Obrazy na stronie
PDF
[merged small][ocr errors][graphic]
[ocr errors][graphic]

DZIEJE

LITERATURY w POLSCE

OD

PIERWIASTKOWYCH CZASÓW

DO XVH WIEKU

opowiedział

Ludwik Kondratowicz

(Władysław Syrokomla).

[ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

PROGRAMMA.

— Jaki jest cel i co za potrzeba nowego dzieła Historji literatury polskiej, po pracach Bentkowskiego, Jochera, Wiszniewskiego, Wojcickiego, L. Łukaszewicza i t. d.?

— Według jakiego planu, to nowe dzieło ma być wykonane?

Te są naturalne ze strony czytelników pytania, na które winniśmy odpowiedzieć.

Co do pierwszego: u nas Historja literatury niedawno jeszcze uprawianą być poczęła. Zacni na tej niwie pracownicy, weszli na pole leżące odłogiem, gdzie nawet pióro prostego kronikarza nie zebrało faktów, nie poruszyło pierwszej skiby ugoru. W epoce, kiedy Historja krajowa już poszczyciła się Naruszewiczem, historja literatury zaledwie mogła wydać prostych bibliografów. Ztąd prace około Historji literatury, nie miały jeszcze czasu stanąć na postępowej drodze. Jedne z dzieł tego rodzaju, trudnią się wyłącznie spisem książek, jako niezbędnym do dziejów materjałem; drugie idąc znajomszemi ścieżkami, zajmują się li dziełami pisanemi po polsku, i erę literatury od czasów Reja i Ko

Dzieje Lit. 1

« PoprzedniaDalej »