Z przeszłości dziejowej: pomniejsze pisma, Tomy 1-2

Przednia okładka
G. Gebethner, 1897
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 66 - ... existere de perpetrata -iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat, cunctis...
Strona 3 - Nam quis nescit, primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat ? deinde ne quid veri non audeat? ne qua suspicio gratiae sit in scribendo? ne qua simultatis ? Haec scilicet fundamenta nota sunt omnibus.
Strona 66 - Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu 'Christi ; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum judicem prœmia aeternœ pacis inveniant.
Strona 126 - Kronice , pod rokiem 1253 jako rokiem śmierci biskupa, podniesiono z calem uznaniem rzadkie i szlachetne zgasłego tego męża zalety; nie pominięto i tego, że miał zamiłowanie w naukach, że cenił księgi i lubił się w nich rozczytywać. Ale o żyłce dziejopisarskiej niema tu najmniejszej wzmianki. A przecież nie byłby właśnie tego pokrył milczeniem człowiek, który z całą czcią dla zmarłego do tej księgi zapisał to wspomnienie pośmiertne i sam był z powołania na niwie dziejowej...
Strona 63 - Cali s, de Chezram, de Ruda plenarias decimationes annonae, mellis et ferri, tabernarum, placitorum, pellicularum mardurinarum et vulpinarium, porcorum, telonei, tam in ipsa civitate, quam per omnes transitus civitati vel castellis nominatis adjacentes. II. Item provincia de Znein cum decimis, cum foro, cum lacubus et cum omni juriditione seculari his contenta villis: Grochovisca cum his possessoribus: Dureviz, Radenta, Mislac, Sirac; Stari Biscupici cum his: Navos, Ruz...
Strona 65 - Skrin plenarias decimationes annonae, mellis, ferri, pellium vulpinarium et mardurinarum, de placito, de tabernis, de foris, de teloneo, tam in ipsis castellis, quam in locis eis adjacentibus; per omnes transitus de teloneo et decimali hebdomada, per omnes quotquot sunt de Chrustov usque in Vislam juxta fluvium Pełza. Item plenarias decimationes super eos, qui Treblevici et Radlici dicuntur. V. Item Loviche cum decimis, cum villis et earum incolis, cum venatione, cum castoribus et cum omni penitus...
Strona 193 - Ani o historyi szlachty w Polsce ani o historyi ludu polskiego, trafnie przeprowadzonej, tak długo u nas myśleć nie można, dopóki nie stanie nam przed oczyma jasny obraz położenia prostej wieśniaczej ludności w pierwszych wiekach naszej historycznej doby.
Strona 149 - Revelatumque est quibusdam viris religiosis, sanctam vitam ducentibus, quod sicut Boi. rex sanctum Stanislaum in partes minutas secuisset, sic Deus regnum Poloniae deinceps scindet, plures principes in eo dominari faciens. Nihilominus vero, prout corpus viri sancti redintegratum exstitit, sic in futuro tempore, cum Deo placuerit, in statum pristinum et ad unitatem unius principis reducetur. Czyżby z tych dwóch przepowiedni: 1) że połączenie rozerwanych dzielnic Polski w jedno państwo nastąpi...
Strona 63 - S cap le cum his: Ocroz, Smars, Cyrnela, Zdevy, Sarnota, Sulec, Milochat, Chrap, Dlotla, Tais, Goli, Sedlon, Costol, Milich, Lederg, Sulirad, Puca. Item Syrdnici cum his possessoribus: Carna, Dobec, Miley, Snovid, Targossa, Tyrpis, Mesec, Mantina, Lovanta. Item Potulino cum his: Svircs, Boranta, Curassec, Selistriy, Redec. Item Opole cum his: Chotam, Sulislav, Miley, Dobros, Vssebant, Vissima, Radotech, Cosussec, Suc, Nadey, Miloz, Volis, Dvisen, Crostavez, Goli, Crost, Cussa, Domasca, Rados, Sostroch,...
Strona 18 - Malecki 3 ) — uważał się za dziedzicznego pana i bezwarunkowego właściciela kraju swojego, to jest wszystkiej ziemi jego, o ile z woli książęcej poszczególne części takowej nie państwu rzymskiemu, powiada: „ponieważ oni naprzód ujarzmili naokoło siebie mieszkające ludy".

Informacje bibliograficzne