Obrazy na stronie
PDF

490000000660-00000000000000600+6CC400*366O"0000000GOC 06060-006

RUBRICÆ GENERALES.

D UBRICÆ in duas Partes di- , Officium à primis Vesperis Ryidantur.

usque ad Completorium se. In I. agitur de Officio in quentis diei inclusivè, nisi genere,

laliter fieri debeat propter In II. de Modo recitandi concurrentiam Officii, de Officii.

quâ infrà , Capite XIII. PARS PRIMA.

Caput II.

I De Officio Solemni. De Officio in genere. 1. OFFICIUM Solemne, aliud OFFICIUM quotidiè fit, aut ! Umajus , aliud minus.

Annuale, aut Solemne, 2. Solemne majus fit in aut Duplex, quæ omnia no- | Anniversario Dedicationis vem Lectionum sunt; aut Se- Ecclesiæ , in Festo primario miduplex, aut Simplex, quæ S. Institutoris in proprio orsunt trium tantùm.

dine, in Festis Sanctoram Sub bis gradibus compre- qui in aliquibus Congregahenditur Officium, aut de tionibus quasi Patroni haFesto , aut de Dominicâ , aut bentur , et diebus in Calen: de Feriâ , aut de Vigiliâ, aut dario vel Breviario designade Octavâ, aut de beatâ Ma- tis. riâ in Sabbato. Quia verò hi 3. Solemne-minus fit dievarii gradus possunt eodem bus in Calendario, aut Bredie vel occurrere, vel con- viario notatis, quibus addi decurrere, dicetur étiam in bent Festum Patroni secunhâc I. Parte de Comme- darii, atque etiam Festa, quæ morationibus, Occurrentiâ, ex voto, vel consuetudine, Translatione , et Concur- de licentiâ Superiorum sorentiâ Officji.

lemniter celebrantur. CAPUT I.

4. De Solemni fit totum De Officio Annuali. Officium à primis Vesperis 1. FFICIUM fit Annuale usque ad Completorium se

Odiebus in serie Calen- quentis diei inclusivè, nisi darij vel Breviarii notatis, aliter fieri debeat propter quibus addi debent ipsa dies concurrentiam Officii. Dedicationis Ecclesiæ, Fes

CAPUT JU. tom Patroni primarii et Fes. De Officio Duplici. tum Titularis.

11. FFICIUM Duplex aliud 2. De Annuali fit totum majus, aliud minus.

2. Duplex-majus fit in die notetur.) In Festis secundaOctavâ Annualium quo- riis Patronorum minùs prinrumcumque, et Solemnium-cipalium, et in diebus quibus -majorum Domini : in Festis in Calendario vel Breviario secundariis Patroni prin- apponitur hæc vox , Semidu. cipalis, ac Tilularis; in plex. Festo sancti cujus habentur 2. Habet primas et secunReliquiæ insignes, (modò das Vesperas integras, nisi non sint de earum nume- ob concurrentiam alterius ro , quibus sive Romæ, sive Festi aliter fieri debeat. Coloniæ, aut alibi , ad libi

Caput V. tum nomen imponitur; de | De Officio Simplici. iis enim nequidem fieri de-1. FFICIUM fit Simplex in bet Commemoratio, nisi in-1 O Festis in quibus appoterveniat specialis Superio- niturin Calendario hæc vox, rum licentia;) in Dominicis, Simplex. primâ Adventûs, primâ 2. De Simplici fit tantùm Quadragesimæ , Passionis, à Capitulo Vesperaram præPalmarum, et in Albis depo- cedentis diei, et terminatur sitis; el in diebus quibus in ad Nonam. Calendario, aut in Breviario

CAPUT VI. apponitur hæc vox, Duplex

De Dominicis. majus.

1. DOMINICÆ omnes in qua3. Duplex-minus fit in die Dtuor classes dividunOctavâ Solemnium-majo- tur. . rum, in omnibus Dominicis, 2. Prima classis est earum et in diebus in quibus in Ca- quæ excludunt quæcumque lendario vel Breviario appo- Festa , etiam Annualia : et nitur hæc vox, Duplex-mi- sunt octo sequentes ; prima nus.

Adventûs, prima Quadrage4. Officium Duplex habet simæ, Passionis, Palmaprimas el secundas Vespe- rum, Paschæ, in Albis deras integras, nisi aliter fieri positis, Pentecostes, et Tridebcat propter concurren

nitatis. tiam alterius Officii.

3. Secunda earum est quæ CAPUT IV.

Annualia et Solemnia-majoDe Officio Semiduplici. ra admittunt, cetera exclu1. OFFICIUM fit Semiduplex dunt : et sunt sex sequentes:

in diebus intra Octa- secunda , tertia et quarta vas Annualium et Solem- Adventûs ; secunda, tertia nium-majorum, (nisi aliter ! et quarta Quadragesimæ

Notandun tamen quòd, si minicâ erunt integræ de incidat Festum Conceptionis Dominicâ cum solâ Commebeatæ Mariæ Virginis in Do- moratione Festi sequentis. minicam secundam Adven- De die Octavâ tamen Duplitûs , fiet de Festo juxta mo-ci-minori quando concurrit rem antiquum, cum Com- cum Dominicâ dicentur Vesmemoratione Dominicæ. Ita peræ integræ cum solâ Compro officio ; etenim quoad memoratione Dominicæ. solemnitatem semper antici- 7. Dominicæ primæ classis patar aut transfertur in hanc hoc gaudent privilegio, ut secundam Dominicam , ex sive in primis, sive in semandato D. D. Episcopi. cundis Vesperis , fiat sola

4. Tertia classis earum estCommemoratio de concurquæ etiam Solemnia-minora rente Solemni-minori, aut admittunt, cetera exclu- Duplici-majori. Quòd si Fesdunt: et sunt tres sequentes; tum Solemne - minus conSeptuagesimæ, Sexagesimæ currat cum Dominicâ secunel Quinquagesimæ.

dæ vel tertiæ classis, sive 5. Quarta classis continet in primis, sive in secundis ceteras anni Dominicas, Vesperis, Vesperæ erunt de quæ Dominicæ communes et Festo cum Commemoratione per annum vocantur; et ce- Dominicæ. Idem erit ritus dunt Festo Duplici-majori , quoad Duplicia-majora conet sopra , dieique Octavæ currentia cum Dominicis Duplici-minori.

tertiæ classis. Quædam sunt 6. Officium Dominicæ fit exceptiones pro diebus Ocritu Duplici, nisi contingat tavis ut videre est infrà cap. illud transferri, vel antici- 9. n. 10. et 11. pari, ut dicetur infrà, ac 8. Dominicale Officium proindè habet primas et se- nec transfertur, nec omninò cundas Vesperas, quas nun- omittitur, nisi in quibusdam quam dimidiat ; et ideò, si casibus, de quibus dicetur in Sabbato fiat Officium de in Breviario in propriis loSancto cujus Festum est cis. Duplex - minus , Vesperæ

CAPUT VII. erunt integræ de Dominica De Officio Feriarum. sequenti cum Commemora- | 1. DERIÆ aliæ majores, tione de Festo illo Duplici. Taliæ minores , et inter Similiter, si Feria secundâ majores aliæ sunt privilegiafieri debeat de Duplici - mitæ , aliæ non privilegialæ. nori, Vesperæ in ipsâ Do-1 2. Feriæ majores privile

giatæ, sont Vigilia Natalis num; et cedunt omni Officio, Domini, Feria IV. Cinerum, i sive Festi Simplicis et suprà, Feriæ omnes à Dominicã sive de beata Marià in SabPalmarum usque ad Domi- bato. nicam in Albis , et à Vigilia.I CAPUT VIII. Pentecostes inclusive usque De Officio Vigiliarum. ad Dominicam Sanctissimæ 1. De Vigiliâ fit Officiom Trinitatis. Harum Feriarum Dpridió Ascensionis et Officium nulli alii cedit , Pentecostes, et in diebus in nequidem Annuali, et ordi- quibus apponitur in Calennatur in propriis lociis. dario hæc vox, Vigilia.

3. Feriæ majores non pri. 2. Vigiliæ aliæ majores , vilegiatæ, sunt Feriæ Adven- aliæ minores. Majores sunt, tûs, Quadragesimæ, Roga- (præter Vigilias Natalis Dotionum, Quatuor Temporum, mini et Pentecostes, de quiFeria VI. post Octavam As- bus dictum est Cap. præcecensionis , et omnes Vigiliæ denti ;) Vigiliæ Epiphaniæ de quibus suo loco dicetur. Domini, Assumptionis bea

4. Feriæ Quadragesimæ tæ Mariæ Virginis, et Festi nullum admittunt Festum Omnium Sanctorum ; de his nisi festivetur à populo ; | fit quâcumque die, etiam Duplex - minus et suprà in Dominicâ , si in illam incihis occurrens , transfertur dant, ut in propriis locis novel anticipatur. De Semidu- tatur: Quod si in unâ ex his plici autem et de Simplici Vigiliis occurrat Festum Sofit tantùm Commemoratio. I lemne-minus aut suprà , fit

5. Feriæ Adventûs et aliæ de Festo cum Commemorade quibus n. 3. cedunt Of- tione Vigiliæ in Nocturno, ficio Semiduplici , aut supe- et in Laudibus Si occurrat riori , et tunc de jis fit Com- Daplex quodcumque, antimemoratio in Officio Noc- cipatur vel transfertur post turno, si habeant Evange- Octavam.' De Semiduplici lium proprium, et etiam in vel simplici occurrente fit Laudibus et Vesperis, ex-tantùm Commemoratio in ceptis Feriis Rogationum, et Laudibus. Vigilia AscencioQuatuor Temporum, qua- nis inter majores recensetur, rum Commemoratio fit in licèt in eâ possit fieri de SeOfficio Nocturno et in Lau- miduplici occurrente, sed dibus tantùm.

de eâ fiet Commemoratio in 6. Feriæ minores, sunt Nocturno et Laudibus, etiam aliæ omnes Feriæ per an-Jin Festo Annuali.

3. Vigiliæ minores sont ordines revocantur. omnes aliæ Vigiliæ. In his 2. Ad primum pertinent Officium fit ut in Psalterio Octavæ quatuor Festorum secundùm Feriam, exceptâ Annualium majorum, scilitertiâ lectione in Officio Noc- cet Natalis Domini , Paschæ, torno quæ cum suo Respon- Pentecostes et Ss. Corporis sorio legitur de Vigiliâ, ex- Christi. ceptis etiam in Laudibus 3. Intrà Octavam Natalis Versiculo proprio com Anti- Domini , in primo triduo phonâ ad Benedictus, et non fit de ullo Festo (nequiOratione quæ dicitur etiam dem Annuali,) præterquàm ad Horas. Præces dicuntur sanctorum Stephani, Joanad omnes Horas flexis geni- nis Evangelistæ , et Ionobus, et fiunt suffragia. centium : in ultimo triduo

4. Si quædam ex his Vigi- non fit de Festo aliquo, nisi liis occurrat in Dominica , sit Solemne-minus aut suvel in Festo Solemni quo-prà. Intrà Octavam Corporis cumque aut Annuali festiva- Christi non fit de ullo Festo, to, anticipatur die præceden- nisi sit Solemne - minus aut ti cum Jejanio (si sit Jeju- suprà. nium.) Jejunium SS. Petri 4. Officium intrà Octavas et Pauli fit ordinariè Sabb. Natalis Domini , et Festi quod præcedit Dominicam Corporis Christi, et Hebdoin quâ celebratur solemnitas madarum Pasche et lenteillorum SS.; quando autem costes fit ut notatur in prohorum officium incidit in priis locis. hoc sabbato tunc jejuniom 5. Ad secundum ordinem anticipatur in feriam vj. Si Octavarum pertinent Octaverò occurrat in Semidupli-væ reliquorum Festorum ci, vel Duplici , aut Solem- Domini, sive Annualia sint, ni-minore non Festivato, fit ut sunt'in Ecclesiis propriis Commemoratio de Vigiliâ in ipsa dies Dedicationis, et Nocturno et in Laudibus. Festa Mysteriorum quorum

6. De Vigiliis occurrenti- titulo quædam consecratæ bas in Adventu, aut in Fe- sunt, ut SS. Trinitas, Transriis Quatuor Temporum figuratio Domini, Inventio nihil fit in Officio.

aut Exaltatio Crucis, et siCaput IX.

milia; sive Solemnia - majoDe Officio Octavarum. ra, ut sunt Epiphania, As1. OCTAVE aliæ aliis sunt censio, et si quod aliud Fes

Solemniores, et ad tres tum Domini celebretur rita

« PoprzedniaDalej »