirka 30
Stojeński 75.
Strubicz 74.
Strumieński 72.
Stryjkowski 62.
Surowiecki 108.
Swiecki 102.
Swiętosł. z Wojcieszyna 27.
Syrëński 71.
Syrokomla W¥. 12. 122. 136.
Szaniawski 109.
Szajrocha 137.
Szopowicz 112.
Szrzeniawa 146.
Sztyrmerowa E. 123.
Szybiński 109.
Szymanowski 93.
Szymonowicz 41. 46.
Szyrma 131.
Szyszko 145.
Tarnowski 29. 74.
Tomaszewicz W. 145.
Trebecki 92.
Tretowski 141. 145.
Troc 88.
Trojański 146.
Trynkowski 128.
Trzciana 27.
Trzycieski 56. 71.
Tarnowski 57.
Twardowski 80.
Tylkowski 87.
Tysenhaus 144.
Umiastowski 73.
Ustrzycki 80.
Wach. % Oleska 6.
Waga Ant. 144.
Waga Jak. 144.
Walenty z Lubl. 73.
Wargocki 57.
Warszewioki 51.
Węgierski Jęd 83.
Węgierski Kaj. 94.
Węgierski W. 85.

Wężyk 95. 117. 127.
Wilkonska 139.
Wirtemberska X. 92.
Wiszniewski A. 108.
Wiszniewski M. 137.
Witoszyński 99.
Włyński 50.
Wodzicki K. 144.
Wojcicki 6. 121. 137. 139.
Ś. Wojciech 15.
Wolan 64.
Woronicz 100, 115.
Wujek 53.
Wybicki 108.
Wyrwicz 101.
Zaborowski P. 43.
Zaborowski S. 75.

Zaborowski T. 93,
Zabłocki 94.
Zaleski 116.
Załuski J. C. 83, 84.
Załuski J. J. 87.
Zawicki 46.
Zdanowioz 139. 145.
Zejszner 14. 144,
Zimorowicz 78.
Zebrowski J. 80.
Zebrowski S. 74.
Zegota Kostrowiec zob. Ho-

Xowiński.
tochowski 146.
Żołkiewski 56.
Zubowski 38.

« PoprzedniaDalej »