Obrazy na stronie
PDF
ePub

THEOLOGISK TIDSSKRIFT

FOR

DEN EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKE I NORGE.

C. P. CASPARI.

UDGIVET

AF

GISLE JOHNSON.

R. TONDER NISSEN.

LERERE I THEOLOGIEN VED UNIVERSITETET I CHRISTIANIA.

Med den ene Haand gjorde de Gjerningen,
og med den anden holdt de Vaaben.
Neh. 4, 17.

NY RÆKKE.

TREDJE BIND.

CHRISTIANIA.

P. T. MALLINGS BOGHANDEL.

1874.

Dr. Sören Kierkegaards Christendomsforkyndelse.

Af

FREDRIK PETERSEN,

Residerende Kapellan i Skien.

II.

Kierkegaards Virksomhed som Forfatter 1).
Philosophiske Smuler.

sen.

Lad os engang forsøge dette at gaa ud over Immanen-
Lad os forsøge det som et Tanke-Experiment, at vi
dog kan faa se, hvorledes det maa tage sig ud for en Tæn-
kende, det, der ligger ud over den. Vi skal forsøge at gaa vi-
dere end Sokrates. Philosophien er jo længst gaaet videre
end til Sokrates. Vi kunne da se, om det, som er udover
Sokrates, skulde ligne den moderne Philosophi eller maaske
overskride hele Immanensen, saa Sokrates viste sig at være
Immanensens Yderpost og Philosophien maaske ved at „gaa
videre" end Sokrates var sunket langt under ham.

Kap. L Tanke-Projektet. Sokrates antog, at Sand-
heden kunde læres. Han mente dermed, „at al Læren og
Søgen kun er Erindren". „Den Uvidende behover blot at
mindes, da besinder han sig ved sig selv paa, hvad han ved.
Sandheden bringes ikke ind i ham, men var i ham“ 2).
Dette var Sokrates Opfattelse af Menneskets Forhold til Sand-
heden. Og denne Opfattelse udtrykte han enfoldigt og ædelt
i hele sit Liv. Han mente ikke, at man kunde bringe noget

') Fortsættelse fra Bind II. p. 525.

*) Phil. Smuler pag. 10.

Tidsskr. f. d. evang.-luth. Kirke. Ny Række, III Bd 1 H.

1

« PoprzedniaDalej »