Obrazy na stronie
PDF
ePub

Romano catholicus, nullaque censura eccle siastica innodatus, et in religione Catholica sufficienter instructus, in Patrinum admittatur.

Nec plures admittantur quam unus vel una; aut ad summum unus et una, juxta præceptum Concilii Trident* non obstante quavis in contrarium consuetudine. Si vero contingat ut aliqua persona acatholica ad le vandum infantem a parentibus designetur; talem rejicere tenetur Sacerdos, et personam Catholicam in ejus locum caute et placide sufüciet. Nunquain in Baptismo imponatur infanti nomen prophanum, neque merum cognomen familiæ, nisi ei adjungatur nomen alicujus Sancti quem pro Patrono habeat ct

colat.

Cum sæpissime constare non possit de Baptismo eorum, qui fidem Catholicam amplectuntur, decernimus, ut hujusmodi omnes baptizentur sub has conditione, Si non es baptizatus, Ego te baptizo, &c. si sub conditione baptizandi sint adulti, sufficit, juxta consuetudinem harum Dicecesum, simplex ablutio, cum hac forma si non es baptizatus, Ego te bap-s tizo, &c. si vero Juniores vel parvuli baptizandi sint, tunc servetur in omnibus ordo Baptismi Parvulorum, ut in Rituali, cum hac tamen exceptione: Și non es baptizatus, Egote baptizo, &c.

Videant insuper Parochi, antequam hujusmodi aduki baptizentur, ut orationem Dominicam, salutationem Angelicam et symbolum Apostolorum, nec on mysteria Sanctissimæ Trinitatis, Incarnationis, et ea omnia quæ ad susceptionem debitam Sacramenti Baptismi pertinent noscant et credant; eliciantque A 3. Actus

* Sess. XXIV. Cap. 2.

[graphic]

Romano catholicus, nullaque censura ecele siastica innodatus, et in religione Catholica sufficienter instructus, in Patrinum admittatur.

Nec plures admittantur quam unus vel una; aut ad summum unus et una, juxta præceptum Concilii Trident* non obstante quavis in contrarium consuetudine. Si vero contingat ut aliqua persona acatholica ad levandum infantem a parentibus designetur; talem rejicere tenetur Sacerdos, et personam Catholicam in ejus locum caute et placide suficiet. Nunquain in Baptismo imponaturinfanti nomen prophanum, neque merum cognomen familiæ, nisi ei adjungatur nomen alicujus Sancti quem pro Patrono habeat ct colat.

Cum sæpissime constare non possit de Bap-tismo eorum, qui fidem Catholicam amplectuntur, decernimus, ut hujusmodi omnes baptizentur sub hao conditione, Si non es baptizatus, Ego te baptizo, &c. si sub conditione baptizandi sint adulti, sufficit, juxta consuetudinem harum Dicecesum, simplex ablutio, cum hac formasi non es baptizatus, Ego te bap tizo, &c. si vero Juniores vel parvuli baptizandi sint, tunc servetur in omnibus ordo Baptismi Parvulorum, ut in Rituali, cum hac tamen exceptione: Si non es baptizatus, Egote baptizo, &c.

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

Actus Contritionis, Fidei, Spei et Charitatis. Post Baptismum susceptum emittant professionem fidei juxta formam in Rituali expressam; et tunc ab Hæresi et Censuris, (facultate prius ab Ordinario vel ejus Vicario obtenta) absolvantur; et sic in gremium sanctæ matris Ecclesiæ reducantur, et ad consortium et communionem Fidelium, et ad sacramentorum participationem admittantur.

His peractis, admonendi sunt ut sese præparent ad faciendam sacramentalem totius vitæ Confessionem, id est, ad confitendum omnia et singula peccata mortalia, quæ post diligens conscientiæ examen, menti occurrunt, cum omnibus circumstantiis speciem mutantibus, vel intra eandem speciem notabiliter aggravantibus; a. quibus absolvendus est pœnitens a Confessario,. sub hac conditione: Si Baptismus jam sub conditione tibi collatus, non fuerit necessarius, Ego. te absolto, &c. sufficitque ut talis conditio mente tantum concipiatur. Postremo ad sacram Communionem pie disponatur.

Omnis foetus quantumvis exiguus, si exte-. riora humani corporis lineamenta habeat, sub hac conditione baptizetur: Si es virus et capax,. Ego te baptizo &c. Equidem Parochis incum bit cura de hoc instruere populum ac præser-. tim obstetrices; nullasque ad obstetricum. munus in suis Parochiis admittere, quæ rudimenta fidei et formam conferendi Baptismum ignorent; et nisi sint pietate et sobrietate quoque commendabiles.

Ubi aqua Paschalis seu Baptismalis non ha-. betur, benedictio Fontis fiat juxta formam in Rituali præscriptam; et extra casum neces-. sitatis nunquam conferatur Baptismus, sive adultis, sive parvulis, sive absolute s

con-. ditionale,

2

ditionate, nisi in aqua Paschali seu Baptismali oleis sanctis consecrata. Cum urgente mortis. periculo infans baptizatus fuerit, iterum baptizetur sub conditione, nisi prioris Baptismi. minister fuerit Sacerdos; et si tempus supersit ante mortem infantis, omissæ preces et cæremoniæ suppleantur, ut in Rituali..

Mulier extra Matrimonium pariens, ante mensem elapsum non purificetur. Si, simili-. ter, iterum pariat, ante duos menses no purificetur. Ter extra Matrimonium pariens nullatenus purificetur. In quibusdam tamen casibus, et attentis certis circumstantiis, verbi gratia, ubi mulier non sua culpa concipit, & `. hos et similes casus relinquimus. judicio et arbitrio nostrorum Vicariorum, qui licentia purificandi similes mulieres, Parochis (in scriptis) concedere possunt.

Omnis Parochus vel Sacerdos curam animarum habens, nomina Baptizatorum in libro ad id destinato describat; simulque nomina patris ac matris baptizati nec non patrinorum, diemque et mensem et annum Baptismi collati juxta Concili Tridentini decretum* quod, juxta communem Theologorum sententiam, obligat sub gravi; et in nostris Diœcesibus, nec non per totam Provinciam Momoniæ etiam sub poena suspensionis. Vide Constitutiones Provinciales de Matrimonio, &c,†

*Sess. XXIV. Cap. 1. † Cap. XI.

CAPUT

« PoprzedniaDalej »