Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Dixit Dominus Domino me-0: * Se.de à dextris

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

eu ou. a e.

* *- v. MODUS
live, w, in C. aliter in utros teherago

Dixit Dominus Domino me-o* : Sede à dextris,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eu o u. ae.
5. e. e. + TE
eu o u. a e.

V. MODUS
in F. aliter in fa.

Dixit Dominus Domino me-o ; Sede à dextris

[ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors]

Dixit

Dominus Domino' me-o: * Sede, à dextris

LL

tati 11/10

me-is.'ni solicy on .; lt riscoprie
5. A. I I

i i ui a o.
- 36"- VI. MODUS
i us in F. aliter in fa.

Dixit Dominus Domino me-o: * Sede à

dextris

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors]

SO

i i ui a o. Alia DF20ATE TO Dixit... Domino me-0:* Sede à dextris me-is.

VII. MODUS .. . 1 in G. vel G. aliter in sol.

[ocr errors]

Di- xit Dominus Domino me-0 : * Sede à dextris

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eu ou. a e.
ener VHI. MODUS:...

in G. vel G. aliter in sol. 7.11

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Dixit Dominus Domino me-o : * Sede à dextris

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »