Englische Literaturtheorie von Sidney bis Johnson

Przednia okładka
Bernfried Nugel
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984 - 483

Z wnętrza książki

Spis treści

The Intellectual Setting of the Quarrel
168
Johnsons Criticism of the Metaphysical Poets 1950
192
David Humes Experimental Method and the Theory
226
Prawa autorskie

Nie pokazano 6 innych sekcji

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne