Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament

Przednia okładka
1851 - 586
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 577 - I widziałem niebo nowe, i ziemię nową. Albowiem pierwsze niebo, i pierwsza ziemia przeminęła, a morza iuz więcey nie masz. 2. A ia Jan widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe zstępuiące z nieba, od Boga zgotowane, iako oblubienicę ubraną mężowi swemu.
Strona 197 - Boga się narodzili. 14. A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę iego, chwałę iako iednorodzonego od Oyca, pełnego łaski i prawdy. 15. Jan...
Strona 31 - Nie czerni sławy bliźniego dla szeptów pokątnych, nie ciekawy, co kto jada, bo „nie to, co wchodzi w usta, pokala człowieka, ale co wychodzi z ust" 48 . Nie uważa cnoty za konia, z którym potrzeba się popisywać, ani za stroik, który na wizyty się bierze, aw domu chowa do pudełka. Nie szuka chluby z najpiękniejszych uczynków, ma je za powinność. — Niedawno dał przytułek człowiekowi z liczną rodziną, którą Brewiarz zagrabił...
Strona 10 - I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, i uderzyły na on dom, a nie upadł, bo był na opoce ugruntowany.
Strona 184 - A mieycie cię na pieczy, aby kiedy nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem, i staraniem tego żywota : ażeby na was z trzaskiem on dzień nie przypadł. 35. Albowiemci iako sidło przypadnie na wszystkich, którzy mieszkała po wszy s tkiey ziemi.
Strona 576 - ... uchwycił smoka węża onego starego , który iest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3. l wrzucił go w przepaść, i zamknął, i zapieczętował nad nim, aby nie zwodził daley narodów, azby się wypełniły tysiąc lat: a potym ma bydź rozwiązań na mały czas.
Strona 259 - Pan) wyleię z Ducha mego na wszelkie ciało : a prorokować będą synowie wasi, i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia będą miewać: a starcom waszym sny się śnić będa.
Strona 67 - Jezus zawoławszy powtóre wielkim głosem, wypuścił ducha, 5 1 .A oto zasłona kościelna rozdarła się na dwoić od wierzchu aż do dołu, i ziemia zadrżała, a skały się popadały. 52. l groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało. 53.
Strona 538 - Bogci iest miłość : a kto mieszka w miłości , w Bogu mieszka, a Bóg w nim. 17. W tym wykonana iest miłość Boża z nami, abyśmy ufność mieli w dzień siidny, iż iaki on iest, imyiesteśmy na tym świecie.

Informacje bibliograficzne